Detail projektu

Inovace výuky předmětu "Signály a soustavy"

Období řešení: 06.04.2004 — 31.12.2005

Označení

IS2439

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Maršálek Roman, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (06.04.2004 - nezadáno)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (06.04.2004 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující (2004-04-06 - nezadáno)

Výsledky

MARŠÁLEK, R., ŠVIRÁK, M., KAŠPAREC, T., PROKEŠ, A. Tools for education of Signals and systems course. In EDS'05 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2005. p. 414 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

Roman Maršálek, Martin Švirák, Tomáš Kašparec. Výzkumná zpráva projektu FRVŠ Inovace výuky předmětu signály a soustavy. 2005. s. 1 ( s.)
Detail

MARŠÁLEK, R.; PROKEŠ, A.; PROKOPEC, J. Use of Matlab in Signal Processing Laboratory Experiments. In "Technical Computing Prague 2005" 13th Annual Conference Proceedings. Praha: Humusoft, s.r.o., 2005. p. 73 ( p.)ISBN: 80-7080-577-3.
Detail