Detail projektu

Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy, GAČR

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2005

O projektu

Cílem projektu je provést podrobnou analýzu vlivu nesymetrií v kabelech na přeslechy a EMC a navrhnout opatření k redukci negativních vlivů na dosažitelnou informační propustnost. Pozornost bude věnována zejména problematice zemních nesymetrií a účinnosti stínění. Při řešení se naváže na některé závěry získané v projektu „Zvyšování efektivnosti přenosu po kabelových přenosových médiích v přístupových sítích“. Řešeného v letech 2000 až 2001. Zaměření výzkumného týmu se rozšiřuje o rádiové systémy, které budou zahrnuty do optimalizace struktur přístupových sítí vedle optického a metalického přenosového prostředí. Bude zkoumána vzájemná interakce, spolupráce, doplňování ve funkci pokrytí i negativní faktory při vzájemném ovlivňování systémů, např. mezi systémy xDSL, CATV a lokálními sítěmi typu Ethernet. Východiskem bude současný trh i stav v ostatních evropských zemích.

Popis anglicky
The main objective of this project is to carry out a study work and analysis on a cable electrical unbalances and effect they might have on an induced crosstalk levels in a cable proposing provisions for reducing influence of these negative effects on an overall transmission capacity throughput. The main focus of our research will be on a problems particularly surrounding the investigation of ground cable unbalances and efficiency of shielding. The project will exploit some of the results already achieved in a previous project “The Transmission Efficiency and Rate Enhancement of a Cable Medium in an Access Networks” solved in 2000 – 2001. The research orientation will be expanded about a study of radio systems that will be integrated into a design optimisation process of access networks design in addition to the optical and metallic transmission media. The mutual interaction, co-operation and complementation in function and coverage and even a possible negative factors resulting from cross system influence (for example xDSL, CATV and local Ethernet network) will be extensively studied. The current technical and economical conditions of Czech Republic in relation to liberalised market in our country including one in other European countries will be starting points of our study.

Klíčová slova
tlekomunikační linka, přístupová síť

Klíčová slova anglicky
telecommunication line, access network

Označení

102/03/0434

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (28.01.2004 - 31.12.2005)
Šimák Boris, doc., Ing, CSc.
- spoluřešitel (01.01.2003 - 31.12.2005)

Útvary

Ústav telekomunikací
- spolupříjemce (01.01.2003 - 31.12.2005)
Fakulta elektrotechnická
- příjemce (01.01.2003 - 31.12.2005)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2004-01-28 - nezadáno)

Výsledky

ŠKORPIL, V. Wavelet Transform for Image Analysis. In IEEE-Siberian Conference on Control and Communications SIBCON-2003. Tomsk, Russia: Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, 2003. p. 50 ( p.)ISBN: 0-7803-7854-7.
Detail