Detail projektu

Výzkum zdrojů, akumulace a optimalizace využití elektrické energie v ekologických aplikacích

Období řešení: 01.01.1999 — 31.12.2004

O projektu

Výzkumný záměr řeší oblast získávání elektrické energie z nekonvenčních zdrojů, její akumulaci v elektrochemických akumulátorech a dále v oblasti zpracování elektrické energie zaměřené zejména na měniče, regulaci a řízení motorů na malé napětí, v elektri zařízeních obecně a v oblasti využití obloukových generátorů nízkoteplotního plazmatu v ekologicky čistých technologických procesech.Tyto oblasti zahrnují zejména celý komplex elektrických, mechanických, elektromechanických, elektrochemických, elektrofyz elektronických problémů, které je zapotřebí řešit jako celek, se systémovým přístupem. Záměr je realizován výzkumnými skupinami, které dosahují dlouhodobě špičkových výsledků na mezinárodní a domácí úrovni. Výzkumné činnosti v této oblasti byly nastartov řadou projektů podporovaných z GAČR, FRVŠ, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Fondem VUT a dalšími. Z hlediska dlouhodobého rozvoje fakulty daný záměr plně sleduje záměry fakulty.

Popis anglicky
Unconventional electrical energy conversion and accumulation in electrochemical batteries, electrical energy conversion using low voltage electronic inverters for electric traction and for autonomous applications in generators of low-voltage plasma in ecological technology processes are the main problems of this Research Project. The above mentioned research areas deal with electrical, mechanical, electromechanical, electrochemical, electrophysical and electronic problems, which would be solved-out as a complex system. The research is realised by experienced research groups having excellent results with international and local research activities and projects.The research is based on successful solutions of projects supported by GAČR, FRVŠ, Ministry of Environment, Ministry of Industry and Commerce and other institutions. The Research Project is in accordance with Faculty of Electrical Engineering and Computer Science activities.

Označení

MSM 262200010

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kazelle Jiří, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.1999 - 31.12.2004)

Útvary

Ústav elektrotechnologie
- příjemce (01.01.1999 - 31.12.2004)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Institucionální prostředky SR ČR (např. VZ, VC)
- částečně financující (2000-01-01 - 2004-12-31)

Výsledky

SEDLAŘÍKOVÁ, M., BAŘINA, J., KAŠPAR, D. Elektrochromní součástky. In Sborník prací studentů a doktorandů. Brno: VUT Brno, 1999. s. 61 ( s.)ISBN: 80-214-115.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M., BRÁZDIL, J., HOLUB, P. Vývoj elektrokatalyzátorů pro palivové články. In Sborník prací studentů a doktorandů. Brno: VUT Brno, 1999. s. 67 ( s.)ISBN: 80-214-115.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M., REITER, J., KLÁPŠTĚ, B., VELICKÁ, J. Electrocatalysis for Fuel Cells. In 22nd Electrochemical Power Sources. Brno: VUT Brno, 1999. p. 12 ( p.)ISBN: 80-214-135.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M., REITER, J., KAŠPAR, D. Gel Polymer Electrolytes for Lithium Electrochemistry. In 22nd Electrochemical Power Sources. Brno: VUT Brno, 1999. p. 16 ( p.)ISBN: 80-214-135.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J. Diplomové práce z oboru zdrojů proudu vzniklé ve spolupráci UETE FEI a UACH AV LR. In 22nd Electrochemical Power Sources. Brno: VUT Brno, 1999. s. 56 ( s.)ISBN: 80-214-135.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M. Fluorid sírový a jeho rozkladné produkty vznikající v jiskrovém výboji. In Diagnostika ’99. Plzeň: Západočeská universita Plzeň, 1999. s. 24 ( s.)
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M. Vývoj komponent pro palivové články. In Transfer ’99. Brno: VUT Brno, 1999. s. 28 ( s.)ISBN: 80-214-134.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. Mathematical Modelling of an Electrical Induction Rotating Machine. In International Conference on Electrical Drives and Power elec. Košice, Slovakia: Slovak Electrotechnical Society, University of Košice, 1999. p. 111 ( p.)ISBN: 80-88922-0.
Detail

PATOČKA, M. The Mathematical Analysis of the Unipolar PWM Signals in the AC Drives. In Symposium on Power Electronics Electrical Drives - Advanced. Sorrento: TU Napoli, 1998. ISBN: 80-214-132.
Detail

VANĚK, J. Měření účinnosti fotovoltaického systému. In 23. Chemické zdroje elektrické energie. Brno: česká elektroetechnická společnost, 2000. s. 41 ( s.)ISBN: 80-02-01390-5.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Gel polymer electrolytes based on PMMA. In 4th International Meeting on Electrochromism. Upsala: 2000. p. 123 ( p.)
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Seven-segment display unit. In 4th International Meeting on Electrochromism. Upsala: ???, 2000. p. 124 ( p.)
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Vacuum and non-vacuum preparation of electrochromics. In 4th International Meeting on Electrochromism. Upsala: ???, 2000. p. 125 ( p.)
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J. Common research performed by the Institute of Electrotechnology and the Institute of Inorganic Chemistry: In International Conference ABA-1. Brno: VUT Brno, akademie věd ČR, 2000. p. 125 ( p.)ISBN: 80-214-1614-9.
Detail

BUŘIVAL, Z., SEDLAŘÍKOVÁ, M., MOHELNÍKOVÁ, J. Electrochromic glazings. In International Conference ABA-1. Brno: VUT Brno, akademie věd ČR, 2000. p. 126 ( p.)ISBN: 80-214-1614-9.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Electrocatalysis based on manganese oxides deposited chemically on carbon black. In International Conference on Solid State Chemistry. SSC-2000: SSC-2000, 2000. p. 123 ( p.)
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Manganese oxide and carbon containing electrode for lithium intercalation. In International Conference on Solid State Chemistry. SSC-2000: SSC-2000, 2000. p. 126 ( p.)
Detail

COUFAL, O.; LÁZNIČKOVÁ, I. Aktualizace databáze termodynamických vlastností sloučenin. In Sborník prací odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionuJižní Morava. Brno: 2000. s. 57-61. ISBN: 80-214-1725-0.
Detail

VANĚK, J., KAZELLE, J. Photovoltaic technologie. In Proceeding of International Workshop. Bratislava: Publishong hous STU in Bratislava, 2000. p. 93 ( p.)ISBN: 80-227-1364-3.
Detail

VANĚK, J. Efficiency of photovoltaic system. In Proceeding of Advanced Batteries and Accumaulators. Brno: VUT Brno, Akademie věd ČR, 2000. p. 71 ( p.)ISBN: 80-214-1615-7.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M.; DE HESSELLE, M. Radiation Transfer in SF6 and PTFE Arc Plasmas. In Proceedings of XIVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: UVEE FEI, 2001. p. 12-18. ISBN: 80-214-1949-0.
Detail

KUTNOHORSKÝ, V. Bearing Currents. In The IX. International Workshop on Electric Machines in Prague. Praha: Czech Technical University in Prague, 2001, 2001. p. 30 ( p.)ISBN: 80-01-02421-0.
Detail

VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. New Methods for Testing Quality of Solar Cells and Employment of Photovoltaic System in Czech Republik. In EDS 98. Brno: VUT Brno, 1998. p. 109 ( p.)ISBN: 80-214-1198-8.
Detail

VANĚK, J.; KAZELLE, J. Diagnostika technických vlastností fotovoltaických článků. In Sborník prací mezinárodní studentské vědecké konference ESE 98. Praha: ČVUT, 1998. s. 15 ( s.)
Detail

VANĚK, J. New technologies in photovoltaic. In Sborník prací studentů a doktorandů, Volume IV. Brno: CERM s.r.o., 2000. p. 148 ( p.)ISBN: 80-7204-155-X.
Detail

VANĚK, J. Nové technologie ve fotovoltaických systémech. In Sborník mezinárodní studentské vědecké konference ESE 2000. Ostrava: VSB, 2000. s. Sekce I ( s.)
Detail

VANĚK, J. Měření účinnosti fotovoltaického systému. In 23. Chemické zdroje elektrické energie. Praha: ČES, 2000. s. 41 ( s.)ISBN: 80-02-01390-5.
Detail

CENEK, M., ROZSÍVALOVÁ, Z. Utilization of Electric Energy at Direct Charging of Electric Vehicles from Small Hydro-electric Power Plants. In Proceedings of 2nd Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o Brno, 2001. p. 40-1 ( p.)ISBN: 80-214-1838-9.
Detail

CENEK, M., ROZSÍVALOVÁ, Z. Utilization of Electric Energy at Direct Charging of Electric Vehicles from Small Hydro-electric Power Plants. In Proceedings of 4th International Conference of Environmentally Friendly City Traffic. Karlovy Vary: 2001. p. 137 ( p.)
Detail

VANĚK, J. Simple AC Power Source of Digital Output Voltage 0V - 230V Controlled by Computer. In Sborník mezinárodní studentské konference SEE 2001. Brno: FEI VUT, 2001. p. D-143 ( p.)ISBN: 80-214-1887-7.
Detail

VANĚK, J. Simple Solution of Automatic Measurement A-V Characteristic AC Circuit Element. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001 Volume 2. Brno: FEI VUT, 2001. p. 174 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

VANĚK, J. Measurement of 1/f Noise in Solar Cells. In 3rd International Conference of PHD Students, Engineering Science, Volume II. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. p. 819 ( p.)ISBN: 963-661-482-2.
Detail

VANĚK, J., KAZELLE, J. 1/f noise in solar cells. In Proceeding of conference 2nd Advanced Batteries and Accumulators. Brno: CERM s.r.o., 2001. p. 41 ( p.)ISBN: 80-214-1838-9.
Detail

VANĚK, J. 1/f Noise in Photovoltaic Cells. In Proceedings of International Workshop Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Brno: FAST VUT Brno, 2001. p. 93 ( p.)ISBN: 80-7204-201-7.
Detail

AUBRECHT, V. Calculation of Radiative Heat Transfer in Argon Arc Plasmas. In Nové trendy ve Fyzice. Brno: VUT v Brně, 2001. p. 240-245. ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

HEINZ, J., ŠENK, J. Energy Processes in Intensively Cooled Electrical Arc. In Proceedings of the XIVth Int. Symp. on Physics of Switching Arc. Nové Město na Moravě, Czech Republic: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, 2001. p. 58 ( p.)ISBN: 80-214-1949-0.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. Konference z oblasti silnoproudé elektrotechniky a energetiky v roce 2001 na FEI VUT Brno. In Sborník prispevkov zo seminára učitelov elektrotechnických predmetov na VŠ. Trenčín, Slovak Republic: TU Trenčín, Slovak Republic, 2001. s. 15 ( s.)ISBN: 80-88914-42-6.
Detail

GILAR, M., PEŠKA, L., HOUŠKA, A., GROSS, B., ŘEDINA, J. Application of the holographic speckles method at detection of the volume changes selected materials. In Proc. of 3rd Czech-Russian Sem. on Electrophysical and Thermophysical Processes in Low-Temperature Plasma. FEECS TU Brno, Brno, Czech Republic: 1999. p. 66 ( p.)ISBN: 80-214-1342-5.
Detail

CENEK, M. Využití elektrické energie z malých vodních elektráren v místě jejich instalace k provozu tepelných čerpadel a k nabíjení elektrických vozidel. In Elektroenergetika a životní prostředí. Brno: 2001. s. 1 ( s.)
Detail

CENEK, M. Využití elektrické energie z malých vodních elektráren v místě jejich instalace k provozu tepelných čerpadel a k nabíjení elektrických vozidel. In Inovační technologie v úsporách energie. Brno: 2001. s. 1 ( s.)
Detail

HUTÁK, P., PATOČKA, M., VOREL, P. Conrol of switched-mode power supplies. In EDPE'01. Košice: Mercury-Smékal Publishing House, 2001. p. 342 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

CENEK, M. Perspektivy spojení využití elektrické energie z malých vodních elektráren v místě jejich instalace k provozu elektrických vozidel a tepelných čerpadel. In Sborník přednášek konference EKOENERGIE. Olomouc: 2001. s. 55 ( s.)
Detail

HROMEK, P., SUCHOMEL, L. Mikropočítačové řízení větrné elektrárny. In EPVE 2001 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 227 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

KOHOUT, V., VRBA, J. Uplatnění protitlakových parních turbín a mikroturbín v energetice. In Sborník prací 2. konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 12 ( s.)ISBN: 80-214-2015-4.
Detail

GREGOR, J., FIŠAROVÁ, L., JAKUBOVÁ, I., MATOUŠEK, A. Vliv provozních podmínek na zatěžovací charakteristiky fotovoltaických měničů energie. In Sborník mezinárodní vědecké konference Elektroenergetika 2000. Ostrava, Czech Republic: VŠB-Technická universita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2000. s. 82 ( s.)ISBN: 80-7078-809-7.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., HEINZ, J., ŠENK, J. Výzkumná a vývojová aktivita ÚEEN v oboru plazmových technologií. In Sborník odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno, Czech Republic: VUT FEI v Brně, Ústav elektroenergetiky, 2000. s. 87 ( s.)ISBN: 80-214-1725-0.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., MENDL, T., ŠENK, J., HEINZ, J., HRABOVSKÝ, M., KONRÁD, M. Vznik diamantových struktur v proudu nízkoteplotního plazmatu při atmosférickém tlaku. In Sborník odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno, Czech Republic: VUT FEI v Brně, Ústav elektroenergetiky, 2000. s. 95 ( s.)ISBN: 80-214-1725-0.
Detail

JAKUBOVÁ, I., GREGOR, J., HEINZ, J., ŠENK, J. Laboratorní ověření technologie rozkladu nebezpečných látek v termickém plazmatu. In Sborník odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno, Czech Republic: VUT FEI v Brně, Ústav elektroenergetiky, 2000. s. 91 ( s.)ISBN: 80-214-1725-0.
Detail

ČAMBALA, P., FIŠAROVÁ, L., GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., MATOUŠEK, A. Optimalizace využití fotoelektrických měničů energie. In Sborník odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno,Czech Republic: VUT FEI v Brně, Ústav elektroenergetiky, 2000. s. 81 ( s.)ISBN: 80-214-1725-0.
Detail

GREGOR, J., HEINZ, J., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J. INVESTIGATION OF ENERGY PROCESSES IN THE ARC HEATER CHANNEL. In Proceedings of the XXIVth International Conference on Phenomena in Ionised Gases ICPIG, Vol. II. Warszawa, Poland: 1999. p. 205 ( p.)ISBN: 83-902319-5-6.
Detail

GREGOR, J., HEINZ, J., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J. INFLUENCE OF MULTI-COMPONENT WORKING GAS ON ARC HEATER CHARACTERISTICS. In Proceedings of the 3rd Czech-Russian Seminar on Electrophysical and Thermophysical Processes in Low-Temperature Plasma. Brno, Czech Republic: 1999. p. 41 ( p.)ISBN: 80-214-1342-5.
Detail

GREGOR, J., HEINZ, J., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J. SLEDOVÁNÍ VLIVU PROVOZNÍCH PODMÍNEK NA CHARAKTERISTIKY PLAZMOVÉHO GENERÁTORU. In Sborník celostátní konference Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika na přelomu tisíciletí EPVE 99, díl 2/2. Brno, Czech Republic: FEI VUT v Brně, 1999. s. 231 ( s.)ISBN: 80-214-1419-7.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. Modely trojfázových strojů pro různé provozní podmínky a jejich využití ve výuce. In Measurement, Analysis and Experimental Parameters Identification Models of Induction Machines. FEI VUT Brno: ÚVEE FEI VUT Brno, 2001. s. 132 ( s.)ISBN: 80-214-1979-2.
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Losses Analysis and the Efficiency Optimization of the Automotive Electric Machines. In Electrical Drives and Power Electronics. Košice, Slovak Republic: Technical University of Košice, Slovak Republic, 2001. p. 120 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

VONDRÁK, J., REITER, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Termodynamics and digital simulation of intercalation processes. In 2nd ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty Electrical Engineering and Informatics, 2001. p. 2-1 ( p.)ISBN: 80-214-1838-9.
Detail

BRABLEC, A., AUBRECHT, V., KAPIČKA, V. Emission Spectroscopy of Special Types of Discharge. In Proceedings of XIVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: UVEE FEI, 2001. p. 185 ( p.)ISBN: 80-214-1600-9.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V., NEČESAL, P., ČERNÝ, R. Basic properties of electrochemical supercapasitors. In 2nd ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty Electrical Engineering and Informatics, 2001. p. 24-1 ( p.)ISBN: 80-214-1838-9.
Detail

GREGOR, J., HRABOVSKÝ, M., JAKUBOVÁ, I., KONRÁD, M., MENDL, T., ŠENK, J. Measurement of Temperature and Velocity Field of Plasma Jet of Arc Heater Stabilised by H2O+Ar Mixture. In New Trends in Physics. Brno, Czech Republic: VUT FEI, Ústav fyziky, Technická 8, Brno, 2001. p. 316 ( p.)ISBN: 80-214-1992-X.
Detail

VÁVRA, Z., SAMEK, R., TRÁVNÍČEK, R. Analysis of the Electric Arc Parameters. In Switching Arc Phenomena - 9th Int. Conf. Lodz, Poland: Politechnika Lodzka, 2001. p. 100 ( p.)ISBN: 83-902688-9-2.
Detail

KOHOUT, V., VRBA, J. Elektronické připojení synchronního generátoru k síti. In Sborník prací 2. odborné konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 19 ( s.)ISBN: 80-214-2015-4.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R. Inovace Laboratoře digitální a mikroprocesorové techniky. In Proceedings of International Conference EDS´01 (Electronic Devices and Systems). Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2001. s. 204 ( s.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Fuzzy Logic Based Short_Term Electric Load Forecasting. In ELEKTRO 2001, 4th International Scientific Conference. Žilina, SR: n, 2001. p. 19 ( p.)ISBN: 80-7100-836-2.
Detail

KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. FUZZY-NEURAL NETWORK BASED SHORT-TERM SEASONAL AND AVERAGE LOAD FORECASTING. In 4th International Conference on Prediction and Nonlinear Dynamics, Nostradamus Prediction Conference. Zlín: n, 2001. p. 13 ( p.)ISBN: 80-7318-030-8.
Detail

REITER, J., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Polymerní gelové elektrolyty. In 53.zjazd chemických spoločností. 2001. s. 20 ( s.)
Detail

HALUZÍK, E. Identifikace místa zemního spojení signálem HDO. In Sborník prací 2.odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Vysoké učení technické v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 5 ( s.)ISBN: 80-214-2015-4.
Detail

POLSTEROVÁ, H. Influence of the Humidity on Dielectric Properties of Relanex. In Sborník 13. mezinárodní konference „Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering“. Častá - Píla: STU Bratislava, 2000. p. 167 ( p.)ISBN: 80-227-1405-4.
Detail

KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Implementation of Hybrid Fuzzy-Neural Network Approach for Short-Term Hourly and Peak Load Forecasting Using Weather Parameters. In MENDEL-2001. Brno: FSI VUT Brno, 2001. p. 25 ( p.)
Detail

POLSTEROVÁ, H. Parameters of the Charge Current Model Function and Humidity Changes. In Sborník mezinárodní konference „ DIAGNOSTIKA 99 “. Plzeň: 1999. p. 65 ( p.)
Detail

ORSÁGOVÁ, J., MATOUŠEK, A. Optimization of Pumped-Storage Power Plants Operation. In Preprints of 4th International Conference Control of Power System. Bratislava: Slovak University of Technology Press Bratislava, 2000. p. 132-136. ISBN: 80-227-1354-6.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Comparison of various oxides as cathode materials for lithium batteries. In Advanced batteries and accumulators. Brno: VUT Brno, 2000. p. 5 ( p.)ISBN: 80-214-1614-9.
Detail

PATOČKA, M. Zpětnovazební regulace spínaných zdrojů. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2001. s. 158 ( s.)ISBN: 80-02-01434-0.
Detail

WOLF, Z., PATOČKA, M. Dimenzování výkonové části tříúrovňového měniče. In XXVII. Celostátní konference o elektrických pohonech. Česká elektrotechnická společnost, ÚOS elektrické pohony, Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2001. s. 163 ( s.)ISBN: 80-02-01434-0.
Detail

KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Fuzzy Logic Based Short-Term Electric Load Forecasting. In Elektro-2001. Žilina Slovak Republic: Žilinská univerzita, 2001. p. 45 ( p.)
Detail

GREGOR, J., MASTNÝ, P. ANALÝZA PROVOZNÍCH VLASTNOSTÍ TEPELNÝCH ČERPADEL. In Sborník prací 2. odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regoinu Jižní Morava. Brno, Czech Republic: VUT FEI,Ústav elektroenergetiky, Purkyňova 118, Brno, 2001. s. 45-50. ISBN: 80-214-2015-4.
Detail

ČAMBALA, P., GREGOR, J., KALETA, R., MASTNÝ, P. Fotovoltaické měniče a jejich začlenění do budov. In Sborník prací 2. odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Moravy. Brno, Czech Republic: VUT FEI, Ústav elektroenergetiky, Purkyňova 118, 2001. s. 54 ( s.)ISBN: 80-214-2015-4.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. The influence of SF6 and its decomposition Products on Resistivity of Polymers. In DISEE. Častá Píla: 2000. p. 83 ( p.)ISBN: 80-214-1838-9.
Detail

ČERVINKA, D. Startérgenerátory v osobních automobilech. In National Conference with International Participation ENGENEERING MECHANICS 2002. Svratka Czech Republic: ÚMT FS VUT Brno, 2002. s. 35 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

ČERVINKA, D., VOREL, P. Elektrický skútr s asynchronním pohonem. In National Conference with International Participation ENGENEERING MECHANICS 2002. Svratka: ÚMT FS VUT Brno, 2002. s. 36 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

LANGR, Z. Elektromechanická náhrada setrvačníku spalovacího motoru. In National Conference with International Participation ENGINEERING MECHANICS 2002. Svratka: ÚMT FS VUT Brno, 2002. s. 44 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

SKALA, P. The Selection of The Number and The Configuration of Feeders of Primary Medium Voltage Network. In Proceedings of th Conference Student EEICT 2002. Brno: VUT v Brně, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

HEINZ, J., ŠENK, J., HRABOVSKÝ, M. Method of Calculation of Temperature and Velocity Field and Energy Flows in Blasted Electric Arc and Surroundings Medium. In E-MRS Spring Meeting 2002:Symposium G: TPP7 Thermal Plasma Processes. Strasbourg, France: European Materials Research Society, 2002. p. G21 ( p.)
Detail

HRABOVSKÝ, M., KONRÁD, M., KOPECKÝ, V., SEMBER, V., KAVKA, T., GREGOR, J. Investigation of Thermal Plasma Jet Generated in Hybrid Water-Argon Torch. In EMRS Spring Meeting - TPP7 Thermal Plasma Processes. Strasbourg, France: European Materials Research Society, 2002. p. G21 ( p.)
Detail

VANĚK, J. Modeling of photovoltaic cells in Matlab. In Advanced Batteries and Accumulators - 3rd. Brno: CERM, s.r.o., 2002. p. 33-1 ( p.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H., KUTNOHORSKÝ, V. 3D Representation in Teaching. In ISEM 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. p. 110 ( p.)ISBN: 80-01-02617.
Detail

KUTNOHORSKÝ, V., KUCHYŇKOVÁ, H. What 3D Modelling at Power Electrical Engineering Study Programme for?. In ISEM 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. p. 74 ( p.)ISBN: 80-01-02617.
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Automobile Electrical Machines of this Century. In ISEM 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. p. 140 ( p.)ISBN: 80-01-02617.
Detail

SMÉKAL, K. Vliv SF6 a jeho rozkladných produktů na rezistivitu polymerů. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: ZČU Plzeň, 2002. s. 263 ( s.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

KUDIN, V., KOLÁČNÝ, J. Design of optimal Controller with variable structure based on Bellman-Lyapunov method. In 8th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2002. June 5-7, 2002, Brno, Czech Republic. Brno University of Technology: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering., 2002. p. 313 ( p.)ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

KUCHTA, R., VRBA, R. Digital Simulator of Intelligent Fast Charger. In Proceedings of 8th conference Student EEICT 2002. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2002. p. 203 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

MASTNÝ, P., GREGOR, J., KALETA, R., ČAMBALA, P. Možnosti využití solárních systémů s tepelnými čerpadly. In Mezinárodní vědecká konference Elektroenergetika 2002. Ostrava: VŠB Ostrava, 2002. s. 63-67. ISBN: 80-248-0060-2.
Detail

MASTNÝ, P., KALETA, R. Utilize of lowpotencial heat by means of the Stirling heat pump. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. VUT FEKT Brno: FEKT VUT Brno, 2002. p. 160-164. ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

NEČESAL, P. Lithium – ion batteries. In STUDENT EEICT 2002. VUT v Brně, FEKT: VUT v Brně, FEKT, 2002. p. 120 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

MASTNÝ, P. Využití nízkopotenciálního tepla pomocí tepelných čerpadel (spolupráce solárních systémů a tepelných čerpadel). In EPVE 2001. VUT Brno: UVEE FEI Brno, 2001. s. 152-157. ISBN: 9788021419872.
Detail

KALETA, R., GREGOR, J., ČAMBALA, P., MASTNÝ, P. Možnosti Stirlingova solárního motoru. In Mezinárodní vědecké konference Elektroenergetika 2002. Ostrava: VŠB Ostrava, 2002. s. 46-51. ISBN: 80-248-0060-2.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Current distribution over the electrode surface in a lead-acid cell during discharge. In 3rd ABA Brno 2002. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. p. 11-1 ( p.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

BUŠOV, B., BARTLOVÁ, M. Knowledge Mining - Myth or Fact ?. In Proceedings 3rd Conference Physics Teaching in Engineering Education. Leuven: Universitry of Leuven, 2002. p. 56 ( p.)ISBN: 90-5682-359-0.
Detail

SMÉKAL, K., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Chování fluoridu sírového v elektrickém jiskrovém výboji. In Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike. Častá -Píla: FEI STU BRATISLAVA, 2002. s. 29 ( s.)ISBN: 80-227-1758-4.
Detail

ČERVINKA, D., VOREL, P. Elekrický skútr s asynchronním motorem. In Inženýrská mechanika´02. Svratka: XYZ, 2002. s. 21 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

ČERVINKA, D., VOREL, P. Electric scooter with an asynchronous motor. In Advanced batteries and accumulators - 3rd International conference. Brno: VUT, 2002. p. 27-1 ( p.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

HUTÁK, P., PATOČKA, M., VOREL, P. The control of the switched-mode power supplies. In Telekomunications and signal processing TSP - 2002. Brno: VUT, 2002. p. 247 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

AZIZIAN, M., SKALICKÝ, J., HUTÁK, P., VOREL, P. Sensorless control of brushless DC motor drives using a frequency independent phase shifter. In X. international symposium on electric machinery in Prague. Praha: abc, 2002. p. 82 ( p.)ISBN: 80-000-000.
Detail

ČERVINKA, D., VOREL, P. Electric scooter with an induction motor. In 5. mezinárodní konference ekologické městské dopravy. Karlovy Vary: abc, 2002. p. 65 ( p.)ISBN: 80-000000.
Detail

FILIP, P. Genetic algorithm for design and calculation of electric machines. In X. International Symposium on Electric Machinery in Prague 2002. ČVUT FEL Praha: ČVUT FEL Praha, 2002. p. 19 ( p.)ISBN: 80-01-02617-5.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., KOPECKÝ, V., MENDL, T., ŠENK, J. Investigation of the Temperature Field in the Free Jet of Hot Gas Mixture. In E-MRS IUMRS ICEM2002 Book of Abstracts. Strasbourg, France: European Materials Research Society, 2002. p. G21 ( p.)
Detail

MENDL, T., ŠENK, J., JAKUBOVÁ, I. Možnosti zpřesnění korekce teplotních profilů měřených termočlánkem. In Mezinárodní vědecká konference Elektroenergetika 2002. Ostrava: Katedra elektroenergetiky, fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava, 2002. s. 68 ( s.)ISBN: 80-248-0060-8.
Detail

VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z. Comparing contact technologies by 1/f noise in photovoltaic cells. In Advanced Batteries and Accumulators - 3rd. Brno: CERN, s.r.o, 2002. p. 34-1 ( p.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Radiation in SF6+PTFE Arc Plasmas. In Proceedings of the XIV International Conference on Gas Discharges and their Applications. Liverpool: The University of Liverpool, 2002. p. 47-50. ISBN: 0-9539105-1-2.
Detail

DOČKAL, M., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J. Electrodeposition of metal from polymer electrolytes. In Advanced batteries and accumulators-3rd. Brno: VUT v Brně, 2002. p. 13-1 ( p.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

VANĚK, J. Využití fotovoltaického systému pro přečerpávání vody. In 24. chemické zdroje elektrické energie. Brno: Dopravoprojekt Brno a.s., 2002. s. 22 ( s.)ISBN: 80-214-2181-9.
Detail

CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. A Fundamental Study of the Effects of Compression on the Performance of Active Mass in AGM Batteries. In 7th ALABC Members & Contractors Conference. CD-ROM. Marina Del Rey, California, USA, 2002: 2002. p. 25 ( p.)
Detail

SKALA, P. Hodnocení spolehlivosti distribučních sítí vn. In Aktuální otázky a vybrané problémy řížení elektrizační soustavy. Poděbrady: EGÚ Praha Engineering, a.s., 2002. s. 10 ( s.)
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Fast Charging of Accumulator Batteries of Electric Vehicles. In Electrochemistry in Molecular and Microscopic Dimensions. Düsseldorf: 2002. p. 285 ( p.)
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Výsledky dlouhodobého uživatelského provozu akumulátorových baterií elektrických vozidel. In 5. mezinárodní konference ekologické dopravy - sborník. Karlovy Vary: 2002. s. 59 ( s.)
Detail

CENEK, M. Increase of Compatibility by Means of Extension of Service Life of Accumulator Batteries. In 3rd International Seminar Environmentaly Compatible Structure and Structural Materials. Prague: 2002. p. 11 ( p.)
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Results of Long Term user's Operation of Accumulator Batteries. In Advanced Batteries and Accumulators - 3rd International conference. Brno: 2002. p. 46-1 ( p.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Dlouhodobý provoz akumulátorových baterií elektrických vozidel. In 24. chemické zdroje elektrické energie. Brno: 2002. s. 15-1 ( s.)ISBN: 80-214-2181-9.
Detail

VANĚK, J. Simulation of Small Signal on PN Junction in Matlab. In Physical and Material Engineering 2002. Prague: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 119 ( p.)ISBN: 80-01-02579-9.
Detail

VANĚK, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. Low Frequency Noise and I-V Characteristic as Silicon Solar Cell Contact Characterization Tools. In Physical and Material Engineering 2002. Prague: 2002. s. 121 ( s.)ISBN: 80-01-02579-9.
Detail

VANĚK, J., CHOBOLA, Z. Influence of Illumination of silicon solar cells. In Electronic Devices and Systems 02. Brno: Ing. Zdenek Novotny, 2002. p. 216 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

SKALA, P. Některé výsledky z poruchovostních a spolehlivostních analýz v distribučních sítích vn. In Elektroenergetika 2002. Praha: 2002. s. 34 ( s.)ISBN: 80-01-02614-0.
Detail

NOVÁK, V. Bifunkční elektroda pro palivové články. In 24. chemické zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2002. Brno: Dopravoprojekt Brno a.s., 2002. s. 18 ( s.)ISBN: 80-214-2181-9.
Detail

ORSÁGOVÁ, J., HALUZÍK, E. Nastavení ochrany synchronního generátoru při ztrátě buzení. In Sborník 2. odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno: 2001. s. 80-83. ISBN: 80-214-2015-4.
Detail

DOHNAL, P. High Frequency Plasma Pencil. In Sborník konference Student EEICT. VUT FEKT Brno: 2002. p. 241 ( p.)
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁČEK, T., REITER, J. Gel polymer electrolytes. In Advanced Batteries and accumulators. Brno: VUT v Brně, 2002. p. 49-1 ( p.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Výpočet konduktivity plynného systému. In Mezinárodní vědecká konference ELEKTROENERGETIKA 2002. Sborník konference. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. s. 317-320. ISBN: 80-248-0060-2.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. The Calculation of the Electrical Conductivity of a Gas System. In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: VUT FEKT Brno, 2002. p. 156-159. ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

LAPČÍK, J. Large Technology Complex Commissioning in Extreme Climatic Conditions. In X.International Symposium on Electric Machinery in Prague ISEM 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002, 2002. p. 136 ( p.)ISBN: 80-01-02617-5.
Detail

LAPČÍK, J. Harmonic Filters Design. In X.International Symposium on Electric Machinery in Prague ISEM 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 130 ( p.)ISBN: 80-01-02617-5.
Detail

VANĚK, J. 1/f Noise in Solar Cells. In Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components 2001. Brno, Czech Republic: CNRL s.r.o, 2002. p. 124 ( p.)ISBN: 80-238-9094-8.
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Electric Starter Motors - Contemporary Problems and Questions. In ZKwE´2002. Poznaň, Polsko: 2002. p. 519 ( p.)ISBN: 83-912306-2-7.
Detail

HRNČIŘÍK, P. Computer controlled SEM Tesla BS 350 with a Schottky cathode for detection of slow and Auger electrons. In Microscopy 2002 - Proceedings of the 2nd Annual Meeting of the Czechoslovak Microscopy Society. Brno: Czechoslovak Microscopy Society, 2002. p. 71 ( p.)ISBN: 80-238-8749-1.
Detail

ORSÁGOVÁ, J., HALUZÍK, E. Ochrana při ztrátě buzení synchronního generátoru. In Mezinárodní vědecká konference Elektroenergetika 2002. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. s. 173-177. ISBN: 80-248-0060-8.
Detail

FLÉGR, Z., KOLÁČNÝ, J. Rezonanční pásma 3-fázového krokového motoru. In STUDENT EEICT 2002. VUT Brno: 2002. s. 139 ( s.)ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

KOLÁČNÝ, J. Dynamické vlastnosti elektromechanických systémů při změně parametrů. In Elektrické servopohony a jejich aplikace XII. Brno: Inženýrské centrum Brno,Brno Engineering Centre, 2002. s. 13 ( s.)ISBN: 80-86308-09-X.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., KLÁPŠTĚ, B. Hydrogen / oxygen fuel cells. In Advanced Batteries and Accumulators - 3rd. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, 2002. p. 48 ( p.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J., NEČESAL, P. Electrochemistry in the medium of PMMA gel electrolytes. In Advanced batteries and accumulators. Brno: VUT v Brně, 2002. p. 31-1 ( p.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

DOČKAL, M., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J. Oxygen gas electrode for fuel cells. In Advanced batteries and accumulators - 3rd. VUT Brno: VUT Brno, 2002. p. 35-1 ( p.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

SMÉKAL, K., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Chování fluoridu sírového v elektrickém jiskrovém výboji. In DISEE 2002. Častá - Píla: Slovak University of Technology Bratislava, 2002. s. 29 ( s.)ISBN: 80-227-1758-4.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., ČERNÝ, R. Hydrogen/Oxygen Fuel Cells. In Advanced batteries and accumulators. Brno: 2002. p. 48-1 ( p.)ISBN: 80-214-2082-0.
Detail

SKALICKÝ, J., ŠIMON, J. Kompenzace tření v elektrických servopohonech. In EPVE 2002 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: VUT FEKT, ÚVEE, 2002. s. 133 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

VONDRÁK, J., REITER, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., ČERNÝ, R. PMMA Based Aprotic Gel Electrolytes. In 5th international Meeting on Electrochromism. Denver , Colorado: National Renewable Energy Laboratory Golden , USA, 2002. p. 20 ( p.)
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J., NOVÁK, V., REITER, J., ČERNÝ, R., NEČESAL, P. Simulation of Ion Insertion in Thin Layer Electrodes. In 5th international Meeting on Electrochromism. Denver Golden , Colorado USA: National Renewable Energy Laboratory Golden , USA, 2002. p. 27 ( p.)
Detail

KOLÁČNÝ, J., HONZÁK, A. Komplexní nelineární dynamické systémy,bifurkace. In EPVE 2002 Elektrické pohony a výkonová elektronika. VUT Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky., 2002. s. 170 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

ŠENK, J., MENDL, T., JAKUBOVÁ, I. Příspěvek ke zpřesnění korekce teplotních profilů měřených termočlánkem. In Sborník prací 2. odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno, Czech Republic: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav elektroenergetiky., 2001. s. 50 ( s.)ISBN: 80-214-2015-4.
Detail

HORNÁ, M., VESELKA, F. Studium komutačních vlastností elektrických strojů s permanentními magnety. In EPVE 2001 ELEKTRICKÉ POHONY A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA. FEI VUT Brno: 2001. s. 182 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

LAPČÍK, J. Harmonic Compensation Cubicle. In Site Test Book. Jajarm, Iran: APPI, Tehran, 2001. p. 1-7 ( p.)
Detail

KLÍMA, B., LANGR, Z. Řídicí jednotka bezkartáčových záložních leteckých generátorů. In XXVII, Celostátní konference o elektrických pohonech. Česká elektrotechnická společnost, Plzeň: 2001. s. 192 ( s.)
Detail

KREJČÍ, P., HOUFEK, L. Influence of temperature on behaviour of magnetic drive with permanent magnets. In Engineering Mechanics 2001. Praha: Ústav termomechaniky, AV ČR, 2001. p. 149 ( p.)ISBN: 80-85918-64-1.
Detail

KLÍMA, B. TROJFÁZOVÁ PULSNÍ ŠÍŘKOVÁ MODULACE POMOCÍ MIKROPROCESORU INTEL 87C196KR. In EPVE 2001 ELEKTRICKÉ POHONY A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA. Vysoké učení technické v Brně, FEI -UVEE, Brno: 2001. s. 202 ( s.)ISBN: 80-214-1978-3.
Detail

KOLÁČNÝ, J., HÁJEK, J., HEMERKA, P. Analýza DC pohonu z hlediska deterministického chaosu. In EPVE 2001 Elektrické pohony a výkonová elektronika. FEI VUT Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a informatiky Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky Technická 8 616 00 Brno, 2001. s. 191 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

FILIP, P. Výpočet synchronního stroje s vyniklými póly Užití metod umělé inteligence – genetické algoritmy. In EPVE 2001. VUT Brno: VUT Brno, 2001. s. 174 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

VRBA, J. Elektronické zapalování pro modelářské spalovací motory. In Proceedings of 7-th conference Student FEI 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 90 ( s.)ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

ZDRAŽIL, V., PEŠKA, L., GROSS, B. The non-stationary plasma temperature and its measurement. In 4th Czech-Russian Seminar on Project Contact No 101(98)"Electrophysical and Thermophysical Processes in Low-Temperature Plasma". FEECS TU Brno and HEDRC RAS Moscow, Brno, Czech Republic: 2000. p. 113 ( p.)ISBN: 80-214-1600-9.
Detail

GREGOR, J., KALETA, R., MASTNÝ, P., MENDL, T., JAKUBOVÁ, I. Provozní charakteristiky Stirlingova motoru. In Sborník prací 2. odborné konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav elektroenergetiky, Purkyňova 118, Brno, 2001. s. 135 ( s.)ISBN: 80-214-2015-4.
Detail

GREGOR, J., HRABOVSKÝ, M., JAKUBOVÁ, I., KONRÁD, M., MENDL, T., ŠENK, J. Temperature and Velocity Distribution in the Cross-section of Free Plasma Jet. In Proceedings of the Ninth International Conference Switching Arc Phenomena. Lodz, Poland: Politechnika Lodzka, Instytut Aparatow Elektrycznych, Lodz, 2001. p. 179 ( p.)ISBN: 83-902688-9-2.
Detail

CENEK, M. Použití elektrické energie z malých vodních elektráren k přímému nabíjení elektrických vozidel. In XII. Mezinárodní symposium MOTORSYMPO ´01. Brno: 2001. s. 141 ( s.)
Detail

CENEK, M. Utilization of Electric Energy from Small Hydro-electric Power Plants on the Site of their Installation for Operation of Heat Pumps and for Charging Electric vehicles. In Info-Workshop-Cross border Co-operation of Innovation Centres of Czech Republic and Austria. Brno: 2001. p. 1 ( p.)
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J., NEČESAL, P., ROZSÍVALOVÁ, Z. Lithium-ion batteries. In Proceedings of 2nd Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Akademické nakladetlství CERM, s.r.o. Brno, 2001. p. 131 ( p.)ISBN: 80-214-1838-9.
Detail

KOLÁČNÝ, J. ANALYSIS of CHAOS in PWM-BASED ELECTRICAL DRIVE with CASCADE CONTROL. In MENDEL 2001. Brno University of Technology,Faculty of Mechanical Engineering,2001: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING Institute of Automation and Computer Science, 2001. p. 170 ( p.)ISBN: 80-214-1894-X.
Detail

ONDRŮŠEK, Č., KOLÁČNÝ, J. ROBUST CONTROLLER ANALYTICAL DESIGN OF TRACKING ELECTRICAL DRIVE BY USING BELLMAN-LYAPUNOV METHOD. In MENDEL 2001. Brno University of Technology,Faculty of Mechanical Engineering,2001.: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING Institute of Automation and Computer Science, 2001. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-1894-X.
Detail

ŠUNKA, J., KOLÁČNÝ, J. Spínaný reluktanční motor a jeho bezsenzorové řízení. In XXVII.CELOSTATNI KONFERENCE O ELEKTRICÝCH POHONECH PlzeŇ 12.-14. červen 2001. Česká elektrotechnická společnost UOS Elektrické pohony: UOS Elektricke pohony, Praha, 2001. s. 214 ( s.)ISBN: 80-02-01434-0.
Detail

ČERVINKA, D. A starter-generator and its aplication in a hybrid drive. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001 Volume 2. Vysoké učení technické v Brně, 2001. p. 47 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

ČERVINKA, D. Usage of synchronous starter-generator in hybrid drives. In Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. 2001. p. 50 ( p.)
Detail

HORNÁ, M. Provozní zkoušky 1f. asynchronního motoru s rozběhovým kondenzátorem. In EPVE 2001 ELEKTRICKÉ POHONY A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA. FEI VUT Brno: 2001. s. 179 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

HÁJEK, J., BLAŽEK, F. Frequency inverters and harmonic components. In Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Brno: UVEE FEI Brno, 2001. p. D-50 ( p.)ISBN: 80-214-1887-7.
Detail

HÁJEK, J., BLAŽEK, F. Electric drives and harmonic components. In STUDENT FEI 2001. Brno: FEI Brno, 2001. p. 67 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

HORNÁ, M. Provozní zkoušky asynchronních motorů. In Measurement, Analysis and Experimental Parameters Identification Models of Induction Machines. FEI VUT Brno: ÚVEE FEI VUT Brno, 2001. s. 125 ( s.)ISBN: 80-214-1979-2.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P. MATHEMATICAL MODELS OF THE LEVITATION ELECTROMAGNET. In EDPE 2001. Podbánské: Mercury - Smékal, 2001. p. 130 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

PATOČKA, M., VOREL, P., ČERVINKA, D. STARTER-GENERATORS FOR COMBUSTION ENGINES. In EDPE 2001. Podbánské: 2001. p. 125 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

HUTÁK, P., PATOČKA, M. REGULACE VÝKONOVÝCH SPÍNANÝCH ZDROJŮ. In EPVE 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a informatiky Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky Technická 8 616 00 Brno, 2001. s. 238 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P. ZPĚTNOVAZEBNÍ REGULACE SPÍNANÝCH ZDROJŮ. In XXVII Celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2001. s. 158 ( s.)ISBN: 80-02-01434-0.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P. Matematické modely levitačního elektromagnetu. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: 2001. s. 169 ( s.)ISBN: 80-02-01434-0.
Detail

ČERVINKA, D., VOREL, P. ELEKTRICKÝ SKÚTR S ASYNCHRONNÍM MOTOREM. In EPVE 2001. Brno: 2001. s. 196 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

FILIP, P. Vlastnosti synchronních strojů s vyniklými póly. Synchronní, transientní, subtransientní reaktance. In XXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH. Plzeň: Plzeň, 2001. s. 125 ( s.)ISBN: 80-02-01434-0.
Detail

BAČA, P., KŘIVÁK, P., KRÁL, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead-Acid Cell – Comparison of Two Models. In 3rd International Conference of PhD Students-Engineering Sciences Vol. II. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2001. p. 513 ( p.)ISBN: 963-661-482-2.
Detail

KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Implementation of Hybrid-Fuzzy Neural Network Approach for Short Term Hourly and Peak Load Forecasting Using Weather Parameters. In 7th International Conference on Soft Computing. Brno: VUT FSI, 2001. p. 282 ( p.)ISBN: 80-214-1894-X.
Detail

CENEK, M. Increasing Utilization of Electric Energy at Direct Charging of Electric Vehicles and Traffic of Heat Pumps from Small Hydro-electric Power Plants and Wind-power Plants of Lower Output. In 2nd International seminar on ECS. Prague: 2001. p. 35 ( p.)
Detail

MAXA, J. Experience with the establishment of teaching EPD and PDM. In Journal of mechanical engineering. University of Maribor: University of Maribor, 1999. p. 56 ( p.)
Detail

MAXA, J. Zkušenosti se zaváděním výuky EPD a PDM. In Sborník XXXX. konference kateder částí a mech. strojů. Žilina: Žilinská univerzita, 1999. s. 63 ( s.)ISBN: 80-7100-636-X.
Detail

GREGOR, J., HRABOVSKÝ, M., JAKUBOVÁ, I., KONRÁD, M., MENDL, T., ŠENK, J. Temperature and Velocity Distribution in the Cross-section of Free Plasma Jet. In Proceedings of the XVth International Symposium on Plasma Chemistry. Orleans, France: 2001. p. 1085 ( p.)
Detail

LANGR, Z. CONTROL ALGORITHM WITHOUT CURRENTSENSING FOR SYNCHRONOUS STARTER-GENERERATOR CONTROL. In Proceedinds of 7th conference Student FEI 2001. VUT FEI Brno: 2001. p. 87 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

LANGR, Z. ELEKTROMECHANICKÉ TLUMENÍ MOMENTOVÝCH RÁZŮ SPALOVACÍHO MOTORU. In EPVE 2001 Elektrické pohony a výkonová elektronika. FEKT VUT Brno: 2001. s. 206 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

MATOUŠEK, A. Rozvoj energetiky a snižování emisí oxidu uhličitého. In Sborník prací 2.odborné konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav elektroenergetiky, Purkyňova 118, Brno, 2001. s. 109 ( s.)ISBN: 80-214-2015-4.
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Motory pro elektrická a hybridní vozidla. In Elektrické pohony nezávislé trakce. Brno: FEI VUT Brno, 2001. s. 22 ( s.)ISBN: 80-214-1897-4.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., MENDL, T., ŠENK, J., HRABOVSKÝ, M., KONRÁD, M. Temperature and Velocity Distribution in the Cross-section of Free Plasma Jet. In Proceedings of the XIVth Int. Symp. on Physics of Switching Arc. Brno, Česká republika: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT v Brně., 2001. p. 56 ( p.)ISBN: 80-214-1949-0.
Detail

KŘIVÁK, P., BAČA, P., KRÁL, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead-Acid Cell - Comparison of Two Models. In Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001. p. 38-1 ( p.)ISBN: 80-214-1838-9.
Detail

KŘIVÁK, P., BAČA, P., KRÁL, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead-Acid Cell During Discharge. In 3rd International Conference of PHD Students. University of Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2001. p. 665 ( p.)ISBN: 963-661-480-6.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Rotating disk electrode for measuring electrocatalyst materials. In Advanced batteries and accumulators. Brno: VUT, 2001. p. 47 ( p.)ISBN: 80-214-1838-9.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., DRNOVSKÝ, R. Metal deposition from PMMA/PC gelous electrolytes. In Advanced Batteries and Accumulators. 2. Brno: VUT v Brně, 2001. p. 47-1 ( p.)ISBN: 80-214-1838-9.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M., LIEDERMANN, K., VONDRÁK, J. The Decomposition of Sulphur Hexafluoride in Spark Discharges. In Diagnostika 01. Plzeň: Západočeská universita Plzeň, 2001. p. 284 ( p.)ISBN: 80-7082-742-4.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M., POLSTEROVÁ, H., VONDRÁK, J. The influence of Decomposition Producs of Sulphur Hexafluoride on Insulation Properties of Composite Materials. In Diagnostika 01. Plzeň: Západočeská universita, 2001. p. 287 ( p.)ISBN: 80-7082-742-4.
Detail

ŠUNKA, J., KOLÁČNÝ, J. Switched reluctance motor and its sensorless control. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001,Volume 2. Vysoke uceni technicke v Brne: Vysoke uceni technicke v Brne, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2001. p. 108 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

BLUNÁR, M., KOLÁČNÝ, J. The Resonance Areas of the P530 Disc Stepper Motor. In Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Vysoké učení technické v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2001. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-1887-7.
Detail

JANEČEK, T., KOLÁČNÝ, J. Mikropohon s třífázovým EC motorem. In Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Vysoké učení technické v Brně , Fakulta elektrotechniky a informatiky.: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky., 2001. s. M 32 ( s.)ISBN: 80-214-1887-7.
Detail

Řízení rychlosti spínaného reluktančního motoru. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost ÚOS Elektrické pohony, 2001. s. 210 ( s.)ISBN: 80-02-01434-0.
Detail

BAČA, P., DRNOVSKÝ, R. Study of Structural Changes of the Pb Accumulator Positive Active Mass by Environmental Scanning Electron Microscopy. In International conference 2nd Advanced Batteries and Acumulators. Brno: VUT Brno a AV ČR Řež u Prahy, 2001. p. 38-1 ( p.)ISBN: 80-214-1838-9.
Detail

VÁVRA, Z., TRÁVNÍČEK, R., SAMEK, R. Study of electric arc behaviour. In XIVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Department of Power Electrical and Electronic Engineering FEECS TU Brno, 2001. p. 157 ( p.)ISBN: 80-214-1600-9.
Detail

SKALICKÝ, J. Comparison and Simulation of Various Types of Electrocar's Drives. In Proceedingns of 14th. Conference on Electrical Drives and Power Electronics. Košice, Slovakia: FEI TU Košice, 2001. p. 372 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

VANĚK, J. Tepelné namáhání vodiče při zkratu. In Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno: FEI VUT Brno, 2001. s. 94 ( s.)ISBN: 80-214-2015-4.
Detail

CALÁBEK, M., MICKA, K., BAČA, P., KŘIVÁK, P. Studies on Compressed VRLA Model Cells. In 9th Asian Battery Conference. CD-ROM. Bali, Indonesia 2001: 2001. p. 60 ( p.)
Detail

VANĚK, J. Přístrojový transformátor proudu. In Zborník elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Bratislava: HMH, s.r.o.., Bratislava, 2001. s. 71 ( s.)
Detail

GREGOR, J., HEINZ, J., MENDL, T., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J. Investigation of the Arc Heater with Multicomponent Working Gas for Plasmochemical Technologies. In Proceedings of the 3rd International Conference ELMECO2000 Electromagnetic Processes and Processes in Environment Protection. Naleczov, Poland: Lublin Technical University, Poland, 2000. p. 96 ( p.)ISBN: 83-8810-22-5.
Detail

FIŠAROVÁ, L., GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I. The Influence of Operational Conditions on Utilization of PV Cells. In Proc. of 3rd Int. Conf. ELMECO2000 Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection. Naleczow, Poland: Lublin Technical University, 2000. p. 58 ( p.)ISBN: 83-8810-22-5.
Detail

COUFAL, O., BARTLOVÁ, M. An Improved Model of Chemical Kinetics in SF6 Arc Plasma. In Proceedings of the XIV. International Conference on Gas Discharges and their Applications. Liverpool: University of Liverpool, 2002. p. 51 ( p.)ISBN: 0-9539105-1-2.
Detail

HRNČIŘÍK, P. AUGER ELECTRON SPECTRO-MICROSCOPY. In Proceedings of 9th conference and competition Student EEICT 2003. Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 450 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

NYKODÝM, P., KOLÁČNÝ, J. Deterministický chaos a DC pohon s PWM. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. VUT v Brně, FEKT: 2003. s. 71 ( s.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

MASTNÝ, P. Heat pumps at the systems utilization heat. STUDENT EEICT 2003, vol. 3. VUT FEKT Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 365-369. ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KRÁL, P.; CALÁBEK, M. SIMULATION OF THE CURRENT DISTRIBUTION OVER THE ELECTRODE SURFACE IN A LEAD-ACID CELL WITH HELP OF THE SOFTWARE ANSYS-DYNAMIC STATE. In Engineering mechanics 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2003. p. 176 ( p.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

FILIP, P. Provedeni synchronnich generatoru s vyniklymi poly a jejich regulace. Srovnani analogove a digitalni regulace. In Celostatni konfernce EPVE 2000. Brno: UVEE FEI Brno, 2000. s. 178 ( s.)ISBN: 80-214-1727-7.
Detail

SKALICKÝ, J., AZIZIAN, M., HUTÁK, P., VOREL, P. Sensorless control of brushless drives using a frequency independent phase shifter. In X. international symposium on electrical machinery in Prague, International Workshop on Robot-Multi- Agent- Systems. Praha: abc Praha, 2002. p. 82 ( p.)ISBN: 80-000-000.
Detail

FILIP, P. Vznik proudu trojnasobne provozni frekvence v nulovem vodici. In Celostatni konference EPVE 2000. Brno: UVEE FEI VUT Brno, 2000. s. 171 ( s.)ISBN: 80-214-1727-7.
Detail

PEŘINA, R., ONDRŮŠEK, Č. Analysis of electrical and magnetic properties of universal motor. In Proceedings of 9th conference and competition STUDENT EEICT 2003. Brno: 2003. p. 370 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

KADLECOVÁ, E., PLCH, J. Metody modelování odrazné plochy svítidla. In Electric Power Engineering 2003. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 55 ( s.)ISBN: 80-248-0225-2.
Detail

BĚHUNEK, I. PCM Applications. In Proceedings of 9th conference and competition Student EEICT 2003 Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 286 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

BĚHUNEK, I. Využití změny skupenství látek pro akumulaci tepla. In Sborník 5. Odborné konference doktorského studia. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2003. s. 77 ( s.)ISBN: 80-7204-265-3.
Detail

KLIMEŠ, M., ONDRŮŠEK, Č. Synchronous Generators with Non-Salient Rotor. In Proceedings of 9th conference and competition Student EEICT 2003 volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 350 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

MASTNÝ, P. Tepelná čerpadla - hodnocení hospodárnosti. In Současnost elektroenergetiky 2003. UEEN FEKT Brno: 2003. s. 16-24. ISBN: 80-214-2417-6.
Detail

VANĚK, J.; KAZELLE, J. Noise characteristic of solar cells under various illumination. In 4th ABA BRNO 2003. Brno: 2003. p. 97 ( p.)ISBN: 80-214-2298-X.
Detail

SKALICKÝ, J. Problematika tření v elektrických servopohonech. In Elektrické servopohony a jejich aplokace XIII. Brno: 2003. s. 19 ( s.)ISBN: 80-86308-11-1.
Detail

SMÉKAL, K. THE ANALYSIS OF THE DISSOCIATION PRODUCTS OF SF6 FORMED BY THE ELECTRICAL DISCHARGE. In Proceedings of the international Conference and competion Student EEICT. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikaačních technologií, 2003. p. 209 ( p.)ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

ČAMBALA, P., GREGOR, J. Historie a současnost kombinovaných měničů sluneční energie na úeen VUT. In Současnost elektroenergetiky 2003. Brno: VUT Brno, 2003. s. 25 ( s.)ISBN: 80-214-2417-6.
Detail

SCHNEIDER, L. Influence of Size of Ionization Electrode System in Environmental Conditions. In Proceedings of the International Conference and Competition Student EEICT 2003. 2003. p. 204 ( p.)
Detail

SCHNEIDER, L., JIRÁK, J. Segmental Ionization Detector in the Environmental SEM. In Proceedings 6th Multinational Congress on Microscopy, European Extension. 2003. p. 493 ( p.)
Detail

HONZÁK, A., NYKODÝM, P., KOLÁČNÝ, J. Bifurkační analýza Dc pohonu. In XXVIII.Celostátní konference o Elektrických pohonech ,Plzeň 10-12.červen 2003. Svazek 1. Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony,Praha: 2003. s. 223 ( s.)ISBN: 80-02-1563-0.
Detail

KUDIN, V., KOLÁČNÝ, J., KISELYCHNYK, O. Optimal differential Neural Network position Controller of tracking Electrical drive design. In MENDEL 2003,9th International Conference on Soft Computing. Brno University of Technology: 2003. p. 151 ( p.)ISBN: 80-214-2411-7.
Detail

KUDIN, V., KOLÁČNÝ, J., KISELYCHNYK, O. Optimal Control of interacting Electrical drives system in the field of Metal processing. In MENDEL 2003,9th International Conference on Soft Computing. Technical University of Brno: Brno University of Technology,Faculty of Mechanical Engineering, 2003. p. 232 ( p.)ISBN: 80-214-2411-7.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P. STUDY OF THE PRESSURE CHANGES OF POSITIVE AND NEGATIVE ELECTRODES IN LEAD-ACID CELLS. In 4th ABA Brno 2003 Advanced Batteries and Accumulators. Brno: 2003. p. 101 ( p.)ISBN: 80-214-2298-X.
Detail

KADLECOVÁ, E., BAXANT, P. Možnosti návrhu odrazné plochy svítidel. In 1. doktorandská konference Současnost elektroenergetiky 2003. Brno: FEKT ÚEEN VUT Brno Purkyňova 118, 2003. s. 1-225. ISBN: 80-214-2417-6.
Detail

UHER, J. Utilization of hydrogen for accumulation electric energy from photovoltaic generators. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003, Volume 3. Neuveden. VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. X ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

SMÉKAL, K., MERTL, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., REITER, J., VONDRÁK, J. RESEARCH OF THE GEL POLYMER ELECTROLYTES. In 4th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Neuveden. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikaačních technologií, 2003. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-2298.
Detail

HAMAN, M. Using Zinc-Air Batteries. In Proceedings of 7th conference Student FEI 2001. Neuveden. Brno: FEI v Brně, 2001. p. 134 ( p.)
Detail

HAMAN, M. Difference Between Standard and Fast Charging on Ni-Mh Batteries. In Student EEICT 2003. Neuveden. Brno: FEI v Brně, 2003. p. 63 ( p.)
Detail

UHER, J. Vliv konstrukce elektrod na provozní vlastnosti elektrolyzéru. In 1. doktorandská konference Současnost elektroenergetiky 2003. Neuveden. VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky: 2003. s. 190 ( s.)ISBN: 80-214-2417-6.
Detail

WANDROL, P. Collection Solid Angle of Backscattered electrons in Environmental Scanning electron Microscopy. In Proceedings of 9th conference and competition Student EEICT 2003. Brno: 2003. p. 539 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

NEČESAL, P. ELECRTOLYTES FOR LITHIUM BATERIES. In 4 th Advanced Batteries and Accumulators Brno 2003. Brno University of Technology: 2003. p. 51 ( p.)ISBN: 80-214-2298-X.
Detail

JARMARA, M., ONDRŮŠEK, Č. Analysis Of Transfer-flux Machine By Using Finite Element Method. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 Volume 3. VUT FEKT v Brne: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 335 ( p.)ISBN: -80-214-2379-X.
Detail

MAXA, J., PROCHÁZKA, P., NEDĚLA, V. Zkušenosti se zaváděním výuky EPD a PDM. In Engineering Mechanics 2003. Žďár nad Sázavou: 2003. s. 198 ( s.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

STUPKA, R., KLÍMA, B. Modern DSP controllers for AC servodrives. In Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2003. Hrotovice: AV ČR, 2003. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2312-9.
Detail

KLÍMA, B., STUPKA, R. Potentionality of AC servodrives motion irregularity eliminition by compensation of inverter nonlinerities. In Engineering mechanics 2003. Svratka: Ždas, 2003. p. 100 ( p.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

STUPKA, R., KLÍMA, B. Control of Electric Drives Using Digital Signal Processor Motorola DSP56F807. In 6th international workshop on electronics, control, measurement and signals. Liberec: TU Liberec, 2003. p. 100 ( p.)ISBN: 80-7083-708-X.
Detail

KLÍMA, B., STUPKA, R. Analýza zkreslení výstupního napětí strídače a možnosti jeho kompenzace použitím DSP. In XXVIII celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 80-02-1563-0.
Detail

SIKORA, L., HÁJEK, V. Portable measurement site for electric machines education in laboratories of FEEC BUT. In 39th internacional symposium on electrical machines SME 2003. Gdańsk: Polish Academy of science, 2003. p. 209 ( p.)ISBN: 83-911669-9-6.
Detail

VANĚK, J., CHOBOLA, Z., HASSE, L. Properties of solar cells in reverse direction. In Physical and material engineering 2003. Bratislava: 2003. p. 127 ( p.)ISBN: 80-227-1924-2.
Detail

NEČESAL, P. Lithiové baterie. In JUNIORMAT 03. Neuveden. Ostrava 2- Přívoz: 2003. s. 278 ( s.)ISBN: 80-214-2462-1.
Detail

SMÉKAL, K., MERTL, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., REITER, J. Základní materiálový výzkum gelů. In Diagnostika 03. Neuveden. Plzeň: 2003. s. 276 ( s.)ISBN: 80-7082-952-4.
Detail

KLIMEŠ, M., KUTNOHORSKÝ, V. Form of magnetic field in air gap of synchronous generators. In XI. International Symposium on Electric Machinery in Prague ISEM 2003. Praha: Faculty of Electrical Engineering ČVUT Praha, 2003. p. 25 ( p.)ISBN: 80-01-02828-3.
Detail

NEČESAL, P. Lithiové články. In Lithiové články. Radešín 2003. VUT, FEKT: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 99 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

ŠTOREK, P., VESELKA, F. Vliv rychlosti otáčení komutátoru na přesnost měření jeho povrchu. In EPVE 2003. Brno Technická 8: VUT v Brně, 2003. s. 54 ( s.)
Detail

BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; KRÁL, P.; CALÁBEK, M. SIMULATION OF THE CURRENT DISTRIBUTION OVER THE ELECTRODE SURFACE IN A LEAD-ACID CELL WITH HELP OF THE SOFTWARE ANSYS-STATIC STATE. In Inženýrská mechanika 2003. Inženýrská mechanika 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2003. p. 158 ( p.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

BAČA, P.; KŘIVÍK, P. STUDY OF THE PRESSURE CHANGES OF POSITIVE AND NEGATIVE ELECTRODES IN LEAD-ACID CELLS. In 4th International PhD Conference. Miskolc: University of Miskolc, 2003. p. 158 ( p.)ISBN: 963-661-591-8.
Detail

BAČA, P.; KŘIVÍK, P. Study of the effects of compression on the performance of positive electrodes in lead-acid cells. In 4th ABA Brno 2003. Brno: 2003. p. 11 ( p.)ISBN: 80-214-2298-X.
Detail

HONZÁK, A. Návrh struktury měřicího řetězce pro přesné měření časového průběhu polohy rotoru. In XXXVIII. Celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň. Svazek 1. Plzeň: ÚOS Elektrické pohony, Praha 2003, 2003. s. 200 ( s.)ISBN: 80-02-1563-0.
Detail

SIKORA, L., HÁJEK, V. Mobile measurement site for education of electric machines in laboratories of FEEC BUT. In Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2003. Neuveden. Košice: Technical University of Košice, 2003. p. 142 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

BĚHUNEK, I. Výhody užití PCM pro akumulaci nízkopotenciálního tepla. In Současnost elektroenergetiky 2003. Brno: ÚEEN VUT v Brně, Purkyňova 118, 60200 Brno, 2003. s. 11 ( s.)ISBN: 80-214-2417-6.
Detail

MASTNÝ, P. Tepelná čerpadla a solární zařízení. In Elektrotechnika a informatika 2003, díl III. Elektroenergetika. Západočeská univerzita v Plzni: ., 2003. s. 27-30. ISBN: 80-7082-994-X.
Detail

KAZELLE, J.; CENEK, M.; ROZSÍVALOVÁ, Z. Electric Vehicles in Czech Republic. In VISNIK of the East Ukrainian National University Name after Vladimir Dal. Lugansk: 2003. p. 239 ( p.)
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Positive Influence of Charging of Electric Folding Scooter ROTOBIC on its Functional Properties. In Proceedings of the 6th International Conference and Exhibition Traffic and Technologies for Sustainable Development. Karlovy Vary: 2003. p. 123 ( p.)
Detail

KALINA, E. Praktické ověření kapacity ultrakapacitorů a její závislost na napětí článku. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 168 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

KALINA, E., VOREL, P. Synchronní starter-generátor pro spalovací motory. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 173 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

PŘIKRYL, L. The control of the crab position. In Veda, vzdelánanie a spoločnosť. Žilina: 2003. p. 81 ( p.)ISBN: 80-8070-118-0.
Detail

LAPČÍK, J. Portable Drives for the Total Artificial Heart. In International Symposium on Elektrical Machines. Gdaňsk, Polsko: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 83-88829-69-6.
Detail

MAXA, J., PROCHÁZKA, P. Směr vývoje v oblasti CA.. technologií a správy dat. In Sborník referátů XLIV. Konference kateder ČMS s mezinárodní účastí. Praha: 2003. s. 184 ( s.)ISBN: 80-01-02788-0.
Detail

LAPČÍK, J. Magnetic Bearing Slotless Synchronous Motors. In XI. International Symposium on Electric Machinery in Prague, ISEM 2003. Praha: 2003. p. 38 ( p.)ISBN: 80-01-02828-3.
Detail

PŘIKRYL, L., POZDNÍK, J. About the computer vision. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: 2003. p. 109 ( p.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

NEČESAL, P. Lithno - kobaltové baterie. In Elektrotechnika a informatiky 2003. díl I. Elektrotechnika. Plzeň: 2003. s. 94 ( s.)ISBN: 80-7082-993-1.
Detail

ROUBALÍKOVÁ, L., WANDROL, P., AUTRATA, R. The Effects of Four Rotary Nickel-titanium Systems. In 11th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. Athens, Greece: 2003. p. 5 ( p.)
Detail

AUTRATA, R., JIRÁK, J., WANDROL, P., ŠPINKA, J. Detection of Backscattered Electrons in Environmental Scaning Electron Microscope. In Proceedings 6th Multinational Congress on Microscopy. Pula, Croatia: 2003. p. 489 ( p.)
Detail

CENEK, M., ROZSÍVALOVÁ, Z. Results of Long-lasting Operation of Nickel-Cadmium Accumulator Batteries of Double-track Electric Vehicles. In Proceedings of the 6th International Conference and Exhibition Traffic and Technologies for Sustainable Development. Karlovy Vary: 2003. p. 131 ( p.)
Detail

CENEK, M. Increasing Utilization of Electric Energy from Smal1 Hydro-electric Power P1ants at Direkt Charging of Electric Vehicles and Operation of Heat Pumps. In Proceedings of the 6th International Conference and Exhibition Traffic and Technologies for Sustainable Development. Karlovy Vary: 2003. p. 33 ( p.)
Detail

CENEK, M. Renewable Sources of Energy in practical Use. In Proceedings of the 6th International Conference and Exhibition Traffic and Technologies for Sustainable Development. Karlovy Vary: 2003. p. 9 ( p.)
Detail

CENEK, M., ROZSÍVALOVÁ, Z. Increase of Compatibility by Means of Extension of Service Life of Accumulator Batteries. In Proceedings of the 3rd International Seminar on ECS. Praha: 2003. p. 84 ( p.)
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Three Stages of Electric Vehicle Development in Czech Republic. In Proceedings of the 10th EDS 2003 - Electronic Devices and Systems Conference. Brno: 2003. p. 449 ( p.)
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Zvýšení využití energie malých vodních elektráren v místě jejich instalace k provozu elektrických vozidel a tepelných čerpadel. In Sborník XIII. Mezinárodního symposia MOTOR SYMPO ´03 Brno. Brno: 2003. s. 248 ( s.)
Detail

CENEK, M. Hybrid Care. In Proceedings of the 4th ABA - Advanced Batteries and Accumulators. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

KLÍMA, B., SKALICKÝ, J. Řízení synchronního motoru s permanentními magnety bez snimačů proudu. In Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikanna přelomu tisíciletí. Brno: VUT v Brně, 1999. s. 75 ( s.)ISBN: 80-214-1419-7.
Detail

KLÍMA, B. Řízení synchronního servopohonu bez proudových snímačů. In Sborník prací studentů a doktorandů 1999. Brno: VUT v Brně, 1999. s. 191 ( s.)ISBN: 80-214-1155-4.
Detail

KLÍMA, B. Jendoduchý měnič pro elektrický skůtr. In Sborník prací studentů a doktorandů 1999. Brno: VUT v Brně, 1999. s. 193 ( s.)ISBN: 80-214-1155-4.
Detail

KLÍMA, B., SKALICKÝ, J. Field-oriented Contorl of Permanent Magnet Synchronous Motor Without Current Sensors. In 9th International Conference and Exhibition on Power Electronics and Motion Control EPE-PEMC 2000 Košice. Košice: TU Košice, 2000. p. 145 ( p.)ISBN: 80-88922-24-0.
Detail

HNÍZDIL, J. Analýza mechanických vazeb mezi elektrickým strojem a pracovním mechanismem. In EPVE 2003 ELEKTRICK0 POHONY A VÝKONOV8 ELEKTRONIKA. BRNO: Vysoké učení technické v BrněFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiíÚstav výkonové elektrotechniky a elektronikyTechnická 8616 00, 2003. s. 159 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

VONDRÁK, J., KLÁPŠTĚ, B., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Carbon/Manganese Oxide Based Fuel Cell Electrocatalyst Using "Flywheel" Principle. In Extended abstract of the fifth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2003. p. 386 ( p.)ISBN: 2-9805021-6-2.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., KLÁPŠTĚ, B., NOVÁK, V. Carbon Electrodes in Contact with PMMA Based Gel Polymers. In Extended abstract of the fifth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2003. p. 384 ( p.)ISBN: 2-9805021-6-2.
Detail

NOVÁK, V., VONDRÁK, J. Bifunctional electrode for fuel cells. In 4th ABA - Advanced Batteries and Accumulators Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty Electrical Engineering and Informatics, 2003. p. 75 ( p.)ISBN: 80-214-2298-X.
Detail

HEINZ, J., HRABOVSKÝ, M., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J. The Method for Evaluation of Energy Processes in Intensively Blasted Electric Arc. In 16th Int. Symp. on Plasma Chemistry-Abstracts and Full Paper CD. Taormina, Italy: Dept. of Chemistry, University of Bari, Italy, 2003. p. 274 ( p.)
Detail

MAXA, J., NEDĚLA, V., PROCHÁZKA, P. Diagnostika jako součást elektronické definice výrobku (EPD) ve výuce. In DIS 2003. Košice: Technická univerzita Košice, 2003. s. 15 ( s.)ISBN: 80-8073-046-6.
Detail

SIKORA, L. Ultrasonic motors. In EPVE 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 205 ( p.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

CHOBOLA, Z.; HASSE, L. Properties of Solar Cells in Reverse Direction. In Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003. Slovakia: Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. p. 127 ( p.)ISBN: 80-227-1924-2.
Detail

SMÉKAL, K. Gelové elektrolyty jako detektor rozkladu SF6. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: 2003. s. 132 ( s.)ISBN: 80-7082-993-1.
Detail

REITER, J., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. New reference electrode based on PMMA polymer electrolytes. In Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT Brno, 2003. p. 118 ( p.)ISBN: 80-214-2298-X.
Detail

KLIMEŠ, M., ONDRŮŠEK, Č. SYNCHRONNÍ MOTORY S PERMANENTNÍMI MAGNETY V PROVEDENÍ S JEDNOZUBOVÝMI CÍVKAMI. In EPVE2003 Elektricke pohony a vykonova elektronika. Brno: VUT Brno, 2003. s. 186 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

JARMARA, M., KLIMEŠ, M. Electric machines excited by permanent magnets. In Joint Czech - Polish Conference on Project GACR 430813 "Low Voltage Electrical Machines". Brno - Slapanice: Department of Power Electrical and Electronic Engineering FEEC BUT, 2003. p. 35 ( p.)ISBN: 80-214-2308-0.
Detail

NEDĚLA, V. 3D Construction View of Differential Pumping Chamber with Detector Board of Environmental Scanning Electron Microscope. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: 2003. p. 96 ( p.)ISBN: 80-7082-993-1.
Detail

TUREČEK, P. Sledování kvality komutace elektrického stroje s komutátorem. In Sborník příspěvků konference RADEŠÍN 2003. Bohdan Růžička, Tomáš Kratochvíl, Josef Lazar, 2003. s. 58 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

JARMARA, M., ONDRŮŠEK, Č. Analýza magnetických veličin univerzálního motoru. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. VUT Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 164 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

KLÍMA, B., STUPKA, R. ANALYSIS OF INVERTER OUTPUT VOLTAGE DISTORTION AND POSSIBILITIES OF ITS COMPENSATION USING DSP. In ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS, EDPE 2003. Košice, SLOVENSKO: Slovak Electrotechnical Society, 2003. p. 79 ( p.)ISBN: 80-89061-77-X.
Detail

STUPKA, R., KLÍMA, B. ŘÍZENÍ ELEKTRICKÝCH POHONŮ S POUŽITÍM DIGITÁLNÍHO SIGNÁLOVÉHO PROCESORU. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: VUT Brno, 2003. s. 217 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

KLÍMA, B., STUPKA, R. ŘÍDICÍ MODUL S MIKROKONTROLÉREM DSP56F803 PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY V ELEKTRICKÝCH POHONECH A VÝKONOVÉ ELEKTRONICE. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: VUT Brno, 2003. s. 182 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

HAMAN, M., JIRÁK, J., ŠPINKA, J. Accumulator Mass Structure Observation in ESEM. In Electronic devices and Systems EDS 03. Brno, Czech Republic: Ing, Zdeněk Novotný, CSc. Brno, 2003. p. 445 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

KOCIAN, M., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. ELECTRODES FOR THE ELECTROCHEMICAL SUPERCAPACITORS. In 4th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 109 ( p.)ISBN: 80-214-2298.
Detail

KOCIAN, M. Měření kapacity uhlíkových elektrod v kapalném i gelovém elektrolytu vybraného složení. In Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2003. Ostrava: Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava 17.listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba, 2003. s. 37 ( s.)
Detail

KREJZA, O. Vodivost gelových elektrolytů obsahujících vybrané soli. In Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2003. Ostrava: 2003. s. 39 ( s.)ISBN: 978-80-239-9006-5.
Detail

BRZOKOUPIL, V. Ni-MH Batteries in Electrical Vehicles. In Proceedings of 9th conference and competition student eeict 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikacnich technologii, 2003. p. 109 ( p.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

KREJZA, O., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J., NOVÁČEK, T. Specific Conductivity of PMMA Based Gel Electrolytes Containing Cadmium, Magnesium or Lithium Salts. In Advanced batteries and accumulators 4. Brno: VUT-Brno Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 50 ( p.)ISBN: 80-214-2298-X.
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; HALUZÍK, E. Metoda pro pravděpodobné určení místa zemního spojení. In Sborník 1. doktorandské konference Současnost elektroenergetiky 2003. Brno: 2003. s. 102-106. ISBN: 80-214-2417-6.
Detail

NYKODÝM, P., KOLÁČNÝ, J. DC motor s PWM řízením a bifurkační analýza. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Vysoké učení technické v Brně: 2003. s. 190 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., MENDL, T., ŠENK, J., SEMBER, V. The Characteristics of the Free Jet Generated by a Hybrid Water-Argon Torch. In The Proceedings of the IVth Int. Conf. on Plasma Physics and Plasma Technology. Minsk: Inst. of Molecular and Atomic Physics, Minsk, Belarus, 2003. p. 360 ( p.)ISBN: 5-85389-039-5.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., MENDL, T., ŠENK, J. Investigation of Hot Gas Mixture Free Jet. In Proc. of the XVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Dept. of Power Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Electric Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2003. p. 62 ( p.)ISBN: 80-214-2307-2.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., MENDL, T., ŠENK, J., SEMBER, V. Measurements on Hot Gas Mixture Free Jet. In Proc. of the XVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Dept. of Power Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Electric Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2003. p. 66 ( p.)ISBN: 80-214-2307-2.
Detail

HEINZ, J., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J. Theoretical-Experimental Investigation of Intensively Blasted Electric Arc. In Proc. of the XVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Dept. of Power Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Electric Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2003. p. 70 ( p.)ISBN: 80-214-2307-2.
Detail

SAMEK, R., VÁVRA, Z., GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I. System of Measurement in Switching Arc Laboratory. In Proc. of the XVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Dept. of Power Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Electric Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2003. p. 162 ( p.)ISBN: 80-214-2307-2.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., MENDL, T., SEMBER, V., ŠENK, J. Determination of Basic Parameters of Hot Gas Mixture Free Jet. In The 16th Int. Symposium on Plasma Chemistry - Abstracts and Full Papers CD. Taormina, Italy: Dept. of Chemistry, University of Bari, Italy, 2003. p. 128 ( p.)
Detail

HUTÁK, P., PATOČKA, M. Řízení třífázového měniče pro záložní zdroj s plynovou turbínou. In EPVE 2003. Brno: VUT Brno FEKT U, 2003. s. 246 ( s.)ISBN: 80-214-2497.
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Improvement of the Selected Parameters of Low Voltage Electric Machines. In Proceedings on Electrical Drives and Power Electronics. Slovensko: Technical University of Košice, Slovak Republic, 2003. p. 254 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. Design, Animation and Visualization in Electrotechnical Practice. In Proceedings on Electrical Drives and Power Electronics. Košice, Slovensko: Technical University of Košice, Slovak Republic, 2003. p. 364 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. Data Format for CAD Systems. In Joint Czech-Polish Konference on Low Voltage Electrical Machines. Brno: UVEE FEKT TU Brno, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2308-0.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H., KUTNOHORSKÝ, V. 3D Modelling at Power Electrical Engineering Study Programme. In Proceeding of Advanced Engineering Design. Praha: ČVUT Praha, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86059-35-9.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H., KUTNOHORSKÝ, V. 3D Modelling, Visualization and Animation at Power Electrical Engineering Study Programme. In Proceedings of ISEM 2003. Praha: ČVUT Praha, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-02828-3.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Preparation of thin layer electrodes by spray metods. In 203-rd Meeting - Paris. Paris, France: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

VANĚK, J. Heat Stress of a Conductor during Short Circuit. In ISEM 2003. Praha: ČVUT Praha, 2003. p. 155 ( p.)ISBN: 80-01-02828-3.
Detail

POZDNÍK, J., VESELKA, F. PRESSED JOINTS STABILITY TEST. In EEICT 2003. Brno 2003: 2003. p. 10 ( p.)
Detail

POZDNÍK, J., VESELKA, F. AN INNOVATIVE NON-CONTACT MEASURING PROBE FOR DIAGNOSING THE SURFACE OF ELECTRIC MACHINE COMMUTATORS. In Low Voltage Electrical Machines. Brno 2003: 2003. p. 85 ( p.)ISBN: 80-214-2308-0.
Detail

POZDNÍK, J., VESELKA, F. DYNAMICS OF ONE-PHASE COMMUTATOR MOTOR. In Low Voltage Electrical Machines. Brno 2003: 2003. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-2308-0.
Detail

SAMEK, R., VÁVRA, Z. Study of Dynamic Phenomena in the Vicinity of the Current Zero. In XVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: UVEE FEKT VUT, 2003. p. 166 ( p.)ISBN: 80-214-2307-2.
Detail

POZDNÍK, J., VESELKA, F. The stability tests of commutator’s body. In ISEM 2003. Brno 2003: 2003. p. 150 ( p.)ISBN: 80-01-02828-3.
Detail

TRÁVNÍČEK, R., VÁVRA, Z. Study of Switching Arc Burning in SF6 Circuit Breaker. In XVth Symposium on Physics of Switchin Arc - Vol II. Brno: UVEE FEKT VUT, 2003. p. 308 ( p.)ISBN: 80-214-2307-2.
Detail

POZDNÍK, J., VESELKA, F. The diagnostic of commutators of electric machines. In Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Am Eichicht 1, 98693: 2003. p. 635 ( p.)ISBN: 1619-4098.
Detail

KERLIN, T. Pojízdný vozík automaticky naváděný po dráze. In EPVE03 - elektrické pohony a výkonová elektronika. 2003. s. 177 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

POZDNÍK, J., VESELKA, F. Diagnostika komutátorů elektrických strojů malýc hvýkonů. In Diagnostika 03. Plzen 2003: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-01-02828-3.
Detail

AUTRATA, R. Backscattered electron imaging using the improved YAG scintillation detector. In Proceedings of the 6th Multinational Congress on Microscopy - European Extension (2003). Pula: 2003. p. 450 ( p.)
Detail

AUTRATA, R., SCHAUER, P. Electron beam degradation study of silicon polymers. In Proceedings of the 6th Multinational Congress on Microscopy - European Extension (2003). Pula: 2003. p. 205 ( p.)
Detail

VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z. Noise Characteristic of Silicon Solar Cells under Illumination. In Noise and Fluctuations ICNF 2003. Praha: 2003. p. 793 ( p.)ISBN: 80-239-1005-1.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Srovnání metod výpočtu konduktivity plynného systému. In Současnost elektroenergetiky 2003. Brno: VUT Brno, 2003. s. 90-94. ISBN: 80-214-2417-6.
Detail

MAŇA, M. Simulace měření magnetického toku spínaného reluktančního motoru. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2003. s. 235 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

VOREL, P., ČERVINKA, D. Starter-generator for Combustion Engines with a Synchronous Machine. In 15th international conference on electrical drives and power electronics. Podbánské: Mercury-Smékal, 2003. p. 191 ( p.)ISBN: 80-89061-77-X.
Detail

VOREL, P., ČERVINKA, D. Startérgenerátor pro spalovací motor s asynchronním strojem. In XXVIII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2003. s. 165 ( s.)ISBN: 80-02-1563-0.
Detail

VOREL, P., ČERVINKA, D. Vývoj synchronního stroje pro startérgenerátor spalovacího motoru. In XXVIII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2003. s. 159 ( s.)ISBN: 80-02-1563-0.
Detail

VOREL, P., HUTÁK, P. Ultracapacitors in electric vehicles. In Telecommunications and signal processing TSP - 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 263 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

VOREL, P., HUTÁK, P. A traction drive with a battery and ultracapacitor. In Advanced Batteries and Accumulators - 4rd. Brno: VUT Brno, 2003. p. 78 ( p.)ISBN: 80-214-2083-1.
Detail

HUTÁK, P., PATOČKA, M. ALTERNATIVNÍ NÍZKOEMISNÍ ZDROJ SE SPALOVACÍ TURBÍNOU – ŘÍDÍCÍ ČAST. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická splolečnost. ÚOS Elektrické pohony, 2003. s. 235 ( s.)ISBN: 80-02-1563-0.
Detail

HUTÁK, P., PATOČKA, M. LOW – EMISSION 100 KW SUPPLY SOURCE WITH GAS TURBINE – POWER CONVERTER – CONTROL OF CONVERTER. In 15th international conference on electrical drives and power electronics. Košice: Mercury-Smékal, Košice, 2003. p. 181 ( p.)ISBN: 80-89061-77-X.
Detail

VONDRÁK, J., REITER, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Simulation of ion insertion in thin layer electrodes. In International Society of Electrochemistry, 203rd Meeting- Paris, abstrakt No 2339. Abstract No 2339. Paris, Francie: International Society of Electrochemistry, 2003. p. 1 ( p.)
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P. LOW – EMISSION 100 KW SUPPLY SOURCE WITH GAS TURBINE – POWER CONVERTER – POWER PART. In Eletrical Drives and Power Electronics. Košice: Mercury Smékal, Košice, 2003. p. 264 ( p.)ISBN: 80-89061-77-X.
Detail

DVOŘÁK, J., PORT, T., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. HYDROGEN/OXIGEN FUEL CELLS. In 4 th ADVANCED BATTERIES and ACCUMULATORS. BRNO: VUT BRNO - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 67 ( p.)ISBN: 80-214-2298.
Detail

MATUCHA, T. Verschaltung und Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage mit Netzeinspeisung. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: VUT Brno, 2003. s. 196 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P. ALTERNATIVNÍ NÍZKOEMISNÍ ZDROJ SE SPALOVACÍ TURBÍNOU – VÝKONOVÁ ČÁST MĚNIČE. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická splolečnost. ÚOS Elektrické pohony, 2003. s. 316 ( s.)ISBN: 80-02-1536-0.
Detail

GAJDŮŠEK, P. MIKROKONVERTOR ADuC812. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: VUT Brno, 2003. s. 149 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H., BARTL, J. Interactive and Unified E-Based Education and Training in Electrical Engineering. In XXXIX International Symposium on Electrical Machines. Gliwice, Polsko: Silesian University of Technology, Polsko, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 83-911669-9-6.
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Selected Parameters of Low Voltage Electric Machines – Improvement and Optimization. In XXXIX International Symposium on Electrical Machines. Gliwice, Polsko: Silesian University of Technology, Polsko, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 83-91-1669-9-6.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P. Levitační magnet. In XXVII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická splolečnost. ÚOS Elektrické pohony, 2003. s. 311 ( s.)ISBN: 80-02-1536-0.
Detail

VOREL, P., HUTÁK, P. Ultracapacitors in electric vehicles. In Telecommunications and signal processing TSP-2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 263 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. Modelling in Teaching at Power Electrical Engineering Study Programme. In XXXIX International Symposium on Electrical Machines. Polsko, 2003. Gliwice, Polsko: Silesian University of Technology, Polsko, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 83-911669-9-6.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P. Levitation electromagnet. In National conference with international participation Engineering mechanics. Praha: Akademie věd České republiky, 2003. p. 238 ( p.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

BRADÍK, J. Evaluation of Uncertainties. In 20-th DANUBIA-ADRIA SYMPOSIUM on Experimental Method in Solid Mechanics. 2003. p. 68 ( p.)ISBN: 963-9058-20-3.
Detail

BRADÍK, J. Analýza opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 139 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

VANĚK, J.; KAZELLE, J. Contacts quality test by noise method. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 442 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

VESELKA, F. Možnosti inovace třecího uzlu TG a získané zkušenosti. In Kluzný Kontakt. BRUSH SEM s.r.o. Edvarda Beneše 39, Plzeň: BRUSH SEM s.r.o. Edvarda Beneše 39, Plzeň, 2003. s. 10 ( s.)
Detail

VESELKA, F., HORNÁ, M. Ověření zaručených hodnot daného elektrického stroje v laboratoři elektrických strojů UVEE FEKT VUT v Brně. In EPVE 2003. UVEE FEKT VUT v Brně: UVEE FEKT VUT v Brně, 2003. s. 231 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

VESELKA, F. Optimalizace volby materiálů pro sběrací ústrojí elektrických strojů. In Diagnostika '03. Plzeň, ZČU: Plzeň, ZČU, 2003. s. 111 ( s.)
Detail

VESELKA, F. Electrical Machine with unclosed rotor. In SME 2003. Gdansk Polsko: Stowarzyszenie elektrykow Polskich, oddzial Gdansk Polsko, 2003. p. 250 ( p.)
Detail

PEŘINA, R., ONDRŮŠEK, Č. PID regulátory neceločíselného řádu. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 239 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

HORNÁ, M., HÁJEK, V. Measurement of a Functional Model of Starter Generator. In ISEM 2003. Praha: ČVUT Praha, 2003. p. 47 ( p.)ISBN: 80-01-02828-3.
Detail

FILIP, P., ONDRŮŠEK, Č. Multicriterial design and optimization of electric machines with using artificial inteligence. In XI. International Symposium on Electric Machinery in Prague ISEM 2003. Praha: Czech Technical University Prague, 2003. p. 122 ( p.)ISBN: 80-01-02828-3.
Detail

ONDRŮŠEK, Č., KREJČÍ, P. Simulation of magnetic clutch dynamic behavior. In 39th International Symposium on Electrical Machines. Gdansk - Jurata, Poland: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Poland Section, 2003. p. P229 ( p.)ISBN: 83-88829-69-6.
Detail

POZDNÍK, J. FINAL VERSION OF LABORATORY STATION FOR AUTOMATIC MEASUREMENT. In EDPE 2003. Košice 2003: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-89061-77-X.
Detail

BUŠOV, B. Observing the Development Trends of Glass Moulds using the Laws of Technical Systems Evolution. In ETRIA World COnference. Aachen: ETRIA, 2003. p. 127 ( p.)ISBN: 90-77071-01-6.
Detail

URBAN, F. Calculations of temperature rise of current-carrying conductor in MCB. In EPVE 2003 elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. p. 222 ( p.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

VANĚK, J.; KAZELLE, J. Testing of Contacts Quality by Noise Method. In 4th International Conference of PHD Students. Miskolc, Hungary: 2003. p. 465 ( p.)ISBN: 963-661-585-3.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M., DOHNAL, P. Net Emission Coefficients in SF6 Arc Plasmas With Cu Admixture. In Proceedings of IV International Conference "Plasma Physics and Plasma Technology". Minsk, Belarus: Institute of Molecular and Atomic Physics, 2003. p. 277-280. ISBN: 5-85389-039-5.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Contribution of Cu Vapour to Radiation Transfer in SF6 + PTFE Arc Plasmas. In Proceedings of 16th International Symposium on Plasma Chemistry. Taormina, Italy: Department of Chemistry, University of Bari, 2003. p. 682-682. ISBN: 978-1-899072-30-9.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Radiation Transfer in SF6+Cu Arc Plasmas. In Proceedings of XVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: UVEE FEKT, 2003. p. 7-12. ISBN: 80-214-2307-2.
Detail

ČAMBALA, P., GREGOR, J. Možnost vývoje kogeneračních měničů sluneční energie. In Elektrotechnika a informatika 2003, díl III. Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 22 ( s.)ISBN: 80-7082-994-X.
Detail

DOHNAL, P., AUBRECHT, V. High Frequency Plasma Pencil. In Plasma Physics and Plasma Technology. Minsk, Belarus: Institute of Molecular and Atomic Physics National Academy of Sciences of Belarus, 2003. s. 159-162. ISBN: 5-85389-039-5.
Detail

KLÍMA, B., STUPKA, R. ZKRESLENÍ VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ STŘÍDAČE VLIVEM OCHRANNÝCH DOB A ÚBYTKŮ NAPĚTÍ NA SPÍNACÍCH PRVCÍCH. In EPVE 2002 ELEKTRICKÉ POHONY A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA. BRNO: Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky Technická 8 616 00 Brno, 2002. s. 151 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

KLÍMA, B. ŘÍZENÍ TROJFÁZOVÉHO STŘÍDAČE PROCESOREM INTEL 196. In XIX. MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM UČITELŮ ELEKTRICKÝCH POHONŮ SYMEP 2002. Technická univerzita v Liberci: Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Hálkova 6 461 17 Liberec, 2002. s. 162 ( s.)ISBN: 80-7083-612-1.
Detail

KLÍMA, B. TROJFÁZOVÁ PULSNÍ ŠÍŘKOVÁ MODULACE POMOCÍ MIKROPROCESORU INTEL 87C196KR. In INŽENÝRSKÁ MECHANIKA 2002. Instititute of Mechanics of Solids Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology: Instititute of Mechanics of Solids Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology, 2002. s. 119 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P., VOREL, P. Záložní síťový zdroj 100kW s plynovou turbínou. In Elektrické pohony a výkonová elektronika EPVE 2002. Brno: VUT, 2002. s. 145 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

KALINA, E. Ultrakapacitory: Princip a využití ve výkonové elektronice. In EPVE 2002, celostátní konference elektrických pohonů a výkonové elektroniky. BRNO: VUT Brno, 2002. s. 175 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

MAŇA, M. Mathematical Model Switched Reluctance Motor. In Student EEICT 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 360 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

HRNČIŘÍK, P. Rastrovací elektronová mikroskopie pomalými a Augerovými elektrony. In PDS 2002. Brno: UPT AV ČR, 2002. s. 15 ( s.)ISBN: 80-238-9915-5.
Detail

CIVÍN, I., VESELKA, F. Moderní způsoby instalací. In EPVE 2002 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 200 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

KLÍMA, M., ONDRŮŠEK, Č. Estimation of Induction Machine Rotor Flux Lincages Using Neural Networks. In X. International Symposium on Electric Machinery in Prague. PRAHA: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 30 ( p.)ISBN: 80-01-02617-5.
Detail

CIBULKA, T., ONDRŮŠEK, Č. Možnosti využití genetického algoritmu při projektování elektrických strojů. In X. International Symposium on Electric Machinery in Prague. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. s. 25 ( s.)ISBN: 80-01-02617-5.
Detail

KREJČÍ, P., ONDRŮŠEK, Č. Optimalizace vlastností magnetické spojky s permanentními magnety. In Aplikovaná mechanika 2002. Ostrava: VŠB Technical University of Ostrava, 2002. s. 139 ( s.)ISBN: 80-248-0079-9.
Detail

KREJČÍ, P., ONDRŮŠEK, Č. Otimalizace magnetické spojky. In Modelling and Optimization of Physical systems. Gliwice: Politechnika Slaska Katedra Mechaniki Stosowanej, 2002. s. 97 ( s.)ISBN: 83-917224-0-6.
Detail

BUŠOV, B. Znalostně založené inovace. In EDUCATION FOR MANAGEMENT(EDMAN 02). Praha: Ing. MIKOTA, 2002. s. 29 ( s.)ISBN: 80-86596-09-05.
Detail

HORNÁ, M. Performance tests of a three-phase alternating-current asynchronnous motor with independently variable voltage and frequency. In ISEM 2002. Praha: Praha, ČVUT, 2002. p. 53 ( p.)ISBN: 80-01-02617-5.
Detail

HORNÁ, M. Ověření prototypu střídavého zdroje s nezávisle proměnným napětím a frekvencí. In EPVE 2002. Brno: VUT Brno, 2002. s. 259 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

HORNÁ, M., VESELKA, F. Inovace měřicích, diagnostických metod, a konstrukce ss strojů. In EPVE 2002. Brno: VUT Brno, 2002. s. 254 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P. Magnetická ložiska. In Inženýrská mechanika 2002. Svratka: VUT v Brně, FSI, UMT, 2002. s. 211 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P. Matematický model levitačního elektromagnetu. In Inženýrská mechanika 2002. Svratka: VUT v Brně, FSI, UMT, 2002. s. 213 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

BUŠOV, B. Tvorba a řešení inovačních zadání - TRIZ a její SW podpora Invention Machine. In Konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Zvolen: TU Zvolen, 2002. s. 282 ( s.)ISBN: 80-228-1174-2.
Detail

VESELKA, F., POZDNÍK, J. Problematika konstrukčního provedení a montáže komutátoru elektrických strojů. In EPVE 2002 Elektricke pohony a vykonova elektronika. Brno: 2002. s. 230 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

VANĚK, J. Instrument transformers magnetic circuit properties study. In ISEM 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. p. 146 ( p.)ISBN: 80-01-02617-5.
Detail

SKALICKÝ, J., AZIZIAN, M., HUTÁK, P., VOREL, P. Sensorless Brushless DC Motor Drive Using a Frequency Independent Phase Shifter. In EPVE 2002 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: VUT FEKT v Brně, ÚVEE, 2002. p. 164 ( p.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

BUŠOV, B. InOVACE systémově. In SYSTEM ENGINEERING (SYSTE 02). Praha: Mikota, 2002. s. 17 ( s.)ISBN: 80-86596-06-0.
Detail

BUŠOV, B., BARTLOVÁ, M. From Problem to its Stones and Kernels. In ETRIA WORLD CONFERENCE, TRIZ FUTURE 2002. ENSAIS, Strasbourg: ENSAIS, 2002. p. 347 ( p.)ISBN: 2-86820-227-6.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Influence of Cu Vapour on Radiation in SF6 Arc Plasma. In Proceedings of the XIVth Symposium on Application of Plasma Processes (SAPP XIV). Liptovský Mikuláš: Department of Plasma Physics & Institute of Physics at Comenius University, 2003. p. 5-6. ISBN: 80-8040-195-0.
Detail

REITER, J., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VELICKÁ, J. ELECTROCHEMISTRY IN THE MEDIUM OF PMMA GEL ELECTROLYTES. In Advanced Batteries and Accumulators - 3rd. Brno University of Techology: Brno University of Techology Faculty of Electrical Engineering a Communication, 2002. p. 31 - 32 ( p.)ISBN: 20-214-2082-0.
Detail

ŠTOREK, P., VESELKA, F., ŠTOREK, P., POZDNÍK, J. Vliv mechanický vibrací na měření vystupování lamel komutátoru elektrických strojů. In EPVE 2002 : elektrické pohony a výkonová elektronika . -- 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2002: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 238 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

ŠTOREK, P., VESELKA, F. Měřicí pracoviště pro měření vystupování lamel komutátoru elektrických strojů. In EPVE 2002 : elektrické pohony a výkonová elektronika . -- 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2002: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 235 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

CIVÍN, I., VESELKA, F. Domovní elektroinstalace s využitím standardu EIB. In Proceedings of 8th conference STUDENT EEICT 2002 Volume 1. Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2002. s. 136 ( s.)ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

TUREČEK, P., VESELKA, F. Chybí název. In EPVE 2002 : elektrické pohony a výkonová elektronika. 1. vyd. Brno:Vysoké učení technické v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2002, 2002. s. 244 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

FILIP, P. Vliv velikosti populace a muatce na vypocet genetickeho algoritmu. In EPVE 2002, Celostatni konference Elektricke pohony a vykonova elektronika. Brno: UVEE FEKT VUT Brno, 2002. s. 219 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

TUREČEK, P., VESELKA, F. Vliv vibrací na kluzný kontakt. In EPVE 2002 : elektrické pohony a výkonová elektronika. 1. vyd. Brno:Vysoké učení technické v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2002, 2002. s. 249 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

VANĚK, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. Low Frequency Noise and I-V Characteristic as Silicon Solar Cell Contact Characterization Tools. In Proceedings of International Workshop Physical and Maaterial Engineering 2002. Herbertov: Czech Technical University in Praque, 2002. s. 121 ( s.)ISBN: 80-01-02579-9.
Detail

ZAŤKOVÁ, S. Influence of Illumination of Silicon Solar Cells. In Proceedings of the EDS 02 Konference. Brno: University of Technology, 2001. p. 216 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., ČERNÝ, R., NOVÁK, V. Nové trendy ve výzkumu a vývoji palivových článků. In 24. chemické zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2002. Tuchlovice: Dopravoprojekt Brno a.s., 2002. s. 2 ( s.)ISBN: 80-214-2181-9.
Detail

PŘIKRYL, L. Kognitivní funkce u prvních epizod schizofrenie. In 45. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference. 2003. s. 25 ( s.)
Detail

KLIMEŠ, M., KUTNOHORSKÝ, V. Interaktivní program pro výpočet synchronního alternátoru. In Student EEICT 2002. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2002. s. 148 ( s.)ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

VONDRÁK J., SEDLAŘÍKOVÁ M., REITER J., NOVÁK V., VELICKÁ J, NEČESAL P. Nízkoteplotní palivové články Stav koncem r. 2001. In 24.chemické zdroje elektrické energie. Brno. Brno: 2002. s. 1-2. ISBN: 80-214-2181-9.
Detail

SMÉKAL, K. THE ANALYSIS OF THE DISSOCIATION PRODUCTS OF SF6 FORMED BY THE ELECTRICAL DISCHARGE. In Proceedings of 9th conference and competion student EEICT 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikaačních technologií, 2003. p. 534 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

PŘIKRYL, L. Computer vision. In Studentská konference EEICT. 2003. p. 25-30. ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

HNÍZDIL, J., KOLÁČNÝ, J. Analýza vibrací elektrického pohonu se synchronním motorem. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Volume 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Ing.Zdeněk Novotný CSc. Ondráčkova 105,Brno, 2003. s. 74 ( s.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

NEDĚLA, V. Adaptation of Scanning Electron Microscope to Environmental Scanning Electron Microscope. In Proceedings of 9th conference and competition STUDENT EEICT 2003. Brno: 2003. p. 495 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

KALINA, E. Applications of Ultracapacitors in Electric and Hybrid Electric Vehicles. In Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 345 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

AUTRATA, R., SCHAUER, P., NEDĚLA, V., HORKÝ, D. Comparison of imaging with SE ionisation and BSE scintillation detector in ESEM. In Proceedings 6th Multinational Congress on Microscopy. Pula: 2003. p. 487 ( p.)
Detail

SCHNEIDER, L. Electrode System of Ionization Detector in Environmental Conditions. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003. 2003. p. 520 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

AUTRATA, R.; NEDĚLA, V.; HORKÝ, D. Influence of water environment on biological specimens imaging in ESEM. In Proceedings 6th Multinational Congress on Microscopy. Pula: 2003. p. 497 ( p.)
Detail

ČAMBALA, P., MASTNÝ, P. POWER BALANCE OF PHOTOVOLTAIC GENERATORS. In STUDENT EEICT 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 20 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

SKŘIVÁNEK, J. Possibilities of Secondary Electrons Detection in ESEM. In Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 529 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

MASTNÝ, P.; ČAMBALA, P. Analysis Operating Properties of Heat Pumps. In Proceedings of the 10th Conference, Student EEICT 2004, volume 3. VUT FEKT v Brně: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 488-492. ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

MACHÁČEK, J.; GREGOR, J. Model of Stirling Engine. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004 volume3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105 Brno, 2004. p. 479-484. ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

SKŘIVÁNEK, J. Scintillation Detector in ESEM. In Proceedings of the International Conference and Competition of students' scientific works STUDENT EE1CT 2004. Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavatelstve STU, Bratislava, Vazovova 5, 2004. p. 331 ( p.)ISBN: 80-227-2057-7.
Detail

MACHÁČEK, J.; GREGOR, J. Operating characteristics models of Stirling engine. In Proceedings of international scientific conference. Brno: Lindovský a Psota, Brno, 2004. s. 73-81. ISBN: 978-80-214-2642-9.
Detail

VALENTA, J. Modelling of Electrodynamic Forces in Modeion Circuit Breaker. In Proceedings of 9th conference and competition Student EEICT 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2003. p. 95 ( p.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

VALENTA, J. Modelling of Electrodynamic Forces in Modeion Circuit Breaker. In Proceedings of the international conference and competition Student EEICT 2003. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2003. p. 155 ( p.)ISBN: 80-214-2401-X.
Detail

SMÉKAL, K. PARAMETERS OF INSULATORS AT ATMOSPHERE SF6. In Proceedings of the 10th conference student EEICT 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. p. 679 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

HEINZ, J., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J., HRABOVSKÝ, M. Theoretical-Experimental Investigation of Intensively Blasted Electric Arc. In Proceedings of XVth International Conference on Gas Discharges and their Applications. Toulouse, France: Paul Sabatier University, 2004. p. 129 ( p.)
Detail

KREJZA, O. Conductivity of Gel Polymer Electrolytes. In Proceedings of the 10th conference student EEICT 2004. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. p. 631 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

MAŇA, M., HONZÁK, A. Flux-linkage Identification of Switched Reluctance Motor. In XVIII Symposium Electromagnetic Phenomena In Nonlinear Circuits. Poznań, Poland: PTETiS Publishers, Piotrowo 3a, p.651, 60-138 Poznań, Poland, 2004. p. 95 ( p.)ISBN: 83-906074-6-8.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; BOCEK, P. Current distribution over the electrode surface in a cylindrical type VRLA cell during discharge. In 5th ABA Brno 2004. Brno: FEKT VUT Brno, UETE, 2004. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2623-3.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; VANĚK, J. Automatic laboratory cells cycling and measuring system. In 5th ABA Brno 2004. Brno: FEKT VUT v Brně, UETE, 2004. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-2623-3.
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z., HAMAN, M. Battery Development for Special Application Focusing on E-bikes and EV Cells. In Proceedings of the International Conference Batteries 2004. Paris: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

MASTNÝ, P.; GREGOR, J. Provozní vlastnosti tepelných čerpadel. In Proceeding of International Scientific Conference Electric Power Engineering 2004. Brno, Czech Republic, 2004 DEPE FEEC BUT: Lindovský & Psota, Brno, 2004, 2004. s. 161-165. ISBN: 978-80-214-2642-9.
Detail

KALINA, E., VOREL, P. Utilization of the Ultracapacitors in the Electric Vehicle - the Design and the Practical Experience. In Proceedings XL international symposium on electrical machines SME 2004. Warszawa: Wydawnictwo Ksiazkowe Instytutu Elektrotechniki, 2004. s. 474 ( s.)ISBN: 83-917944-4-X.
Detail

KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K.; KRÁL, P. Current Distribution over the Electrode Surface in a Cylindrical Type VRLA Cell during Discharge. In 9th ElektroChemical Talks. Ulm: 2004. p. 56 ( p.)
Detail

KŘIVÍK, P.; KRÁL, P.; MICKA, K.; CALÁBEK, M.; BAČA, P. Calculation of the Current Distribution in Cylindrical Cell Electrodes. In 9th ALABC MEMBERS AND CONTRACTORS CONFERENCE. USA: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

NOVOTNÝ, J. Mathematical model of stepping motor. In Proceeding of the 10th Conference Student EEICT 2004. 1. Brno: VUT Brno, 2004. p. 93 ( p.)ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

PROCHÁZKA, Z. Optimalizace zatěžování solárních měničů energie v reálných provozních podmínkách. In Proceedings of international Scientific Conference. Brno: Lindovský a Psota, 2004. s. 77 ( s.)ISBN: 978-80-214-2642-9.
Detail

KOCIAN, M., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., KNĚŽÍNEK, J. Electrolytes for the electrochemical supercapacitors. In 5th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. p. 188 ( p.)ISBN: 80-214-2623-3.
Detail

DVOŘÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VONDRÁK, J. Electrodes materials for hydrogen-oxygen fuel cells. In 5 th ADVANCED BATTERIES and ACCUMULATORS. Brno: VUT BRNO - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. p. 186 ( p.)ISBN: 80-214-2623-3.
Detail

VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V., VAŠÍČEK, T., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. The Comparison between Noise Spectroscopy and LBIC. In The 11th Electronic Devices and Systems Conference. Brno: MSD, 2004. p. 454 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

FEJFAR, A., MATĚJKOVÁ, J. GROWTH OF MICROCRYSTALLINE GRAINS IN MIXED PHASE SILICON THIN FILMS FOR SOLAR CELLS. In Proceedings of 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

HRNČIŘÍK, P., MULLEROVÁ, I. Very Low Energy Scanning Electron Microscopy. In Recent Trends in Charged Particle Optics and Surface Physics Instrumentation. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2004. p. 33 ( p.)ISBN: 80-239-3246-2.
Detail

GREPL, R., VLACH, R., ONDRŮŠEK, Č. Complex Dynamic Modelling of Mobile Robot. In Fracture Methodologies and Manufacturing Processes. ASME/JSME Pressure Vessels and Piping Conference. San Diego, USA: ASME, 2004. p. 145 ( p.)ISBN: 0-7918-4669-5.
Detail

URBAN, F. Calculations of temperature of current-carrying conductor in MCB. In Student EEICT 2003. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. p. 92 ( p.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

CENEK, M., HAMAN, M. Battery Development for Special Aplications Focusing on E-bikes and EV Cells. In Batteries 2004. Paris: Batteries, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

HAMAN, M. Observe changing on electrode mass during using fast charging method. In 5th International Conference Advanced batteries and accumulators. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KUDIN, V., KISELYCHNYK, O., KOLÁČNÝ, J. Quasioptimal decentralized control of induction motor drive in stator coordinate system based on vector Lyapunov function method. In MENDEL 2004,10th International Conference on Soft Computing. Brno University of Technology: Brno University of Technology,Faculty of Mechanical Engineering, 2004. p. 272 - 277 ( p.)ISBN: 80-214-2676-4.
Detail

VÁVRA, Z., AUBRECHT, V., DOHNAL, P., VALENTA, J., URBAN, F. Measurement and Diagnostic system in the Laboratory of Switching Arc. In Proceedings of the 5th Int.Conf. ELEKTRO 2004. Žilina, SK: FEE University of Žilina, 2004. p. 267-270. ISBN: 80-8070-252-7.
Detail

ŠTOREK, P., VESELKA, F. The Electric machine commutator surface detecting with automatic workstation. In Proceedings XL international symposium on electrical machines SME 2004. Wydawnictwo Ksiazkowe Instytutu Elektrotechniki ul. Pozaryskiego 28, 04-703 Warszawa: Wydawnictwo Ksiazkowe Instytutu Elektrotechniki ul. Pozaryskiego 28, 04-703 Warszawa, 2004. p. 482 ( p.)ISBN: 83-917944-4-X.
Detail

ŠTOREK, P., VESELKA, F. ACCURACY JUDGEMENT OF THE INDUCTION PROBE CONTACTLESS MEASUREMENT. In XII. International Symposium on Electric Machinery in Prague ISEM 2004. Czech Technical Univesity in Praque: Czech Technical Univesity in Praque, FEL, 2004. p. 162 ( p.)ISBN: 80-01-03061-X.
Detail

HRNČIŘÍK, P., MULLEROVÁ, I. Very low energy scanning transmission electron microscopy. In Proceedings of EMC 2004. Antwerpy, Belgie: EMC 2004, 2004. p. P02 ( p.)
Detail

SIKORA, L., POZDNÍK, J. Measurement site for education of technical system control. In XII. Internacional Symposium on Electric Machinery in Prague. Praha: ČVUT Praha, 2004. p. 85 ( p.)ISBN: 80-01-03061-X.
Detail

FIALA, P.; ŠPÉROVÁ, A. Analysis of vibrational microgenerator. In EMD 2004 The XIV international conference on electromagnetic disturbances. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas Technical University, 2004, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 9986-05-766-3.
Detail

PONČÍK, Z.; FIALA, P. Conception of electronic controled vibrational micro-generator. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: FEKT VUT Brno, 2004. p. 104 ( p.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

FIALA, P., ŠPÉROVÁ, A. Analysis of gravitational generator by using finite element method. In ICEM 2004. Polsko: Krakowská technická universita, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., MENDL, T., ŠENK, J. Computation of Mass Concentration Radial Profiles in the Free Plasma Jet. In New Trends in Physics. Proceedings of the conference. Brno: Dept. of Physics, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology., 2004. p. 166 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

HEINZ, J., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J. The Influence of the Arc Current on the Energy Flows in the Arc Heater Channel. In New Trends in Physics. Proceedings of the conference. Brno, Czech Republic: Dept. of Physics, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology., 2004. p. 174 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V. Measurement of low frequency noise of 2,3 micrometer laser diodes. In New trends in physics 2004. Brno: MSD, 2004. p. 44 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

BRZOKOUPIL, V., VAŠÍČEK, T., VANĚK, J., CHOBOLA, Z. Verification LBIC technique by noise spectroscopy. In Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Czech Republic - Cigháj: Akademické nakladatelství CERM, 2004. p. 15 ( p.)ISBN: 80-7204-353-6.
Detail

BRZOKOUPIL, V., VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. Measurement of low frequency noise of silicon solar cells part I. In Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Czech Republic, Cigháj: Akademické nakladatelství CERM, 2004. p. 19 ( p.)ISBN: 80-7204-353-6.
Detail

BARTLOVÁ, M. Absorption of Radiation in SF6, Ar and H2O Arc Plasmas. In Proc. 22nd International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2004), Contributed Papers. Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade (Serbia and Montenegro), 2004. p. 425 ( p.)ISBN: 86-7306-063-X.
Detail

JARMARA, M., ONDRŮŠEK, Č. Electric Machines Optimisation Using Evolutionary Algorithms. In Joint Czech - Polish Conference on Project GACR 102/03/0813 "Low Voltage Electrical Machines". Brno - Slapanice: Department of Power Electrical and Electronic Engineering FEEC BUT, 2004. p. 49 ( p.)ISBN: 80-214-2632-2.
Detail

VAŠÍČEK, T., VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V., CHOBOLA, Z. LBIC technique verified by noise spectroscopy. In Workshop NDT 2004. Brno: BUT, 2004. p. 229 ( p.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

BARTUŠEK, K., ROZSÍVALOVÁ, Z., BUŘIVAL, Z. Měření spektrálních charakteristik iontových polí. In Porceedings of the 18th International Microworkshop 2004. Rožnov pod Radhoštěm: 2004. s. 201-214. ISBN: 80-214-2818-X.
Detail

JARMARA, M., ONDRŮŠEK, Č. Analýza vlastností vybraných typů evolučních optimalizačních algoritmů. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 98 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

VESELKA, F. Magnetodynamics gearbox. In Proceedings XL International Syposium On Electrical Machines SME 2004. Wydawnicstwo Ksiazkove Instytutu Elektrotechniki ul. Pozaryskiego 28, 04-703 Warzsava: Wydawnicstwo Ksiazkove Instytutu Elektrotechniki ul. Pozaryskiego 28, 04-703 Warzsava Poland, 2004. p. 390 ( p.)ISBN: 83-917944-4-X.
Detail

BRZOKOUPIL, V.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; BAŘINKA, R. Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Cells Part II. In New trends in physics 2004. Brno: MSD, 2004. p. 16 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., REITER, J., NOVÁK, V., NEČESAL, P. Carbon and/or graphite anodes for gel polymer batteries. In International Meeting on Lithium Batteries. Nara, Japonsko: The Electrochemical Society, Inc., 2004. p. 234 ( p.)ISBN: 1-56677-415-2.
Detail

REITER, J., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. New reference electrode based on PMMA polymer electrolytes. In International Meeting on Lithium Batteries IMLB 12. Nara, Japonsko: The Electrochemical Society, Inc., 2004. p. 237 ( p.)ISBN: 1-56677-415-2.
Detail

VONDRÁK, J., REITER, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Application of PMMA Based Gels in lithium-ions batteries. In International Meeting on Lithium Batteries. Nara, Japonsko: Tfe Electrochemical Society, Inc., 2004. p. 238 ( p.)ISBN: 1-56677-415-2.
Detail

VONDRÁK, J., REITER, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., TRETERA, M. Ion- conductive PMMA gel electrolytes. In International Meeting on Electrochromism. IME-6. Brno, ČR: VUT v Brně, 2004. p. 18 ( p.)ISBN: 80-214-2622-5.
Detail

CENEK, M. Results of Solution of Czech-Austrian Project ECOTRANS "Increasing Utilization of Electric Energy from Small Hydro-Electric Power Plants for Operation of Electric Vehicles" within the Frame of EU EUREKA Programme. In Proceedings of the 7th International Conference "Traffic and Technologies for Substainable Development". Karlovy Vary: 2004. p. 36 ( p.)
Detail

CENEK, M. The Activities of the Czech Assotiation for Renewable Energy for Increasing the Share of Renewable Energy in Czech Energetic. In Proceedings of the 7th International Conference "Traffic and Technologies for Substainable Development". Karlovy Vary: 2004. p. 29 ( p.)
Detail

CENEK, M. Comparison of Operational Costs of the Electric Vehicle BETA EL 180 and the CAR BETA CL 1.3 with Combustion Engine which have been Developed by the Firm ŠKODA Ltd. Ejpovice. In Proceddings of the 7th International Conference "Traffic and Technologies for Substainable Development". Karlovy Vary: 2004. p. 114 ( p.)
Detail

CENEK, M. Hybrid Vehicles with Electric Motors and Combustion Engines Using Fuel Containing Bioethanol. In Proceedings of the 7th International Conference "Traffic and Technologies for Substainable Development". Karlovy vary: 2004. p. 119 ( p.)
Detail

CENEK, M. Použití nepotravinářské zemědělské produkce k výrobě bioetanolu ve formě přísady benzinu a nafty jako paliv spalovacích motorů. In Energetické a průmyslové rostliny iX. Chomutov: 2003. s. 115 ( s.)ISBN: 80-86555-29-0.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H., HÁJEK, V. Modern CAD Systems Utilization for Alternator Modelling. In Low Voltage Electrical Machines. Brno: UVEE FEKT Brno, 2004. p. 69 ( p.)ISBN: 80-214-2632-2.
Detail

VOREL, P. BUDIČ VÝKONOVÉHO SPÍNACÍHO TRANZISTORU S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI STRMOSTI du/dt. In XX. Mezinárodní sÿmpozium učitelů elektrických pohonů SYMEP 2004. Praha: ČVUT, 2004. s. 261 ( s.)ISBN: 80-01-03018-0.
Detail

ŠTOREK, P., VESELKA, F. Zjišťování převodních charakteristik měřicích sond AM a PM pro různé konstrukční materiály. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Vysoké učení technické v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 258 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

VOREL, P. BUDIČ VÝKONOVÉHO SPÍNACÍHO TRANZISTORU. In Sborník celostátní konference EPVE2004. Brno: 2004. s. 105 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

VOREL, P. DISKOVÝ SYNCHRONNÍ STROJ S TRANSVERZÁLNÍM TOKEM A SEGMENTOVÝM STATOREM. In Sborník celostátní konference EPVE2004. Brno: 2004. s. 145 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

ŠTOREK, P., VESELKA, F. Possibilities of the induction probe utilization for carbon commutator bars protrusion sensing. In Joint Czech – Polish Conference on Project GACR 102/03/0813 BRNO 2004 „Low Voltage Electrical Machines“. Brno-Šlapanice: FEEC BUT, Department of Power Electrical and Electronic Engineering, Technická 8, 616 00, Brno, Czech Republic, 2004. p. 135 ( p.)ISBN: 80-214-2308-0.
Detail

VRBA, J. Princip činnosti, realizace a naměřené výsledky spínaného blokujícího stejnosměrného měniče. In Electric Power Engineering 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 59 ( s.)ISBN: 80-214-2642-X.
Detail

KLIMEŠ, M., ONDRŮŠEK, Č. Operating Characteristics of Synchronous Machine with Simple Tooth Coils. In Joint Czech-Polish Konference on Low Voltage Electrical Machines. Brno - Slapanice: Department of Power Electrical and Electronic Engineering FEEC BUT, 2004. p. 55 ( p.)ISBN: 80-214-2632-2.
Detail

KLIMEŠ, M., ONDRŮŠEK, Č. NUMERICKÁ ANALÝZA MOMENTU SYNCHRONNÍHO MOTORU S PERMANENTNÍMI MAGNETY V PROVEDENÍ S JEDNOZUBOVÝMI CÍVKAMI. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 120 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

KREJČÍ, P., ONDRŮŠEK, Č. Design Optimization of Magnetic Coupling Using Genetic Algorithm and 2D FEM Model. In Fracture Methodologies and Manufacturing Processes. San Diego, California USA: ASME, 2004. p. 167 ( p.)ISBN: 0-7918-4669-5.
Detail

KREJSA, J., VOREL, P. Optimisation of electromagnetic vibroisolation system. In International Conferebce MECHATRONICS 2000. Warsaw: 2000. p. 150 ( p.)ISBN: 83-914366-0-8.
Detail

ŠTĚPANČÍK, F. Měnič napětí pro bateriové napájení počítače - silová část. In EPVE 2004, ELEKTRICKÉ POHONY A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA, sborník příspěvků z celostátní konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, UVEE-FEKT, Technická 8, 61600 Brno, 2004. s. 252 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

HOLCMAN, V. Dielektrické a magnetické vlastnosti pryže s ferimagnetickým plnivem. In Student EEICT 2002. 1. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2002. s. 101 ( s.)ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

NOVOTNÝ, J., KOLÁČNÝ, J. Modelování krokového motoru. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 183 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

VAŠÍČEK, T. LBIC. In Student EEICT 2004. Brno: Ing.Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 177 ( p.)ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. International Meeting on Lithium Batteries IMLB 12 v Japonsku. In 25. chemické zdroje elektrické energie. Tuchlovice, ČR: Česká elektrotechnická společnost, 2004. s. 45 ( s.)
Detail

SIKORA, L. Final Version of Measurement Site for education Of Technical Systems Control. In Low Voltage Electrical Machines. Brno: VUT Brno, 2004. p. 123 ( p.)ISBN: 80-214-2632-2.
Detail

MERTL, J., SMÉKAL, K., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Polymer electrolytes in sensors for high-voltage machines. In 4th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Depatrment of Electrotechnology, 2004. p. 175 ( p.)ISBN: 80-214-2623-3.
Detail

SMÉKAL, K. SF6 AND THE DISSOCIATION PRODUCTS FORMED BY THE ELECTRICAL DISCHARGE. In Poster 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2004. p. 10 ( p.)
Detail

SMÉKAL, K., MERTL, J. EXERCISE OF THE GEL POLYMER ELECTROLYTES. In Elektronnaja Zaochnaja Konferencia Molodezh, Studenchestvo, Nauka XXI Veka. Izhevsk: ISTU Izhevsk, 2004. p. 276 ( p.)ISBN: 5-7526-0185-1.
Detail

SMÉKAL, K., MERTL, J. SF6 FORMED BY THE ELECTRICAL DISCHARGE AND THE ANALYSIS OF THE DECOMPOSITION. In Elektronnaja Zaochnaja Konferencia Molodezh, Studenchestvo, Nauka XXI Veka. Izhevsk: ISTU Izhevsk, 2004. p. 271 ( p.)ISBN: 5-7526-0185-1.
Detail

CENEK, M. Obnovitelné zdroje energie v praxi a jejich použití v elektrických a hybridních vozidlech. In Sborník konference "Obnovitelné zdroje pro venkov i teplárenství". Hradec Králové: 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-2824-4.
Detail

CENEK, M. Obnovitelné zdroje energie v praxi a jejich užití v dopravě. In Sborník konference "Tři role veřejné správy v energetice". Praha: 2004. s. 20 ( s.)
Detail

CENEK, M. Stav rozvoje elektrických a hybridních vozidel v ČR. In Sborník konference 25. chemické zdroje elektrické energie. Tuchlovice: 2004. s. 38 ( s.)
Detail

BUŠOV, B., BARTLOVÁ, M. TRIZ AT UNIVERSITIES AND IN FIRMS OF CR AND SLOVAKIA?. In XII. International Symposium on Electri Machienry in Prague, ISEM 2004. Prague: CVUT, 2004. p. 5 ( p.)ISBN: 80-01-03061-X.
Detail

BUŠOV, B. TRIZ na školách a ve firmách ČR a Slovenska. In XX. Mezinárodní symposium elektrických pohonů, SYMEP 2004. Praha: CVUT, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-01-03018-0.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H., HÁJEK, V. Data Exchange Formats Used for CAD Applications. In Proceedings on ISEM 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. p. 73 ( p.)ISBN: 80-01-03061-X.
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Automobile Electric Machines – Future Trends. In Proceeding on ISEM 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. p. 60 ( p.)
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H., HÁJEK, V. Data Compatibility of CAD Systems. In MIPRO 2004 – XXVII. International Convention, Computers in Technical Systems. Opatia - Croatia: MIPRO HU - Rijeka, Croatia, 2004. p. 45 ( p.)ISBN: 953-233-033-8.
Detail

SKALICKÝ, J. Řízení stejnosměrného motoru odbuzováním. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 248 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Improvement of the Selected Parameters of Low Voltage Electric Machines. In Joint Czech-Polish Konference on Low Voltage Electrical Machines. Brno: UVEE FEKT Brno, 2004. p. 39 ( p.)ISBN: 80-214-2632-2.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H., HÁJEK, V. Compatibility of CAD Data Transfer. In Proceedings on SME 2004. Warszawa, Poland: Instytut Elektrotechniki, Warszawa, 2004. p. 477 ( p.)ISBN: 83-917944-X.
Detail

ČERVINKA, D. Laboratorní pracoviště se systémem startérgenerátoru pro spalovací motor osobního automobilu. In XX. Mezinárodní sympozium učitelů elektrických pohonů SYMEP 2004. Praha: ČVUT, 2004. s. 30 ( s.)ISBN: 80-01-03018-0.
Detail

HUTÁK, P., PATOČKA, M. State control of backup power source. In Telecommunications and signal procesing TSP2004. Brno: SEI-UTKO, 2004. p. 225 ( p.)ISBN: 8021426845.
Detail

KLÍMA, B. The Control Module with Microprocessor DSP56F803 for Laboratory Education and Research Purposes in Electric Drives Control. In New Media and Teacher Education ITE-Conference 2003. Eisenstadt - Rakousko: Paedagogische Akademie Burgenland, 2004. p. 149 ( p.)ISBN: 3-8334-1223-2.
Detail

HOLCMAN, V. Dielektrické vlastnosti polymeru s kovovým práškem. In Student EEICT 2004. 1. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2004. s. 117 ( s.)ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

HNÍZDIL, J. Moderní integrované obvody v řízení krokových motorů. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: 2004. s. 73 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

NEČESAL, P., VONDRÁK, J. LITHIUM BATTERIES. In 5 th Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno Univerzity of Technology, 2004. p. 55 ( p.)ISBN: 80-214-2623-3.
Detail

CENEK, M. Využití elektrické energie z malých vodních elektráren v místě jejich instalace k provozu elektrických vozidel a tepelných čerpadel. In Sborník 17. Mezinárodní konference o vodní energetice HYDROTURBO 2004. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

AUTRATA, R., JIRÁK, J., NEDĚLA, V., ŠPINKA, J. Humidity Measurement and Adjustment at Environmental Conditions. In Recent Trends in Charged Patricle Optics and Surface Physics Instrumentation. Brno: Mullerová Ilona, 2004. p. 7 ( p.)ISBN: 80-239-3246-2.
Detail

REITER, J., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Electrochemical redox processes in PMMA gel elctrolytes. In Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 60 ( p.)ISBN: 80-214-2623-3.
Detail

PATOČKA, M., VOREL, P. Zkušenosti s výukou v předmětu řídicí elektronika. In Pedagogická konference 2004. FEKT VUT Brno: FEKT VUT Brno, 2004. s. 87 ( s.)
Detail

HÁJEK, V., KUCHYŇKOVÁ, H. Losses Analysis and the Efficiency Optimization of the Automotive Electric Machines. In Proceedings of EDPE 01. Košice, Slovensko: TU Košice, 2001. p. 120 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

LÁNÍČEK, T. ASYNCHRONNÍ GENERÁTOR S VLASTNÍM BUZENÍM V IZOLOVANÉ SÍTI. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v BrněFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiíÚstav výkonové elektrotechniky a elektroniky, 2004. s. 139 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

TULIS, Z. Economical Comparsion of Vacuum and SF6 Circuit Breakers. In Sborník prací konference a soutěže Student EEICT 2004. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. s. 95 ( s.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

LÁNÍČEK, T. ASYNCHRONNÍ GENERÁTOR V AUTONOMNÍM PROVOZU. In Proceeding of the 10th Conference Student EEICT 2004. 1. Brno: VUT Brno, 2004. s. 78 ( s.)ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

STUPKA, R., PATOČKA, M. PARAZITNÍ STEJNOSMĚRNÁ MAGNETIZACE TRANSFORMÁTORU DVOJČINNÉHO PROPUSTNÉHO MĚNIČE. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky Technická 8 616 00 Brno, 2004. s. 262 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

KOSTKA, R. Návrh stavového regulátoru pohonu válcovací stolice. In EPVE 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 129 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

PATOČKA, M. NĚKOLIK POZNÁMEK K TRANSFORMÁTORU. In XX.mezinárodní symposium učitelů elektrických pohonů SYMEP 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. s. 123 ( s.)ISBN: 80-01-03018-0.
Detail

PATOČKA, M. NÁHRADNÍ ZAPOJENÍ TRANSFORMÁTORU - PŘESNÉ ŘEŠENÍ. In Sborník celostátní konference EPVE 2004. VUT Brno, FEKT, 2004. s. 199 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

MATOUŠEK, A., POSPÍCHAL, L. Testování slučitelnosti elektrických spotřebičů s distribučními soustavami. In Konference ČK CIRED 2004. Tábor: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

TUREČEK, P., VESELKA, F. Modelování kluzného kontaktu v laboratorních podmínkách. In MODELOVÁNÍ KLUZNÉHO KONTAKTU V LABORATORNÍCH. Brno: ÚVEE FEKT VUT v Brně, 2004. s. 266 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Collision Integrals in Conductivity of Gas Mixture Ar-N2. In New Trends in Physics NTF 2004, Proceedings of the conference. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 186-189. ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V.; VAŠÍČEK, T.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; BAŘINKA, R. The Comparison of LBIC Method with Noise Spetroscopy. In Photovoltaic Devices: Manufacturing issues - From laboratory to mass production. Kranjska Gora, Slovenia: PV-NET, 2004. p. 60 ( p.)
Detail

MATOUŠEK, A. Kombinované využití zdrojů obnovitelné energie. In Sborník 1.doktorandské konference Současnost elektroenergetiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, Purkyňova 118, Brno, 2003. s. 221 ( s.)ISBN: 80-214-2417-6.
Detail

HEKERLE, V. Teplotní stárnutí izolantů. In Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: ZČÚ Plzeň, 2002. s. 127 ( s.)ISBN: 80-7082-904-4.
Detail

UHER, J. Optimalizing laboratory electrolyzer. In Student EEICT 2004. Brno: 2004. p. X ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

UHER, J. Akumulace sluneční energie. In Electric Power Engineering 2004. Brno: 2004. s. x ( s.)ISBN: 80-214-2642-X.
Detail

HAMAN, M. Inovace skládacího skútru ROTOBIC použitím Ni-MH akumulátorové baterie. In http://www.aipcr.cz/zavery_konference_2004.asp. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KOCIAN, M. Gel supercapacitors of double layer type. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 3. Brno: VUT Brno, FEKT, FIT, 2004. p. 626 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

BĚHUNEK, I. Akumulátor tepla s potlačenou konvekcí. In Electric Power Engineering 2004. Brno: BUT, FEEC, Dept. of Electrical Power Engineering, 2004. s. 67 ( s.)ISBN: 80-214-2642-X.
Detail

BĚHUNEK, I. Akumulátory pro akumulaci solárního tepla. In Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004 (Volume 3). Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. s. 444 ( s.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

KALINA, E. Inverter for the Ultracapacitors Application in the Drive Structure of the Electric Scooter. In Proceedings of the 10th Conference STUDENT EEICT 2004, vol. 3. Brno: VUT Brno, FEKT & FIT, 2004. p. 464 ( p.)ISBN: -80-214-2636-5.
Detail

ŠTOREK, P. The mechanical vibration analysis of the measuring workplace. In Proceedings of the 10th conference a competition Student EEICT 2004. Vysoké učení technické v Brně: VUT FEKT a FIT Brno, 2004. p. 516 ( p.)ISBN: 80-214-2626-5.
Detail

HAMAN, M. Monitoring of Changes Batteries Mass at Fast Charging Ni-MH Batteries. In PROCEEDINGS OF THE 10TH CONFERENCE STUDENT EEICT 2004. Brno: VUT v Brně, FEKT A FIT, 2004. p. 587 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

BĚHUNEK, I. Zásobníky pro akumulaci solárního tepla. In Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, 2004. s. 107 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

NEČESAL, P. LITHIUM BATTERIES. In Procceding of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2004. p. 651 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

NEČESAL, P. ELECTROLYTES FOR LITHIUM BATTERIES. In Procceding of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2003. p. 490 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

KERLIN, T., PATOČKA, M. The Optimalization of Electromagnet's Core. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno University of Technology, 2004. p. 269 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

SKŘIVÁNEK, J. Scintillation Detector for Environmental SEM. In Student EEICT 2004. Brno: Novotný, 2004. p. 675 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

MAŇA, M., HONZÁK, A. Optimalization of Switched Reluctance Motor Control. In Proceedings of the 10-th Conference Student EEICT 2004, Vol. 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc.,Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 484 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

TUREČEK, P. The methods of monitoring a sliding contact quality and their sensitivity on mechanical stimulis. In Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2004. p. 521 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

ŠTĚPANČÍK, F., ZEMÁNEK, M. Low voltage input power supply for personal computer. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004, Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 511 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

HNÍZDIL, J., HONZÁK, A. Měření a analýza rezonančních oblastí elektrických motorů. In Elektrické servopohony a jejich aplikace XIV. Brno: 2004. s. 5 ( s.)ISBN: 80-86308-13-8.
Detail

HNÍZDIL, J. Thin disk stepper motor Resonances. In 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. Praha: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

PŘIKRYL, L. Inteligentní rozšiřující moduly elektrických servopohonů Control Techniques Plc. In Elektrické servopohony a jejich aplikace XIV. Brno: 2004. s. 11 ( s.)ISBN: 80-86308-13-8.
Detail

HRNČIŘÍK, P. Rastrovací elektronová mikroskopie pomalými a Augerovými elektrony. In PDS 2003. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2004. s. 23 ( s.)ISBN: 80-239-2268-8.
Detail

HNÍZDIL, J. Thin Disk Stepper Motor and its Resonances. In Proceedings of the 10th conference and competition Student EEICT 2004 Volume 3. Vysoke uceni technicke v brne. fakulta elektrotechniky a komunikacnich technologii a fakulta informacnich technologii, 2004. p. 459 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

BĚHUNEK, I. Accumulators for solar thermal energy storage. In Student EEICT 2004. Brno: BUT, FEEC, 2004. p. 244 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

BĚHUNEK, I. Operating features of accumulator for solar thermal energy storage. In Student EEICT 2004. Bratislava: SUT in Bratislava, FEI, 2004. p. 473 ( p.)ISBN: 80-227-2057-7.
Detail

FIALA, P., ŠPÉROVÁ, A. Analysis of vibration microgenerator. In Advances in electrical and electronic engineering. první. Žilina: Faculty of electrical engineering, University of Žilina, 2004. p. 217 ( p.)
Detail

FIALA, P., ŠPÉROVÁ, A. Finite element method analysis of vibration micro-generator. In IC-SPETO 2004. Polsko: 2004. p. 79 ( p.)ISBN: 83-85940-26-X.
Detail

BRZOKOUPIL, V. Utilization of Noise Characteristic for Quality Check of Solar Cells. In Proceedings of the 10th conference student eeict 2004. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikacnich technologii, 2004. p. 556 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

PROCHÁZKA, Z.; GREGOR, J. Kompenzace negativního vlivu teploty na zatěžovací charakteristiky fotovoltaických měničů. In EPVE 2004 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně: 2004. s. 229 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

P. Nečesal, J. Vondrák, M. Sedlaříková, M. Novotný. NEGATIVES ELEKTRODES FOR LITHIUM BATTERIES. In 6 th ABA Brno 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 58 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

ČAMBALA, P., MASTNÝ, P., GREGOR, J. WORKING PROPERTIES OF CO-GENERATIVE SOLAR CONVERTERS UNDER WINTER CONDITIONS. In Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004 (Volume 3). Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004, 2004. p. 449 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

BRZOKOUPIL, V.; CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; BAŘINKA, R. Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Cells Part I. In Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004. Brno: VUT, 2004. p. 19 ( p.)ISBN: 80-7204-353-6.
Detail

ČAMBALA, P.; GREGOR, J.; MASTNÝ, P.; PROCHÁZKA, Z. Technické možnosti komplexního využití sluneční energie. In Proceeding of International Scientific Conference Electric Power Engineering 2004. Brno: Lindovský & Psota, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-214-2642-9.
Detail

RYCHNOVSKÝ, J.; BUCHTA, Z. Generation and Detection of Hyperpolarized Xenon. In Proceedings of the 13th conference Student EEICT 2007. Volume 4. VUT v Brně, FEKT a FIT, 2007. p. 361 ( p.)ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

JANDOVÁ, K.; VANĚK, J. Detekce defektů solárních článků. In 29.Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2008. s. 29-33. ISBN: 978-80-02-02058-5.
Detail

BUCHTA, Z.; RYCHNOVSKÝ, J.; LAZAR, J.; STARČUK, Z. Generation and detection of hyperpolarized xenon. In Proceedings of the conference IEEE Africon 2007. 2007. p. 286.1-286.4. ISBN: 978-1-4244-0987-7.
Detail

ŠPINKA, J. Humidity Determination in Environmental SEM. In Procedings 8th Multinational Congress on Microscopy , June 17-21,2007, Praque. České Budějovice: Czechoslovak Microscopy Society, 2007. p. 107-108. ISBN: 978-80-239-9397-4.
Detail

RAČEK, J. Využití jaderné energie pro jiné účely než výrobu energie. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2009. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-1947-1.
Detail

RAČEK, J. Hodnocení poruch armatur v jaderných elektrárnách. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno: VUT Brno, 2010. s. 277-280. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Calculation of Radiative Heat Transfer in Argon Arc Plasmas. Czechoslovak Journal of Physics, 2000, vol. 50, no. S3, p. 437-440. ISSN: 0011-4626.
Detail

CENEK, M. Ekologické dopravní prostředky pro městskou i mimoměstskou dopravu. Energetika, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 134 ( s.)ISSN: 0375-8842.
Detail

CENEK, M. Využití elektrické energie z malých vodních elektráren. Inovační podnikání & transfer technologií, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 12 ( s.)ISSN: 1210-4612.
Detail

ŠENK, J., GREGOR, J., HEINZ, J., JAKUBOVÁ, I., MENDL, T. Influence of Gaseous Admixtures on Operational Characteristics of Arc Heater. Czechoslovak Journal of Physics, 2000, vol. 2000, no. 50/S3, p. 487 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

SIKORA, L., VANĚK, J., KUTNOHORSKÝ, V. Moderní způsoby měření elektrických veličin na vn a vvn pomocí laseru. Elektrotechnika v praxi, 2001, roč. 11, č. 1-2, s. 6 ( s.)ISSN: 0862-9730.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., LIEDERMANN, K. Fluorid sírový, jeho vlastnosti a použití. Chemické listy, 2001, roč. 2001, č. 12, s. 791-795 ( s.)ISSN: 0009-2770.
Detail

CALÁBEK, M., MICKA, K., BAČA, P., KŘIVÁK, P. A fundamental study of the effects of compression on the performance of lead accumulator plates. Journal of Power Sources, 2001, vol. 95, no. 95, p. 97 ( p.)ISSN: 0378-7753.
Detail

KŘIVÍK, P.; KRÁL, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K. Current distribution over the electrode surface in a lead-acid cell during discharge. Journal of Power Sources, 2002, vol. 105, no. 2002, p. 35 ( p.)ISSN: 0378-7753.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Elektrochromismus, superkondenzátory, lithno-iontové baterie. Sdělovací technika, 2001, roč. 2001, č. 3, ISSN: 0036-9942.
Detail

KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Forecasting Weekly Electric Load Using a Hybrid Fuzzy-Neural Network Approach. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, vol. 2001, no. 11-12, p. 24 ( p.)ISSN: 1210-2717.
Detail

KUCHTA, R., BARTOŇ, Z., PROCHÁZKA, A., VAVERKA, D., VRBA, R., ZEMÁNEK, M. Měřicí a monitorovací systém vozidla s elektrickým pohonem. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 14, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KUTNOHORSKÝ, V. Ložiskové proudy. Elektrotechnika v praxi, 2002, roč. 2002, č. 3.2002, s. 18 ( s.)ISSN: 0862-9730.
Detail

KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. FORECASTING WEEKLY ELECTRIC LOAD USING A HYBRID FUZZY-NEURAL NETWORK APPROACH. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, vol. 2001, no. 8, p. 44 ( p.)ISSN: 1210-2717.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., MENDL, T., ŠENK, J., KOPECKÝ, V. Thermocouple Based Method of Temperature and Velocity Field Mapping. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, vol. 52, no. suppl. D, p. 596 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., MENDL, T., ŠENK, J., KOPECKÝ, V. Method of Correction of Measured Temperature and Velocity Field in Free Hot Gas Jet. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, vol. 52, no. suppl. D, p. 601 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

HEINZ, J., ŠENK, J., HRABOVSKÝ, M. Processes of Energy Exchange between Blasted Electric Arc and Surrounding Gas in Arc Heater Channel. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, vol. 52, no. suppl. D, p. 583 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

GREGOR, J. Kdy a jak fungují (optimalizace provozu a využívání fotovoltaických článků). Technik, 2002, roč. X, č. 5, s. 53 ( s.)ISSN: 1210-616X.
Detail

VOREL, P., ČERVINKA, D. Jednostopé elektromobily s asynchronním pohonem. Technik, 2002, č. 3, s. 10 ( s.)ISSN: 2100-616X.
Detail

VESELKA, F., ŽAMPACH, P. Zdokonalení magnetické spojky. Plasty a kaučuk, 2002, roč. 39, č. 8, s. 233 ( s.)ISSN: 0322-7340.
Detail

REITER, J., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Elektrochemie v prostředí PMMA gelových elektrolytů Electrochemistry in the medium of gel polymer electrolytes. Chemické listy, 2002, roč. 2002, č. 6, s. 541 ( s.)ISSN: 0009-2770.
Detail

KHAN, M., ONDRŮŠEK, Č. Short term load forecasting with multilayer perceptron and recurrent neural networks. Journal of Electrical Engineering, 2002, vol. 53, no. 1-2, p. 17 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

CENEK, M. Využití elektrické energie z malých vodních elektráren k provozu elektrických vozidel a tepelných čerpadel. EKO-Ekologie a společnost, 2002, roč. XII, č. 1, s. 11 ( s.)ISSN: 1210-4728.
Detail

CENEK, M. Tři etapy rozvoje elektrických vozidel v České republice. Technický týdeník, 2002, roč. 50, č. 44, s. 1 ( s.)ISSN: 0040-1064.
Detail

CENEK, M., ROZSÍVALOVÁ, Z. Prodloužení životnosti akumulátorových baterií cesta ke snížení zátěže životního prostředí. Inovační podnikání & transfer technologií, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 21 ( s.)ISSN: 1210-4612.
Detail

TOMAN, P. Lokalizace místa zemního spojení v sítích vn. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis, 2002, roč. 153, č. říjen 2002, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-4198.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. The temperature dependence of the electrical conductivity of the gas system. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, vol. 52, no. Suppl. D, p. 632-636. ISSN: 0011-4626.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VELICKÁ, J., NOVÁK, V. Elektrochemické kondenzátory v praxi. Sdělovací technika, 2002, roč. 49, č. 12, ISSN: 0036-9942.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Net Emission Coefficients in Argon Arc Plasmas. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, vol. 52, no. 6, p. 522-527. ISSN: 0011-4626.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J., HRABOVSKÝ, M., KOLMAN, B., KONRÁD, M., KOPECKÝ, V., VORLÍČEK, V., POKORNÝ, J. Deposition of Diamond Films in Arc Plasma Jet at Atmospheric Pressure. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, vol. 52, no. suppl. D, p. 878 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

COUFAL, O., BARTLOVÁ, M. Comparison of some models of reaction kinetics in HV circuit breakers with SF6 after current zero. Journal of Physics D: Applied Physics, 2002, vol. 35(2002), no. 11, p. 3065 ( p.)ISSN: 0022-3727.
Detail

BARTLOVÁ, M., COUFAL, O. Comparison of some models of reaction kinetics in HV circuit breakers with SF6 after current zero. Journal of Physics D: Applied Physics, 2002, vol. 35, no. 11, p. 3065 ( p.)ISSN: 0022-3727.
Detail

KUTNOHORSKÝ, V., KLIMEŠ, M. Synchronní alternátory s hladkým rotorem. Elektrotechnika v praxi, 2003, roč. 13, č. 5,6/2003, s. 10 ( s.)ISSN: 0862-9730.
Detail

MAXA, J. Současný trend v oblasti CAx a PDM technologií. MM Průmyslové spektrum, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 16 ( s.)ISSN: 1212-2572.
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Rychlé nabíjení akumulátorových baterií elektrických vozidel. Electro, 2003, roč. 58, č. 10, s. 18 ( s.)ISSN: 1210-0889.
Detail

AUTRATA, R., ROUBALÍKOVÁ, L., WANDROL, P., JIRÁK, J. Study of Surface Tooth Treatment using Low-Vacuum Scanning Electron Microscopy. 2003, vol. 9, no. 3, p. 428 ( p.)
Detail

CENEK, M. Bioetanol na pořadu dne. Technický týdeník, 2003, roč. 51, č. 35, s. 3 ( s.)ISSN: 0040-1064.
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Perspektivy využití malých vodních elektráren k provozu elektrických vozidel a tepelných čerpadel. ELEKTRO, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 10 ( s.)ISSN: 0322-9025.
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Elektrická vozidla v České republice. Inovační podnikání & transfer technologií, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 10 ( s.)ISSN: 1210-4612.
Detail

CENEK, M. Použití obnovitelných zdrojů energie k zajištění ekologického provozu elektrických a hybridních vozidel. Inovační podnikání & transfer technologií, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 14 ( s.)ISSN: 1210-4612.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VELICKÁ, J.; KLÁPŠTĚ, B.; NOVÁK, V.; REITER, J. Gel polymer electrolytes based on PMMA. III. PMMA gels containing cadmium. Electrochimica Acta, 2003, vol. 48, no. 8, p. 1001-1004. ISSN: 0013-4686.
Detail

VONDRÁK, J., REITER, J., VELICKÁ, J., KLÁPŠTĚ, B., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Thermodynamics and digital simulation of intercalation processes. Journal of Solid State Electrochemistry, 2003, vol. 7, no. 6, p. 361-367. ISSN: 1432-8488.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Editorial: International Meetings on Advanced Batteries and Accumulators. Journal of Solid State Electrochemistry, 2003, vol. 2003, no. 8, p. 1 ( p.)ISSN: 1432-8488.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Hydrogem - oxygen fuel cell. Journal of Solid State Electrochemistry, 2003, vol. 2003, no. 8, p. 5 ( p.)ISSN: 1432-8488.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. Compatibility of Data Transfer between CAD Applications. Radioengineering, 2004, vol. 12, no. 4, p. 58 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

REITER, J., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Potenciometrický senzor pro HF s využitím PMMA polymerních gelových elektrolytů. Chemické listy, 2003, roč. 2003, č. 8, s. 1 ( s.)ISSN: 0009-2770.
Detail

AUTRATA, R., SCHAUER, P. Cathodoluminescence study of silicon polymers. 2003, vol. 48, no. 5, p. 156 ( p.)ISSN: 0447-6411.
Detail

AUTRATA, R., SCHAUER, P. A single crystal of YAG-new fast scintollator in SEM. Journal of Physics D: Applied Physics, 1978, vol. 1978, no. 11, p. 707 ( p.)ISSN: 0022-3727.
Detail

KALINA, E., VOREL, P. Synchronní stroj pro startérgenerátor. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 0, č. 0, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

JARMARA, M., ONDRŮŠEK, Č. Výpočet ztrát univerzálního motoru metodou konečných prvků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 26, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BĚHUNEK, I., UHER, J. Provozní vlastnosti tepelného akumulátoru s H2O jako akumulační náplní. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2004, č. 4, s. 1 ( s.)ISSN: 1214-7044.
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Influence of collision integrals on the electrical conductivity of a gas system. Czechoslovak Journal of Physics, 2004, vol. 2004, no. 54, p. 1-6. ISSN: 0011-4626.
Detail

AUBRECHT, V. Technické aplikace plazmatu. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2004, roč. 2004, č. 123, s. 1-25. ISSN: 1213-418X.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J., KONRÁD, M. Experimental Investigation of Hot Gas Mixture Free Jet. Impaktovaný časopis IF 0.263: Czechoslovak Journal of Physics, 2004, vol. 54, no. Suppl. C, p. 696 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

MACHÁČEK, J.; GREGOR, J.; JARMARA, M. Schmidtova teorie Stirlingova motoru - praktický výpočet. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2004, roč. 1, č. 1, s. 1-27. ISSN: 1214-7044.
Detail

PROCHÁZKA, Z. Optimalizace zatěžování solárních měničů energie v reálných provozních podmínkách. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2004, roč. 1, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1214-7044.
Detail

MACHÁČEK, J. Schmidtova teorie Stirlingova motoru - obecný popis. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum.net, 2004, roč. 1, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1214-7044.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Radiation absorption coefficients in arc plasmas. Czechoslovak Journal of Physics, 2004, vol. 2004, no. 54, p. 759-765. ISSN: 0011-4626.
Detail

HRNČIŘÍK, P., MULLEROVÁ, I. Very Low Energy Scanning Electron Microscope. GIT Imaging&Microscopy, 2004, vol. 6, no. 4, p. 47 ( p.)ISSN: 1439-4243.
Detail

HEINZ, J., ŠENK, J. Modelling of energy processes in intensively blasted electric arc. Impaktovaný časopis IF 0.263: Czechoslovak Journal of Physics, 2004, vol. 2004, no. 54-C, p. 702 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J. Theoretical Analysis of the Influence of Diffusion in Free Jet of Hot Gas Mixture. Impaktovaný časopis IF 0,263. Czechoslovak Journal of Physics, 2004, vol. 54, no. Suppl. C, p. 690 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; HASSE, L. Effect of illumination on noise of silicon solar cell. Elektronika, 2004, vol. 2004, no. 5, p. 16 ( p.)ISSN: 0033-2089.
Detail

KLÍMA, J. Řízení sklářského stroje s použitím systémů SIMOTION a COMES. Automa, 2006, roč. 2006, č. 03, s. 1 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; REITER, J. POlymer gel electrolytes for electrochromic devices. Electrochimica Acta, 1999, vol. 44, no. 18, p. 3067-3073. ISSN: 0013-4686.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H.; HÁJEK, V. Modern 3D Modelling, Visualization and Animation at Power Electrical Engineering Study Programme. 2007, vol. 2, no. 2, p. 57-60.
Detail

MAXA, J. Provázanost podniků se školstvím v oblasti CAx a PDM. MM Průmyslové spektrum, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 58 ( s.)ISSN: 1212-2572.
Detail

MAXA, J. Metodika výběru systému PDM. MM Průmyslové spektrum, 2004, roč. 2004, č. 6, s. 52 ( s.)ISSN: 1212-2572.
Detail

CENEK, M. Doprovodný program "Obnovitelné zdroje energie v praxi". Inovační podnikání & transfer technologií, 2004, roč. 2003, č. 1, s. 18 ( s.)ISSN: 1210-4612.
Detail

VONDRÁK, J.; REITER, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. PMMA-based aprotic gel electrolytes. 2004, vol. 2004, no. 170, p. 79 ( p.)
Detail

VONDRÁK, J. Okna s elektronickou regulací optických vlastností. Světlo, 2004, roč. 7, č. 2, s. 46 ( s.)ISSN: 1212-0812.
Detail

CENEK, M. Alternativní doprava z pohledu odborníků. Technický týdeník, 2004, roč. 52, č. 24, s. 12 ( s.)ISSN: 0040-1064.
Detail

VOREL, P. Budiče výkonových tranzistorů MOSFET a IGBT. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 30, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VOREL, P. Drivers for power transistors MOSFET a IGBT. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 1/5, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

KAVKA, T., GREGOR, J., CHUMAK, O., HRABOVSKÝ, M. Effect of Arc Power and Gas Flow Rate on Properties of Plasma Jet under Reduced Pressures. Impaktovaný časopis IF 0.263: Czechoslovak Journal of Physics, 2004, vol. 54, no. Supl. C, p. 753 ( p.)ISSN: 0011-4626.
Detail

PATOČKA, M. Driving circuits for power transistors MOSFET and IGBT. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 1/7, p. 20 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H., HÁJEK, V. Identifikace experimentálních parametrů matematických modelů indukčních strojů s klecovým vinutím. In International Conference ERK 96. Portoroz, Slovenia: Slovenska sekcija IEEE, 1996. s. 323 ( s.)ISBN: 961-6062-0.
Detail

CHOLAVA, R., CENEK, M. Description of Experiences with Low-Emission Vehicle Technologies Electric Vehicles. In Description of Experiences with Low-Emission Vehicle Technologies Electric Vehicles. neuvedeno. 2002. p. 11 ( p.)
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J. Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. In Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC, 2001. s. 117 ( s.)ISBN: 80-901985-8-9.
Detail

CENEK, M. Příklady dlouhodobé aplikace akumulátorů. In Akumulátory od principu k praxi. FCC PUBLIC. Praha: FCC PUBLIC, 2003. s. 234 ( s.)ISBN: 80-86534-03-0.
Detail

CENEK, M. Rychlé nabíjení akumulátorů elektrických vozidel. In Akumulátory od principu k praxi. FCC PUBLIC. Praha: FCC PUBLIC, 2003. s. 198 ( s.)ISBN: 80-86534-03-0.
Detail

PATOČKA, M., VOREL, P., ONDRŮŠEK, Č., VRBA, R., HERMAN, I., KUCHTA, R., VAVERKA, D., ZEMÁNEK, M., KADLEC, J. Elektrický pohon autobusu. . Brno: MPO ČR, 2001.
Detail

POZDNÍK, J. Studium problematiky kluzného kontaktu elektrických strojů na modelovém příptavku. TZ197. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

MASTNÝ, P. Využití tepelných čerpadel v systémech akumulace tepla. MŠMT. UEEN FEKT VUT Brno, Purkyňova 118: UEEN FEKT VUT Brno, 2002. s. 1-24.
Detail

PATOČKA, M., HUTÁK, P., VOREL, P. Studie pro návrh výkonového rekuperačního měniče. Studie pro návrh výkonového rekuperačního měniče. VUT FEI Brno: UNIS Brno, 2001.
Detail

PATOČKA, M., VOREL, P., ONDRŮŠEK, Č. NÁVRH ÚPRAV ZDROJE 21V/400A - výzkumná zpráva. Návrh úprav zdroje 21V/400A. VUT Brno, FEI: 2001.
Detail

PATOČKA, M., VOREL, P., ONDRŮŠEK, Č. ELEKTRICKÝ POHON AUTOBUSU. Elektrický pohon autobusu. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, Brno: 2001.
Detail

VESELKA, F., POZDNÍK, J. Ověření stability lisovaného spoje. neuvedeno. 2002. s. 1 ( s.)
Detail

VESELKA, F., POZDNÍK, J., ŠTOREK, P. NÁVRH METODY BEZDOTYKOVÉHO MĚŘENÍ POVRCHU KOMUTÁTORU, TZ 118, ÚVEE FEKT VUT v Brně. neuvedeno. 2002.
Detail

ŠTOREK, P., VESELKA, F. MĚŘENÍ OVALITY A VYSTUPOVÁNÍ LAMEL KOMUTÁTORU NA ROTORU AUTOMOBILOVÉHO SPOUŠTĚČE, TZ 0301, ÚVEE FEKT VUT v Brně. TZ 0301. 2003. s. 0 ( s.)
Detail

VESELKA, F., ŠTOREK, P. ZJIŠŤOVÁNÍ PŘEVODNÍCH CHARAKTERISTIK MĚŘICÍCH SOND AM A PM PRO RŮZNÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY A TECHNICKÉ DÍLCE, TZ 0304, UVEE FEKT VUT v Brně. TZ 0304. TZ 0304. Brno VUT: UVEE FEKT VUT v Brně, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

VESELKA, F., JARMARA, M. Měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku, EI70 tloušťky 0,5 mm, LP 1503, ÚVEE FEKT VUT v Brně. Měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku, EI70 tloušťky 0,5 mm. LP1503. Brno: Vysoké učení technické: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 0 ( s.)
Detail

ČAMBALA, P., GREGOR, J., MASTNÝ, P. Využití Stirlingova termodynamického cyklu v solárních systémech. G1-2170/2003. Brno: FRVŠ, 2004. s. 0 ( s.)
Detail

CENEK, M. Zvýšení využití elektrické energie při nabíjení elektrických vozidel z malých vodních elektráren, výzkumná zpráva projektu EUREKA EU E!2521 ECOTRANS, 10 str. Zvýšení využití elektrické energie při nabíjení elektrických vozidel z malých vodních elektráren, Výzkumná zpráva projektu EUREKA EU E!2521 ECOTRANS. neuvedeno. Brno: 2002. s. 1 ( s.)
Detail

CENEK, M. Dlouhodobé provozní zkoušky elektrických vozidel BETA, I. část. Dlouhodobé provozní zkoušky elektrických vozidel BETA, I.část, pokračování projektu Státního fondu životního prostředí, "Optimalizovaný trakční systém elektromobilu". neuvedeno. Brno: 2002.
Detail

MASTNÝ, P.; ČAMBALA, P.; GREGOR, J. Využití Stirlingova termodynamického cyklu v systémech využití tepla. G1 - 1850/2002. UEEN FEKT VUT Brno, Purkyňova 118: FRVŠ, 2002.
Detail

VESELKA, F., POZDNÍK, J., TUREČEK, P., ŠTOREK, P., KORÁB, Z. Analýza a simulace dějů probíhajících v motoru při zkoušce zapínání, TZ 200, ÚVEE FEKT VUT v Brně. Analýza a simulace dějů probíhajících v motoru při zkoušce zapínání. TZ200. Vysoké učení technické v Brně: ÚVEE FEKT VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

VESELKA, F., TUREČEK, P. a kol. Analýza vlivu výšky uhlíkového kartáče na komutaci a životnost motoru, TZ 199, ÚVEE FEKT VUT v Brně. Analýza vlivu výšky uhlíkového kartáče na komutaci a životnost motoru. TZ199. Vysoké učení technické v Brně: ÚVEE FEKT VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

VESELKA, F., ONDRŮŠEK, Č., ŠTOREK, P., TUREČEK, P., MALENOVSKÝ, E. Diagnostika vibrací elektrických strojů s kluzným kontaktem. Diagnostika vibrací elektrických strojů s kluzným kontaktem. TZ0703. Vysoké učení technické v Brně: ÚVEE FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

VESELKA, F., ŠTOREK, P., TUREČEK, P., CIVÍN, I. Analýza komutačních poměrů jednofázových komutátorových motorů ETA typu 2988.000 a 3995.000, TZ 1204, ÚVEE FEKT VUT v Brně. Analýza komutačních poměrů jednofázových komutátorových motorů ETA typu 2988.000 a 3995.000. TZ1203. Vysoké učení technické v Brně: ÚVEE FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

VESELKA, F., POZDNÍK, J., ŠTOREK, P. Specifikace provozních podmínek při spouštění komutátorových motorů, TZ 0307, ÚVEE FEKT VUT v Brně. FEKT VUT v Brně: 2003. s. 1 ( s.)
Detail

MATOUŠEK, A.; DRÁPELA, J. Inovace laboratoře elektrických sítí. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KLÍMA, B., HUTÁK, P. Řízení hydrostatických pohonů lanovky pro těžbu dřeva – výzkumná zpráva. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Školní lesní podnik Křtiny, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VESELKA, F.; AVILOV, D. Otčet po rezultatam issledovanija vlijanija teflonovych pokrytij na rabotu elektroščetok. Otčet po rezultatam issledovanija vlijanija teflonovych pokrytij na rabotu elektroščetok. TUOmsk. 2007.
Detail

VESELKA, F.; SAVRAEV, I. Otčet ob issledovanii charakteristik ščetok s teflonovym pokrytiem. Otčet ob issledovanii charakteristik ščetok s teflonovym pokrytiem. TU Pskov. Pskov: TU Pskov, 2007.
Detail

HEINZ, J., ŠENK, J. Modelling of energy processes in intensively blasted electric arc. 21th SYMPOSIUM ON PLASMA PHYSICS AND TECHNOLOGY. ČVUT Praha, 2004. p. 93 ( p.)ISBN: 80-01-03015-6.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J., KONRÁD, M. Experimental Investigation of Hot Gas Mixture Free Jet. Praha: Organizing Comittee SPPT21 and FE CTU, Prague, 2004. p. 82 ( p.)ISBN: 80-01-03015-6.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J. Theoretical Analysis of the Influence of Diffusion in Free Jet of Hot Gas Mixture. Praha: Organizing Comittee SPPT21 and FE CTU, Prague, 2004. p. 80 ( p.)ISBN: 80-01-03015-6.
Detail

GREGOR, J., JAKUBOVÁ, I., ŠENK, J., HRABOVSKÝ, M. Distribution of Mass Fractions in the Free Jet of Hot Gas Mixture. Strasbourg, France: European Materials Research Society, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I. Influence of Collision Integrals on the Conductivity of a Gas System. Sborník abstraktů 21. Symposia o fyzice a technologii plazmatu. Praha: Organizační výbor symposia ve spolupráci s katedrou fyziky ČVUT FEL, Praha 2004, 2004. p. 85 ( p.)ISBN: 80-01-03015-6.
Detail

MACHÁČEK, J., GREGOR, J., JARMARA, M. Optimalizace chodu Stirlingova motoru. Elektroenergetika 2004. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. s. 22 ( s.)ISBN: 80-248-0612-6.
Detail

MACHÁČEK, J.; GREGOR, J. Provozní vlastnosti modelu Stirlingova motoru. Proceedings of International Scientific Conference. Brno: Lindovský a Psota, 2004. s. 73-74. ISBN: 80-214-2642-X.
Detail

PROCHÁZKA, Z. Optimalizace zatěžování solárních měničů energie v reálných provozních podmínkách. Proceedings of international Scientific Conference. Brno: Lindovský a Psota, 2004. s. 77 ( s.)ISBN: 80-214-2642-X.
Detail

VANĚK, J., KAZELLE, J., BRZOKOUPIL, V., VAŠÍČEK, T., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. The Comparison of LBIC Method with Noise Spectroscopy. Photovoltaic Devices. Kranjska Gora, Slovenia: PV-NET, 2004. p. 60 ( p.)
Detail

JARMARA, M., ONDRŮŠEK, Č. Electric Machines Optimisation Using Evolutionary Algorithms. Joint Czech - Polish Conference on Project GACR 102/03/0813 "Low Voltage Electrical Machines". Brno - Slapanice: Department of Power Electrical and Electronic Engineering FEEC BUT, 2004. p. 49 ( p.)ISBN: 80-214-2632-2.
Detail

KAVKA, T., GREGOR, J., CHUMAK, O., HRABOVSKÝ, M. Effect of Arc Power and Gas Flow Rate on Properties of Plasma Jet under Reduced Pressure. 2004. p. 81 ( p.)ISBN: 80-01-03015-6.
Detail

KAVKA, T., GREGOR, J., CHUMAK, O., KOPECKÝ, V., HRABOVSKÝ, M. Enthalpy Probe Study of the Expanding Thermal Plasma Jet. 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KLIMEŠ, M. Operating Characteristics of Synchronous Machine with Simple Tooth Coils. Abstracts Book - Joint Czech-Polish Konference on Low Voltage Electrical Machines. Brno: Department of Power Electrical and Electronic Engineering FEEC BUT, 2004. p. 4 ( p.)
Detail

PEŘINA, R. Possibility of magnetic bearing control unit improving with fractional calculus. Brno: Department of Power Electronics and Electrical Engineering, 2004. p. 5 ( p.)
Detail

NOVÁK, V. Výzkum pokročilých elektrodových materiálů. Výzkum pokročilých elektrodových materiálů. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis. Edice PhD Thesis, sv. 119. Brno: Vutium, 2002. ISBN: 80-214-2105-3. ISSN: 1213-4198.
Detail

AUBRECHT, V., PROTASEVIČ, J. Radiative Transport of Energy in SF6 Arc Plasma. neuvedeno. neuvedeno. Tomsk: Izdatělstvo Tomskogo polytechničeskogo universitěta, 2000. ISBN: 189826444.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. Automatické konstruování a projektování v elektrotechnické praxi. Pilot project ELINA. Pilot project ELINA. Košice: Mercury- Smékal Publishing House, Košice, Slovak Republic, 2001. 75 s. ISBN: 80-89061-39-7.
Detail

MAXA, J. CADDS5 - Parametrické modelování, díl I. učebnice. učebnice. Praha: Inter Informatics, 1996. 65 s.
Detail

MAXA, J. CADDS5 - Parametrické modelování, díl II. učebnice. učebnice. Praha: Inter Informatics, 1997. 52 s.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H. Automatic Design and Projecting in Electrical Engineering. Košice, Slovak Republic: Mercury - Smékal Publishing House, Košice Slovak Republic, 2001. 75 p. ISBN: 80-968550-2-6.
Detail

HRUŠKA, K., BRADÍK, J. Stanovení nejistot při měření parametrů jakosti. připojujeme se k Evropské Unii, svazek 3. připojujeme se k Evropské Unii, svazek 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. 113 s. ISBN: 80-214-1656-4.
Detail

KUTNOHORSKÝ, V. Hybridní ložiska. 2001.
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Electric Folding Scooter ROTOBIC. 2002.
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Three Phases of Development of Electric Vehicles. 2002.
Detail

VESELKA, F. Prace UVEE FEKT. Technický týdeník. 2002. s. 4 ( s.)ISSN: 0040-1064.
Detail

SMÉKAL, K., MERTL, J., REITER, J. Gel electrolytes in HV devices. Electrochemical Seminar Dresden - Prague. Cunewalde, Spolková republika Německo: 2003. p. 0 ( p.)
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J., ROZSÍVALOVÁ, Z. Electric Vehicles in Czech Republic. 2003. p. 1 ( p.)
Detail

KOCIAN, M., VONDRÁK, J. Supercapacitors. Electrochemical Seminar Dresden - Prague. Cunewalde, Spolková republika Německo: 2003. p. 0 ( p.)
Detail

KREJZA, O., VONDRÁK, J. Gel Electrolytes. Germany: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

NEČESAL, P. Lithuim Batteries. 2003. p. 1 ( p.)
Detail

CENEK, M. Použití elektrické energie z malých vodních elektráren v místě jejich instalace k nabíjení elektrických vozidel a k provozu a k provozu tepelných čerpadel. 2002.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H., AUBRECHT, V. Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. FEI VUT Brno: ÚVEE FEI VUT Brno, 2001. ISBN: 80-214-1887-7.
Detail

HAMAN, M. Using fast charging method for NiMH batteries in electric vehicles. Using fast charging method for NiMH batteries in electric vehicles. ČAS-ČSVTS, 2004. p. 33 ( p.)ISBN: 80-02-01658-0.
Detail

NOVOTNÝ, J., HNÍZDIL, J. Aplikace elektrických pohonů fy Maxon Motors. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

CHMELA, M. Transmission Loss Allocation. Brno: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2734-5.
Detail

CENEK, M. EUREKA in Osterreich, E!2521 ECOTRANS. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

CENEK, M. Obnovitelné zdroje v praxi a jejich aplikace v alternativní dopravě. Zkušenosti se spoluprací s rakouskými partnety. Brno: 2003. s. 6 ( s.)
Detail

CENEK, M. Direct Charging of Electric Vehicles from Hydro-electric Power Plants Using Fast Charging Equipment. 2002.
Detail

CENEK, M. Obnovitelné energie. 2002.
Detail

CENEK, M. Použití elektrické energie z malých vodních elektráren v místě jejich instalace k nabíjení elektrických vozidel a k provozu a k provozu tepelných čerpadel. 2002.
Detail

CENEK, M. Použití elektrické energie z malých vodních elektráren v místě jejich instalace k nabíjení elektrických vozidel a k provozu a k provozu tepelných čerpadel. 2002.
Detail

KUCHYŇKOVÁ, H., AUBRECHT, V. Elektrické pohony nezávislé trakce. Elektrické pohony nezávislé trakce. FEI VUT Brno: ÚVEE FEI VUT Brno, 2001. ISBN: 80-214-1897-4.
Detail

CENEK, M. Použití elektrické energie z malých vodních elektráren v místě jejich instalace k nabíjení elektrických vozidel a k provozu a k provozu tepelných čerpadel. 2002.
Detail

CENEK, M. Použití elektrické energie z malých vodních elektráren v místě jejich instalace k nabíjení elektrických vozidel a k provozu a k provozu tepelných čerpadel. 2002.
Detail

CENEK, M. Použití elektrické energie z malých vodních elektráren v místě jejich instalace k nabíjení elektrických vozidel a k provozu a k provozu tepelných čerpadel. 2002.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Research and Development of Fuel Cells Systems. Congres "Stationary Fuel Cells Systems". Energie-Agentur Sachsen-Anhalt, Leipzig, 2001.
Detail

AUBRECHT, V., KUCHYŇKOVÁ, H., KRÁL, P. Measurement, Analysis and Experimental Parameters Identification Models of Induction Machines. Measurement, Analysis and Experimental Parameters Identification Models of Induction Machines. FEI VUT Brno: ÚVEE FEI VUT Brno, 2001. ISBN: 80-214-1979-2.
Detail

VESELKA, F.: Kommutatorkontaktvorrichtung in Elektromaschinen. P 02734993.5, DE 202 20776 U1 2004.06.09 , H02K5/14, užitný vzor. Berlín (2002)
Detail

Doc. Ing. František Veselka, CSc.: sběrací ústrojí elektrického stroje. 2001-12003, užitný vzor. Praha (2001)
Detail

Doc. Ing. František Veselka CSc.: Kommutatorkontaktvorrichtung in Elektromaschinen. Nr. 202 20 776.5, patent. Bundesrepublik Deutschland (2004)
Detail

VESELKA, F.; Veselka Fr.: Sběrací soustava. PV 2007-678, užitný vzor. Praha (2009)
Detail

ŠPINKA, J.: měřič vlhkosti; Měřič vlhkosti při nízkých tlacích 50- 2000 Pa. UETE laboratoř elektronové mikroskopie. (funkční vzorek)
Detail

FIALA, P.: venkovní MTN; Návrh konstrukce MTN pro venkovní použití - typ TJO7 a TDO7. ABB s.r.o. Brno. (prototyp)
Detail

FIALA, P.: TP 70; Inovace přístrojového transformátoru proudu TP 70. ABB s.r.o. Brno. (prototyp)
Detail

FIALA, P.: TJC 7; Analýza transformátoru TJC 7. ABB s.r.o. Brno. (prototyp)
Detail

FIALA, P.: HS 1859041; Venkovní transformátoru proudu TPO 40. ABB s.r.o. Brno. (prototyp)
Detail

BACHOREC, T.: SRD rozvaděč; Rozváděč SRD 25 kV / 1250 A. ABB s.r.o. Brno. (prototyp)
Detail

FIALA, P.: TDC 6 optimalizace; Optimalizace měřicího transformátoru napětí TDC 6. ABB s.r.o. Brno. (ověřená technologie)
Detail

FIALA, P.; BACHOREC, T.: HS 1859041; Měřicí transformátory napětí TPU 6x a TPU 4x. ABB s.r.o. Brno. (ověřená technologie)
Detail

FIALA, P.: FC110-5000-58 DC-DC; Měnič FC110-5000-58. ELEN Brno Maříkova 1 62100 BRNO. (prototyp)
Detail

FIALA, P.: HS480019; Měřicí transformátor napětí - dvoupólové provedení TDC-7. ABB s.r.o., Vídeňská 118, Brno. (prototyp)
Detail

Veselka F.: IPCM-02; Indukční snímací sonda odolná proti EMC. Realizace byla proveda v rámci grantového projektu MSM 262200010. UVEE. URL: UVEE. (produkt nebo technologie ve stavu vývoje, testování)
Detail

Elektrický stroj s tlumícím vinutím. (funkční vzorek)
Detail

VDT01; Řídicí jednotka mobilních lesnických lanovek s hydrostatickými pohony. CZ. (ověřená technologie)
Detail

Bohumi Klíma: Řídicí modul s DSP56F803; Řídicí modul s DSP56F803. UVEE. (prototyp)
Detail

FIALA, P.: PGV-I; Pulsní gnerátor výkonu PGV-I. PROTOTYPA a.s., Hudcova 78a, Brno. URL: HS 420015. (funkční vzorek)
Detail

Pavel Vorel, Dalibor Červinka: EVO 2; Elektrický skútr s asynchronním motorem. VUT BRNO, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. URL: ÚVEE. (prototyp)
Detail

KLÍMA, B.; PATOČKA, M.; HUTÁK, P.; VOREL, P.; ČERVINKA, D.; LANGR, Z.: VUES - řídicí jednotka; Řídicí jednotka startérgenerátoru záložního zdroje se spalovací turbínou. VUES a. s., Brno. URL: VUES a. s., Brno. (prototyp)
Detail

F. Veselka: 3995-01; Elektrický stroj s komutátorem a drážkou. Realizace byla proveda v rámci grantového projektu MSM262200010. UVEE. URL: UVEE. (funkční vzorek)
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I., MATOUŠEK, A.: 2. odborná konference Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno Ústav elektroenergetiky FEI VUT v Brně (27.11.2001)
Detail

BARTL, J., VANĚK, J., AUBRECHT, V., SAMEK, R., TRÁVNÍČEK, R., BARTLOVÁ, M., VÁVRA, Z., AUBRECHT, V., VANĚK, J.: XIVth Symposium on Physics of Switching Arc. Nové Město na Moravě (10.09.2001)
Detail

LÁZNIČKOVÁ, I.: Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno (28.11.2000)
Detail

Budocnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava. Brno (27.11.2001)
Detail

Jiří Skalický, Zdeněk Feiler,UVEE FEKT v Brně: EPVE 2002, celostátní konference elektrických pohonů a výkonové elektroniky. Brno, VUT FEKT (12.11.2002)
Detail

Michal Bernard: 1. doktorandská konference Současnost elektroenergetiky 2003. FEKT ÚEEN VUT Brno Purkyňova 118 (19.06.2003)
Detail

Jiří Skalický, Zdeněk Feiler, UVEE FEKT v Brně: Elektrické pohony a výkonová elektronika EPVE 2003. Brno (11.11.2003)
Detail

Ústav elektroenergetiky, UEEN FEKT VUT v Brně. doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc., Ing. Petr Toman, Ph.D., Ing. Jiří Drápela, Ing. Michal Bernard: International Scientific Conference Electric Power Engineering 2004. Hotel SANTON, Brno, Czech Republic (25.05.2004)
Detail