Detail projektu

Koncept pro navrhování složení samozhutnitelných betonů

Období řešení: 24.03.2004 — 31.12.2004

Označení

1725

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Maršálová Jana, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Kučerová Hana, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (18.03.2005 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2005-03-18 - nezadáno)

Výsledky

KUČEROVÁ, H. Současné poznatky o působení superplastifikátorů na bázi polykarboxylátů. In 3. Konference technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2004. Sborník přednášek. Praha: ČSSI, 2004. s. X ( s.)ISBN: 80-239-2664-0.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Zlepšování kvality betonů za pomoci železitých odprašků. In Technologie, provádění a kontrola beotnových konstrukcí. Praha: 2004. s. 75 ( s.)ISBN: 80-239-2664-0.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Research of self-compacting concrete with light aggregates. In FIB Symposium Avignon, CD-ROM. Avignon: 2004. p. 152 ( p.)
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Rheological properites of coment mortars modified by superplasticizers and waste admixtures. In Annual transactions of the nordic rheology society. Raykjavík: 2004. p. 1-6. ISBN: 87-988486-3-1.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; HUBÁČEK, A. Study of possibilities of production of aerated SCC. In Durability and maintenece of concrete structures. Dubrovník: 2004. p. 451 ( p.)ISBN: 953-6175-21-5.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Možnosti zlepšování trvanlivosti betonů v chemicky agresivních prostředích. In Betonové konstrukce v extrémních podmínkách. Praha: 2004. s. 58 ( s.)ISBN: 80-903501-0-0.
Detail

KUČEROVÁ, H. Působení superplastifikačních přísad v cementových pastách s různým obsahem síranu draselného. In Maltoviny 2004. Brno: VUT BRNO FAST, 2004. s. 132 ( s.)ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

KUČEROVÁ, H. Vliv síranu draselného na průběh hydratace cementových past se superplastifikátory. In Juniorstav 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 36 ( s.)ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

KUČEROVÁ, H., HELA, R. Vliv obsahu síranu draselného na adsorpci superplastifikátorů. In Construmat 2004. Košice: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb a stavebných látok, 2004. s. 226 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

ČSSI: 3. Konference technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. Praha, Masarykova kolej (06.04.2004)
Detail

FH Regensburg Schleibinger Geräte Teubert u. Greim GmbH: 13. Kolloquium und Workshop Rheologische Messungen an Baustoffen. Regensburg (10.03.2004)
Detail