Detail projektu

Vztah mikrostruktury a predikce dlouhodobých změn stability vysokohodnotných kompozitních materiálů definovaných vlastností

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2006

Označení

GA103/04/0668

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (30.04.2004 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2004-04-30 - 2006-12-31)

Výsledky

KUČEROVÁ, H., RÖSSLER, C. Spolupůsobení cementu a superplastifikačních přísad z pohledu reologického chování cementové pasty. In Juniorstav 2004. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. s. x ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

KUČEROVÁ, H. Současné poznatky o působení superplastifikátorů na bázi polykarboxylátů. In 3. Konference technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2004. Sborník přednášek. Praha: ČSSI, 2004. s. X ( s.)ISBN: 80-239-2664-0.
Detail

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. LEHKÉ VYSOKOHODNOTNÉ BETONY. In Stavební ročenka 2006. 1. Bratislava: Jaga group s.r.o., 2006. s. 70-73. ISBN: 80-8076-024-1.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; BODNÁROVÁ, L. NOVÉ MATERIÁLY, DRUHY BETONU, TECHNOLOGIE BETONU. In Kolokvium Poznatky z 1.fib kongresu Ósaka 2002. Praha: 2002. s. 103-109. ISBN: 80-239-0084-6.
Detail

HELA, R. Trvanlivos samozhutnitelných betonů (SCC) vystavených mrazu a CHRL. In Betón na Slovensku. Žilina: 2006. s. 193-196. ISBN: 80-968847-5.
Detail

HELA, R.; HUBÁČEK, A. Porovnání vlastnosí provzdušněných a provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Speciální betony. 1. Skalský Dvůr: Sekurkon Ostrava, 2006. s. 29-36. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

Zach, J., Kmínová, H. Utilization of calorimetry for detemination of binder properties in concrete. In TCR 2004 - Technology of Construction and Rehabilitation. Minsk: Minsk, 2004. p. 0 ( p.)ISBN: 9999-05-777-1.
Detail

ZACH, J. Stanovení hydratačních tepel u silikátových pojiv. In Constrmat 2004. Lesnica: TU Košice, 2004. s. 152 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Rheological properites of coment mortars modified by superplasticizers and waste admixtures. In Annual transactions of the nordic rheology society. Raykjavík: 2004. p. 1-6. ISBN: 87-988486-3-1.
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; KUBÍČEK, P. Utilization of chemical admixtures in HPC concretes. In Kassel university GmbH. 1. Kassel, Germany: Kassel University, 2004. p. 187-912. ISBN: 3-89958-086-9.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; HUBÁČEK, A. Study of possibilities of production of aerated SCC. In Durability and maintenece of concrete structures. Dubrovník: 2004. p. 451 ( p.)ISBN: 953-6175-21-5.
Detail

HELA, R., HUBÁČEK, A. Výzkum vlastností provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Betonářské dny. Hradec Králové: 2004. s. 178 ( s.)
Detail

HELA, R., HUBÁČEK, A. Studium problematiky provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Speciální betony. Malenovice: Sekurkon Praha, 2005. s. 25 ( s.)ISBN: 80-86604-15-2.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Možnosti zlepšování trvanlivosti betonů v chemicky agresivních prostředích. In Betonové konstrukce v extrémních podmínkách. Praha: 2004. s. 58 ( s.)ISBN: 80-903501-0-0.
Detail

ZACH, J. Studium hydratační kinetiky u silikátových pojiv. In Silichem 2004. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 213 ( s.)ISBN: 80-86607-10-0.
Detail

Zach, J., Smolík, I. POUŽITÍ VYSOKOPECNÍHO CEMENTU DO BETONU PRO MASIVNÍ KONSTRUKCE. In Technologie provádění a konstola betonových konstrukcí. Praha: CVUT, 2004. s. 50 ( s.)ISBN: 00-000-00-0.
Detail

Zach, J., Krček, Z., Kmínová, H. Risk reduction of crack creation of high strength concretes in initial hydration stage selecting suitable chemical additives. In Life Cycle Assessment, Behaviour and properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 25 ( s.)ISBN: 00-000-00-0.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Problematika návrhu lehkých samozhutnitelných betonů. In Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí 2005. Praha: Česká betonářská společnost, 2005. s. 56 ( s.)ISBN: 80-903501-5-1.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J.; HUBÁČEK, A. Highly Mobile Concrete with secondary raw material admixtures utilization. In CONSEC 04. Soul: 2004. s. 1-5.
Detail

Hela, R., Maršálová, J. Durability of aerated Self Compacting Concrete (SCC). In ConMat 05. Vancouver: 2005. p. 1-9. ISBN: 00-000-0000-0.
Detail

KUČEROVÁ, H., RÖSSLER, C. The Influence of alkali sulphates on the fluidity of superplasticizer containing cement pastes. In Non Traditional Cement and Concrete II. Brno: Brno University of Technology and ŽPSV Uherský Ostroh, a.s. Vlastimil Bilek and Zbyněk Keršner, 2005. p. 295 ( p.)ISBN: 80-214-2853-8.
Detail

KUČEROVÁ, H. Vliv síranu draselného na průběh hydratace cementových past se superplastifikátory. In Juniorstav 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 36 ( s.)ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

KUČEROVÁ, H., HELA, R. Vliv síranu draselného na reologické chování cementových past se superplastifikátory. In Sborník přednášek ze 4. konference Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. Praha: ČBS, ČSSI, ČBS Servis, 2005. s. 155 ( s.)ISBN: 80-903501-5-1.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Self Compacting Light Concrete with Liapor Aggregates. In Young Research Forum. Cornwall: Thomas Telford Publishing London, 2005. p. 103-113. ISBN: 0-7277-3410-5.
Detail

KUBÍČEK, P. Vývoj jednotné metodiky zkoušení čertvých samozhutnitelných betonů (SCC). In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2005. s. 139-144. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

HUBÁČEK, A. Výzkum problematiky provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Juniorstav 2005. Brno: CERM Brno, 2005. s. 112-117. ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

ZACH, J., HORKÝ, O., KMÍNOVÁ, H. Reduction of concrete cracking in early stage of hydration. In Book of Abstract. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2005. p. 40-40. ISBN: 85-905495-2-6.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. Samozhutnitelné betony s rozptýlenou výztuží. In Betón 2005. Štrbské Pleso, Slovensko: 2005. s. 89-94. ISBN: 80-8073-347-3.
Detail

HELA, R. Samozhutnitelný beton pro provádění pohledových konstrukcí. In 3. Konference SPECIÁLNÍ BETONY - Vlastnosti - Technologie - Aplikace. Malenovice: 2005. s. 35-41. ISBN: 80-86604-22-5.
Detail

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Durability of concretes with ferrous dusts exposed to liquid chemically aggressive environments. In Concrete repair, Rehabilitation and Retrofitting. 1. Cape Town: Taylor&Francis/Balkema, 2005. p. 67-68. ISBN: 0-415-39655-7.
Detail

KUČEROVÁ, H., HELA, R. Vliv obsahu síranu draselného na adsorpci superplastifikátorů. In Construmat 2004. Košice: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb a stavebných látok, 2004. s. 226 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Vliv druhu popílku na lehký samozhutnitelný beton. In Maltoviny 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 106-112. ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Liapor - lehké kamenivo pro čerpatelný beton. In Juniorstav 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2005. s. 118 ( s.)ISBN: 80-214-2831-7.
Detail

KUČEROVÁ, H. Působení superplastifikačních přísad v cementových pastách s různým obsahem síranu draselného. In Maltoviny 2004. Brno: VUT BRNO FAST, 2004. s. 132 ( s.)ISBN: 80-214-2806-6.
Detail

HUBERTOVÁ, M. VLIV PŘÍDAVKU SYNTETICKÝCH VLÁKEN NA REOLOGICKÉ VLASTNOSTI A SMRŠTĚNÍ ČERSTVÝCH LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ. In Betón na Slovensku. 1. Žilina: Žilinská universita v Žilině, 2006. s. 197-203. ISBN: 80-968847-5-1.
Detail

HELA, R.; BRANDŠTETR, J.; LUKÁŠ, J. New constructions with strength self-compacting concrete C90/105 in Czech republic - Footbridge of Union 2004, Project of highway bridge on D47. In xx. Dubrovník, Chorvatsko: 2006. p. 601-608. ISBN: 953-95428-0-4.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; BROŽOVSKÝ, J. POROVNÁNÍ DYNAMICKÝCH A STATICKÝCH MODULŮ LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ. In Construmat 2006 conference about structural mateials. 1. Račkova dolina, Slovensko: Slovenská polnohospodárka universita v Nitre, 2006. s. 89-92. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

HELA, R.; MARŠÁLOVÁ, J. OVĚŘENÍ TRVANLIVOSTI BETONŮ VYSTAVENÝCH PŮSOBENÍ KAPALNÝCH CHEMICKY AGRESIVNÍCH PROSTŘEDÍ. In xx. Rajecké Teplice, Slovensko: 2005. s. 1-5. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

HELA, R.; HUBÁČEK, A. Research of aerated self compacting concrete. In International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting 2005. Cape Town: 2005. s. 1-9. ISBN: 00-000-0000-0.
Detail

ZACH, J.; KRČEK, Z. MOŽNOSTI VYUŽITÍ SUPERPLASTIFIKAČNÍCH PŘÍSAD NA BÁZI POLYAKRYLÁTŮ V PREFABRIKOVANÉ VÝROBĚ. In Technoligie 2005. 1. Praha: CVUT, 2005. s. 100-102.
Detail

Hubáček Adam, Ing. Study of the aerated self compacting concrete. In Non-Traditional Cement & Concrete II. Vlastimil Bílek and Zbyněk Keršner. Brno: 2005. p. 514-520. ISBN: 80-214-2853-8.
Detail

HELA, R.; HUBÁČEK, A. Vliv extrémních klimatických podmínek na vlastnosti provzdušněných samozhutnitelných betonů. In 3.Konference Speciální betony. Sekurkon Ostrava. Malenovice: SEKURKON Ostrava, 2005. s. 29-34. ISBN: 80-86604-22-5.
Detail

HELA, R.; KUBÍČEK, P. Vývoj jednotné metodiky zkoušení čerstvých samozhutnitelných betonů. In TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 18, beton pro konstrukce. 1. Praha, Kulturní dům Eden: Česká betonářská společnost, 2005. s. 72-85. ISBN: 80-903501-4-3.
Detail

HELA, R.; HUBÁČEK, A. Vliv extrémních teplot na vlastnosti provzdušněných betonů. In Betonářské dny 2005. Hradec Králové: ČBS, 2005. s. 0-0. ISBN: 80-903501-3-5.
Detail

HELA, R.; HUBÁČEK, A. Betony definovaných vlastností. In Konference TKP PK, Praha. Praha: 2005. s. 0-0. ISBN: 00-000-0000-0.
Detail

LUKÁŠ, J.; BRANDŠTETR, J.; HELA, R. New Constructions with high strength self-compacting concrete C 90/105 in the Czech republic - Footbridge of union2004 - Project of highway bridge on the D 47. In Bridges Proceedings of International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences (SECON) and Croatian Society of Structural Engineers (CSSE) Dubrovnik, Croatia, May 21-24, 2006. Dubrovnik: 2006. p. 601-608. ISBN: 953-95428-0-4.
Detail

LUKÁŠ, J.; BRANDŠTETR, J.; HELA, R. New Constructions with high strength self-compacting concrete C 90/105 in the Czech republic - Footbridge of union2004 - Project of highway bridge on the D 47. In Bridges Proceedings of International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences (SECON) and Croatian Society of Structural Engineers (CSSE) Dubrovnik, Croatia, May 21-24, 2006. Dubrovnik: 2006. p. 601-608. ISBN: 953-95428-0-4.
Detail

LUKÁŠ, J.; BRANDŠTETR, J.; HELA, R. New Constructions with high strength self-compacting concrete C 90/105 in the Czech republic - Footbridge of union2004 - Project of highway bridge on the D 47. In Bridges Proceedings of International Conference on Bridges organized by Structural Engineering Conferences (SECON) and Croatian Society of Structural Engineers (CSSE) Dubrovnik, Croatia, May 21-24, 2006. Dubrovnik: 2006. p. 601-608. ISBN: 953-95428-0-4.
Detail

HUBÁČEK, A. Výzkum vlivu extrémních klimatických podmínek na vlastnosti provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Betonárske dni 2006. 1. Bratislava: 2006. s. 1-6.
Detail

HELA, R.; PŘIKRYL, J. Samozhutnitelný beton pro provádění pohledových konstrukcí. In 13. BETONÁŘSKÉ DNY 2006, Sborník ke konferenci. 1. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2006. s. 151-160. ISBN: 80-903807-2-7.
Detail

HUBÁČEK, A. Vliv extrémních klimatických podmínek na vlastnosti provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Juniostav 2006. 1. Brno: Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební, 2006. s. 53-58. ISBN: 80-214-3112-1.
Detail

HUBÁČEK, A. Posouzení vlivu provzdušnění na vlastnosti provzdušněných a provzdušněných samozhutnitelných betonů. In Juniorstav 2007. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FaKULTA STAVEBNÍ, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

ZACH, J.; KMÍNOVÁ, H.; SEDLMAJER, M. Utilization of izoperbolic calorimeters for best design of concrete composition. In 2006 12th Asia Pacific Conference NonDestructive Testing. 1. Auckland, New Zealand: 2006. p. 0 ( p.)
Detail

KUČEROVÁ, H.; RÖSSLER, C. Effect of Soluble Alkalis on Fluidity of Cement Pastes Containing Superplasticizers. In Ibausil. 1. Weimar, Germany: Bauhaus-Universität Weimar, FIB, 2006. p. 709-716. ISBN: 3-00-018263-2.
Detail

KUČEROVÁ, H.; RÖSSLER, C. Cement-Superplasticizers Interaction: The Influence of Superplasticizers on the Formation of Syngenite. In Procedings of 8th CANMET/ACI Conference. 1. Sorrento, Italy: ACI, 2006. p. 269-284. ISBN: 3-00-018263-2.
Detail

ZACH, J.; SEDLMAJER, M. Optimalizace návrhu receptury dle požadavků na průběh hydratace betonové směsi. In 4. Konference speciální betony. 1. Saklský dvůr: Sekurkon, 2006. s. 176-183. ISBN: 80-86604-27-6.
Detail

THD, FAST VUT v Brně: 6. Odborná konference doktorského studia Juniorstav 2004. Brno (04.02.2004)
Detail

ČSSI: 3. Konference technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. Praha, Masarykova kolej (06.04.2004)
Detail

CONSEC´04. Soul (27.07.2004)
Detail

FH Regensburg Schleibinger Geräte Teubert u. Greim GmbH: 14. Kolloquium und Workshop Rheologische Messungen an Baustoffen. Regensburg (09.03.2005)
Detail

HELA, R.: Fibre Reinforced Concrete in Practice Graz 2005. Graz (08.09.2005)
Detail