Detail projektu

Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace

Období řešení: 15.04.2003 — 31.08.2007

O projektu

Projekt je zaměřen na podporu, koordinaci vědecké činnosti a zkvalitnění vzdělávání studentů doktorských programů FEKT VUT v Brně a FEL ČVUT v Praze.

Popis anglicky
The project is oriented towards supporting common scientific and education activites of PhD students.

Klíčová slova
konference, semináře

Klíčová slova anglicky
Conferences, workshops

Označení

GD102/03/H109

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (08.01.2004 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2004-01-08 - nezadáno)

Výsledky

ŘÍČNÝ, V., MIKULEC, J. Image Data Processing in Flying Object Velocity Optoelectronic Measuring Device. In Proceedings of the 3rd International Workshop in Signal/Image Processing. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. Manchester (UK): Manchester Conference Centre, Manchester UK, 1996. p. 177 ( p.)ISSN: 0885-8985.
Detail

PIŠTĚK, M., ŘÍČNÝ, V. Methodology of Enquire into Influence of Transmission Channel to Video Signal and its Spectrum. In Proceedings of the 3rd International Scientific Conference APPLIED ELECTRONIC 1998, TU Plzeň. Plzeň: TU Plzeň, 1998. p. 148 ( p.)ISBN: 80-7082-443-3.
Detail

STANČÍK, P. Principy fotogrammetrie. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

BOŠTÍK, M.; SIGMUND, M. Speaker Stress Detection by Analysis of Glottal Excitation. In Proceedings of the MAVEBA 2003. Firenze, Italy: Firenze University Press, 2003. p. 87 ( p.)ISBN: 88-8453-155-1.
Detail

LAKKUNDI, V., KASAL, M. A novel MAC layer adaptation for General Packet Radio Service-Satellite mode (GPRS-S) data communication. In the proceedings of. Tenerife, Spain: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-92-0.
Detail

ŠVIRÁK, M. SIMULATION OF SPACE-TIME BLOCK CODING IN BROADBAND INDOOR FADING CHANNEL USING MATLAB. In Matlab 2003 Sborník příspěvků 11.ročníku konference. Praha: 2003. p. 556 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Systém GSM z pohledu interferencí a kmitočtového skákání. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

ŠVIRÁK, M. Úvod do problematiky časoprostorového kódování v bezdrátových komunikacích. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KUIPER, A., RICHTER, D., POETSCH, D. Localization of Faults in Multiple Double Sided Variable Area Code Sound Tracks on Motion Picture Films Using Digital Image Processing. In 13th International Czech - Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2003. RADIOELEKTRONIKA 2003. Brno: Brno, 2003. p. 139 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ŠVIRÁK, M. AN INTERPOLATION OF MIMO COEFFICIENTS IN FAST VARYING CHANNELS WITH NON-ORTHOGONAL SPACE-TIME BLOCK CODING. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004 Volume 2. Brno: VUT FEKT, 2004. p. 160 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠVIRÁK, M., ŠEBESTA, V. ESTIMATION OF FAST VARYING CHANNELS FOR NON-ORTHOGONAL SPACE-TIME BLOCK CODING. In Proceedings of 14th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava: 2004. p. 362 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HAMPL, M. Utilization of fibre optics components in free space optical communication. In Radioelektronika 2004 Conference proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 473 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HAMPL, M. Utilization of fibre optics components for generation of optical beams in free space optical communication. In Proceedings of the 10th Conference and Competition Student EEICT 2004 Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2004. p. 41 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

KUIPER, A., RICHTER, D., PHILIPPI, H. Analysis of Dependencies Between Polygraphic Oscillation Patterns and the Influence of Osteopathy. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. 17-th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2004. Brno: VUTIUM PRESS, 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 8021426330. ISSN: 1211-412X.
Detail

STANČÍK, P. Algorithm for 3D Point Coordinates Reconstruction. In RADIOELEKTRONIKA 2004 - Conference Proceedings. 2004. p. 323 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

DŽBÁNEK, L., KUIPER, A. An Application for Visualizaton of Parameterized Speech Signals. In Proceedings of the 2004 WSEAS International Multiconference CSCC. Athens/Greece: WSEAS International, 2004. p. 487-598 ( p.)ISBN: 9608052998.
Detail

BOŠTÍK, M., SIGMUND, M. Long Time Analysis of Glottal Pulse Waveform in Stressed Speech Recognition. In Proceedings of IWSSIP 2004. Poznan: PTETiS, 2004. p. 311 ( p.)ISBN: 83-906074-8-4.
Detail

URBANEC, T. SIMPLE VNA BY THE SIX-PORT MEASUREMENT SYSTEM. In ITSS 2004, Brno, Summer School Proceedings. Brno,Czech Republic: Department of Radio&Elektronics, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, 2004. p. 432 ( p.)
Detail

ŠVIRÁK, M., ŠEBESTA, V. Performance of Non-orthogonal Space-time Block Coding in Fast Varying Fading Channels. In Proceedings of the thirteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2004. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portoroz, Slovenija: 2004. p. 147 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

LAKKUNDI, V. Air Interface Design Options for WiMAX. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: VUT Brno, 2004. p. 177 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

HUČKA, R. A Ciphering Algorithm Based on Discrete Chaotic Map. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 87 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HUČKA, R. Message Digest Function Based on Non-linear Discrete Chaotic Maps. In 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. Praha: CVUT, 2004. p. C200 ( p.)
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J., MOTL, M. Specific Conditions for EMI Filters Measuring. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Manchester, Great Britain: UMIST, Manchester, 2004. p. 139 ( p.)ISBN: 0-7803-8426-1.
Detail

ZAMAZAL, M., KASAL, M. PLL Frequency Synthesis in On-Board Satellite L-Band Front-End. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Department of Electrical and Electronic Engineering UMIST, Manchester, GB: IEEE MTT/ED/AP/LEO Societies Joint Chapter United Kingdom and Republic of Ireland Section, 2004. p. 107 ( p.)ISBN: 0-7803-8426-1.
Detail

URBANEC, T.; LÁČÍK, J. Practical Implementation of the Six port Measurement System. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Manchester, Great Britain: UMIST Manchester, GB, 2004. p. 163 ( p.)ISBN: 0-7803-8426-1.
Detail

ZÁVODNÝ, L.; HANUS, S. Cellular radio network optimization based on the C/I ratio and transmission capacity. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Manchster: UMIST Manchester, 2004. p. 67 ( p.)ISBN: 0-7803-8426-1.
Detail

HAMPL, M. Prostorové dělení optických svazků. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2003. Brno: 2004. s. 25 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

HOVOŘÁK, P., WILFERT, O. Improvement Of Free Space Optics Model By Using Correction Curves. In Radiolelektronika 2004. Bratislava: FEI STU v Bratislavě, 2004. p. 465 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

MIKÉSKA, Z. Comparison of simulated and measured hopping sequence in the Bluetooth system. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno, Czech Republic: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2004. p. 137 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

MIKÉSKA, Z. Výzkum vlivu frekvenčního skákání v systému Bluetooth. In Seminář o řešení projektu GAČR 102/03/H109 v roce 2004. Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2004. s. 9 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

KUIPER, A. Restoration of Global Faults on Optical Sound Tracks using Digital Image Processing. In 14th Czech-German Workshop on Speech Processing. Praha: 2004. p. 000000 ( p.)ISBN: 80-86269-11-6.
Detail

ZAMAZAL, M. Generace pseudonáhodné posloupnosti pro ranging. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. s. 125 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

ZAMAZAL, M. Dvojitý kmitočtový syntezátor v palubním vstupním dílu pro pásmo L. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Radešín: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2004. s. 30 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

DŽBÁNEK, L. Programm zur Darstellung der Parametrisierung eines Sprachsignals. In 7. Konferenz zur Verarbeitung natürlicher Sprache. 7. Viden: KONVENS 2004, 2004. s. 41 ( s.)ISBN: 3-85027-005-X.
Detail

DŽBÁNEK, L., SIGMUND, M., KUIPER, A. Erkennung von Sprache aus einem parametrisierten Signal mit Hilfe der digitalen Bildverarbeitung. In 15. Konferenz Elektronische Sprachsignalverarbeitung ESSV 2004. ESSV 2004. Dresden: Universitaetverlag, 2004. s. 111 ( s.)ISBN: 3-937672-65-5.
Detail

DŽBÁNEK, L. Rozpoznávání hlasových povelů pro sterilní řízení lékařských přístrojů. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 84 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

LAKKUNDI, V. Turbo Codes for Mobile Satellite Data Communications: PROS & CONS. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: FEEC, Brno University of Technology, 2004. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

LAKKUNDI, V. FEC Coding for Low Data Rate Applications: Design Considerations. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: IREL, FEEC, Brno University of Technology, 2004. p. 32 ( p.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

FRÝZA, T. Vývoj kompresních formátů pro video signály. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 37 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

FRÝZA, T. Použití 3D DCT transformace při kompresi video signálů. In Sborník příspěvků konference RADEŠÍN 2004. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 38 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

DÝMAL, P., HANUS, S. Návrh vysokofrekvenčního nízkošumového zesilovače v pásmu L pomocí ANSOFT SERENADE 8.5. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. s. 31 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

DÝMAL, P. Metodické postupy pro testování mobilních sítí druhé generace a jejich optimalizace. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109, metody, struktury a komponenty elektrické bezdrátové komunikace v roce 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT, UREL, 2004. s. 3 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

PROKOPEC, J. Introduction to Joint Carrier Phase Recovery and Iterative Decoding. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2004 - Sborník. Brno: Ústav Radioelektroniky FEKT VUT Brno, 2004. p. 67 ( p.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. Detekce velmi slabých optických signálů. In Sbroník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: VUT FEKT, 2004. s. 114 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

HAMPL, M. Tvarování optických svazků v bezkabelových optických spojích. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2004-Sborník. Brno: 2004. s. 47 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

HUČKA, R. Trap Behaviour Of Chaotic Maps And Its Correction. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 2004. p. 126 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

ZÁVODNÝ, L., HANUS, S. VYUŽITÍ UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ PRO EMPIRICKÝ MODEL ŠÍŘENÍ SIGNÁLU. In Sborník článků Konference MATLAB2004. Praha: Humusoft, 2004. s. 597 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Modelování GSM sítě, interference a frekvenční skoky. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: FEKT VUT, 2004. s. 6 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

KUTÍN, P. Povelovací přijímač pro družici P3E. In Seminář o řešení projektu GAČR 102/03/H109. Radešín: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 26 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

ŠEBESTA, J. Komunikační systém s prvky DSP pro komunikaci s experimentálnímy satelity. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. VUT v Brně, FEKT, ÚREL, 2004. s. 28 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Dissimilarity Detection in Video Sequences Using Variation in Time Domain. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava (Slovakia): Slovak University of Technology, 2004. p. 162-165. ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

FRÝZA, T. Realizace systému pro přenos dat v oblasti digitální terestriální televize, zdrojové kódování. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 50 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

FRÝZA, T. Implementace OFDM kodéru a dekodéru na signálový procesor TMS320C6711. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HUČKA, R. Ciphering With Chained Discrete Chaotic Maps. In Proceeding of Student EEICT 2004. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communications, 2004. p. 200 ( p.)
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J. Měření napájecích filtrů v podminkách simulujících napájecí síť. In Seminář o řešení projktu GA ČR 102/03/H109 v roce 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2004. s. 20 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

ŠEBESTA, J. Inovace implementace GMSK modulace v systému číslicového zpracování dat. In 5. ročník přehlídky doktorských prací konference Elektrotechnika a informatika 2004. část druhá. Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 113 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

HAMPL, M. Tvarování optických svazků v bezkabelových optických spojích. In Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 9 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

KUIPER, A., DŽBÁNEK, L., BOŠTÍK, M. Restoration of Global Faults on Optical Sound Tracks using Digital Image Processing. In Elektrotechnika a informatika 2004. Nečtiny: 2004. p. 41 ( p.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

LAKKUNDI, V. Choice of Turbo Codes for Low Data Rate Applications. In the proceedings of. Nectiny, Czech Republic: University of West Bohemia in Plzen, 2004. p. 53 ( p.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

KAŠPAREC, T. Simulace W-CDMA a systémů s více nosnými v matlabu. In MATLAB 2004, Sbornik prispevku 12. rocniku konference. Praha: HUMUSOFT s.r.o, 2004. s. 214 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. Zhášecí obvod pro kvantovou kryptografii. In Sborník konference Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: ZCU Plzeň, 2004. s. 117 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

HÁLA, O. Televizní a multimediální distribuční sítě. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav redioelektroniky, 2004. s. 35 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

ŠPAČEK, J. Mikropásková anténní řada "patch", technologie příjmu extrémně slabých rádiových signálů. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2004 - Sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2004. s. 34 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

MARŠÁLEK, R., PROKEŠ, A., PROKOPEC, J. Experimental workplace for the evaluation of power amplifier linearization algorithms. In Proceedings of the WSEAS Conference Applied Informatics and Communications (AIC'04). WSEAS, 2004. p. 1977 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

KUTÍN, P. Návrh a optimalizace aktivního násobiče frekvence. In Elektrotechnika a informatika: část druhá Elektronika. Nečtiny: FEL ZČU v Plzni, 2004. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

ŠEBESTA, J., ŠEBESTA, J. Universal DSP Based System for Communication with AMSAT Experimental Satellites. In Proceedings of the WSEAS Conference ISCGAV'04. 4th WSEAS International Conference on SIGNAL PROCESSING, COMPUTATIONAL GEOMETRY & ARTIFICIAL VISION (ISCGAV'04). Puerto De La Cruz: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

LAKKUNDI, V., KASAL, M. FEC for Satellite Data Communications: Towards Robust Design. In the proceedings of. Tenerife, Spain: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

HUČKA, R. Traps In Chaotic Maps And Correction Methods. In Proceedings of 4th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS and COMMUNICATIONS. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: WSEAS, 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

ŠVIRÁK, M. Metody přenosu informace rádiovým únikovým kanálem. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikacece v roce 2003 - Sborník. Brno: 2004. s. 35 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

ŠVIRÁK, M. Neortogonální časoprostorové kódování a odhad rádiových kanálů. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikacece v roce 2004. Radešín: 2004. s. 69 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

KUTÍN, P. Nízkošumový předzesilovač pro pásmo S. In Seminář o řešení projektu GAČR 102/03/H109. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 14 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

ŠÍP, J. Příjem velmi slabých optických signálů - čítače fotonů. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2004. Brno: VUT v Brně, FEKT UREL, 2004. s. 42 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J. EMI Filters Measuring. In 14th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves ITSS 2004. Brno. Brno: Dep.of Radio Electronics, FFEC, BUT, 2004. p. 428 ( p.)
Detail

BOŠTÍK, M. Analýza hlasu pro diagnostické účely. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2003. Brno: VUT FEKT, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

BOŠTÍK, M. Analýza hlasu pro diagnostické účely. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: FEKT VUT, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

KUIPER, A. Localization and Restoration of Faults on Old Motion Pictures using Digital Image Processing. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

HANUS, S. Practical Education in Mobile Communications. In Proceedings of the WSEAS Conference Engineering Education EE 2004. Venice, Italy: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-05-X.
Detail

HOVOŘÁK, P. Návrh optických bezkabelových spojů pomocí korekčních křivek. In Odborné semináře 2004. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

KASAL, M., ZAMAZAL, M. Phase 3D Satellite L-Band Front End. In 14th International Czech - Slovak Scientific Conference. Radioelektronika 2004. Bratislava: Dept. of Radio Electronics FEEIT SUT in Bratislava, 2004. p. 52 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KUTÍN, P., KASAL, M. Low Noise Amplifier for 2.4 GHz. In 14th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004. Bratislava: Dept. of Radio&Electronics, FEEIT, SUT in Bratislava, 2004. p. 281 ( p.)
Detail

KUTÍN, P. LNA for Satellite Mode L/S Operation. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 2. Brno: FEEC and FIT, BUT, 2004. p. 90 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ZÁVODNÝ, L., HANUS, S. MACROCELL SIGNAL PROPAGATION MODELLING BASED UPON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. In Radioelektronika 2004 Conference Proceeedings. Bratislava: STU Bratislava, 2004. p. 269 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ZÁVODNÝ, L. ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN MACROCELL FIELD STRENGTH PREDICTION. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Volume 2. Brno: VUT v Brně, FEKT, FIT, 2004. p. 202 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. PASSIVE QUENCHING CIRCUIT FOR SP-QKD. In Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004. Brno: VUT v Brně, FEKT a FIT, 2004. p. 151 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

KAŠPAREC, T. Multicarrier Techniques: OWSS and MC-CDMA. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 75 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ZAMAZAL, M. PLL Frequency Synthesizer for L-Band Satellite Receiver. In Proceedings of the 10th Conference STUDENT EEICT 2004 Volume 2. Brno: FEKT, FIT VUT v Brně, 2004. p. 192 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠÍP, J., WILFERT, O. QUENCHING CIRCUIT FOR SINGLE-PHOTON QUANTUM KEY DISTRIBUTION. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava: Katedra rádioelektroniky FEI STU, 2004. p. 253 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

URBANEC, T., SVAČINA, J., NOVÁČEK, Z. Shielding Efficiency Experimental Measurement System. In Conference Proceedings of the 14th International Czech-Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic: Department of Radio&Elektronics, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, 2004. p. 202 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J., SVAČINA, J. The Surge Immunity Test. In Proceedings of the 14th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004. Bratislava, Slovak Republic: The Department of Radio&Electronics, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of technilogy in Bratislava, 2004. p. 477 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

URBANEC, T., SVAČINA, J. SOFTWARE SUPPORT FOR SIX PORT MEASUREMENT SYSTEM. In Conference Proceedings of the 14th International Czech-Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic: Department of Radio&Elektronics, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, 2004. p. 44 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ZÁVODNÝ, L. Modelování GSM sítě, interference a kmitočtové skoky. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: VUT v Brně, FEKT, UREL, 2004. s. 4 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

ZAMAZAL, M. Aplikace pro družicový ranging. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: ÚREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 17 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

PETRŽELA, J. Nejjednodušší dynamický systém třídy C. In Seminář o řešení projektu GAČR 102/03/H109. Brno: FEEC BUT, 2004. s. 11-11. ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

MIKÉSKA, Z. Frequency Hopping v systému Bluetooth. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2003. Brno: Vysoké učení technické Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

PROKOPEC, J. Synchronizace nosné. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J. Review of Automatic Language Identification. In Proceedings of 10th Conference and Competition STUDENT EEICTT 2004 Volume 2. Brno: 2004. p. 344 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

URBANEC, T. SIX PORT MEASUREMENT SYSTEM CONTROL. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Brno,Czech Republic: Vysoké učení technické V Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2004. p. 169 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

LAKKUNDI, V. Evolution of Cellular Wireless Networks: Role of Media Access Control Protocols. In the proceedings of. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 354 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

LAKKUNDI, V. Signal Processing in Satellite Mobile Communications. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: IREL, FEEC, Brno University of Technology, 2004. p. 18 ( p.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

LAKKUNDI, V. Performance Analysis of Modified MAC Layer for Satellite Mode General Packet Radio Service (GPRS-S). In the proceedings of. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2004. p. C22 ( p.)
Detail

MIKÉSKA, Z. Modeling of Hop Selection Kernel in the Specific Operating Mode of Bluetooth Device. In Poster 2004, 8th International Student Conference on Electrical Engineering. Praque, Czech Republic: Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J. Metodika měření odrušovacích filtrů EMC ve vnějších neurčitých podmínkách. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2003. Brno: ÚREL, FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 10 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

POSPÍŠIL, V. Nalezení všech pracovních bodů v PWL obvodu. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

DŽBÁNEK, L., KUIPER, A. Restoration of Faults Caused by Patches on Optical Area Sound Tracks. In STUDENT EEICT 2004. Bratislava: STU Bratislava, 2004. p. 168 ( p.)ISBN: 80-227-2057-7.
Detail

DŽBÁNEK, L., KUIPER, A. Restoration of Faults Caused by Patches on Optical Area Sounds Tracks. In STUDENT EEICT 2004. proceedings of the 10th conference. Brno: VUT, 2004. p. 317 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

DŽBÁNEK, L., KUIPER, A. Reconstruction of Gaps on Audio Signals using Linear Predictive Analysis. In POSTER 2004. Praha: 2004. p. C21 ( p.)ISBN: 0.
Detail

PROKOPEC, J., PROKEŠ, A. Software Tool for Simulation of Carrier Recovery for MPSK and MQAM signals using Matlab GUI. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: VUT Brno, 2004. p. 232 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

ŠEBESTA, J., KUTÍN, P., ZAMAZAL, M. Moderní přístupy při návrhu družicových komunikačních subsystémů. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, J. Improvement of Impulse Shaped CPM Modulation Aplication in DSP. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Volume 2. Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 146 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠEBESTA, J., KASAL, M. A Novel GMSK Modulation Implementation in DSP. In 14th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. INTERLINGUA Bratislava, 2004. p. 370 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

Zdenek Mikeska, Vaclav Pospisil. Modeling of Connection Establishment in Piconet. In 5th International Conference of PhD Students. 5th International Conference of PhD Students, Engineering Sciences I, Poster Presentations. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2005. p. 355 ( p.)ISBN: 963-661-678-7.
Detail

Zdeněk Mikéska. Inquiry Communication Procedure in Bluetooth. In 9th International Student Conference on Electrical Engineering Poster 2005. 9th International Student Conference on Electrical Engineering Poster 2005. Praha: FEE, CVUT in Praque, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

Stanislav Hanus, Vít Štencel, Zdeněk Vrba. Comparison of transmission properties of GPRS and EDGE standards. In Proceedings of the 15th International Czech - Slovak Scientific Conference RADIOELEKTRONIKA 2005. Neuveden. Brno, Czech Republic: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, 2005. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Hampl, M. Free space optics communications and shaping of optical beams. In Poster 2005. Praha: 2005. p. 1 ( p.)
Detail

Martin Švirák, Vladimír Šebesta. Performance of channel estimation in simple non-orthogonal space-time block coded system using Least Squares Method. In Radioelektronika 2005. Brno: 2005. p. 112 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Zbyněk FEDRA. REDUCTION OF PAPR IN OFDM BY CLIPPING. In RADIOELEKTRONIKA 2005 - Conference Proceedings. UREL FEKT VUT, 2005. p. 474 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Fedra, Z. Simulation and Computation of OFDM and Peak Reduction Carriers Scheme. In Proceedings of the 11th Conference and Competition Student EEICT 2005 Volume 3. Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2005. p. 378 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

KUIPER, A. Detection of Dirt Blotches on Optical Sound Tracks using Digital Image Processing. In Radioelektronika 2005. Brno: VUT Brno, 2005. p. 0000 ( p.)ISBN: 000000.
Detail

KUČERA, P. Measuring State of Photon in Various Bases. In Radioelektronika 2005. 15th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005. Brno: 2005. p. 369 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

KUIPER, A. Restoration of Faded Color Films using Digital Image Processing. In Student EEICT 2005. Student EEICT 2005. Brno: Brno, 2005. p. 0000 ( p.)ISBN: 000000.
Detail

KUIPER, A. Restoration of Faded Colors on Films Media Using Digital Image Processing. In PRIP 2005 - 8th International Conference on Pattern Recognition and Information Processing. PRIP 2005. Minsk: Brno, 2005. p. 120 ( p.)ISBN: 985-6329-55-8.
Detail

Ing. Ondřej HÁLA Ing. Ivo HERTL. DVB-T measuring site and experimental broadcasting tests results. In EEICT 2005. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2005. p. 383 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J.; SVAČINA, J.; URBANEC, T.; ŠÍPOVÁ, P. Impedance Transformers. In Proceedings of the 15th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005. Brno, Czech Republic: Institute of Radio Electronics, FEEC, BUT, 2005. p. 362 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Ing. Ondřej HÁLA. Noise ratio on broadband CATV systems. In RADIOELEKTRONIKA 2005. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2005. p. 45 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J. SIMPLY IMPEDANCE MEASURING SYSTEM. In PROCEEDINGS OF THE 11th CONFERENCE STUDENT EEICT 2005 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2005. p. 368 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

J. DŘÍNOVSKÝ, T. URBANEC. Automatický měřící systém snadno a rychle, aneb Agilent VEE Pro v akci. In Odborné semináře 2005. Brno: Urel, FEKT, VUT Brno, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

KAŠPAREC, T. COMPARISON OF WAVELET PACKETS IN MULTI-CARRIER CDMA COMMUNICATION. In Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005. Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Nonotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2005. p. 406 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

Jiří Špaček. Adder for 2.4 GHz band. In Radioelektronika 2005. VUT v Brně, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Růžička, Z. Walsh Functions - The Tutorial Program. In Proceedings of the 11th Conference an Competition Student EEICT 2005, vol 3. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 449 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

Jiří Špaček, Miroslav Kasal. Microstrip array Antenna. In Proceedings of the 11th conference Student EEICT 2005. VUT v Brně, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

Růžička, Z., Hanus, S. Admission Control and Load Control in UMTS Network. In Radioelektronika 2005, Conference Proceedings. Brno: Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Zdeněk Mikéska, Stanislav Hanus. The Inquiry Procedure in the Bluetooth Networks. In Radioelektronika 2005. Brno: Institute of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2005. p. 108 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Martin Hampl. The Shape of Optical Beams in Free Space Optics. In Radioelektronika 2005 Conference proceedings. Brno: 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Martin Hampl. The Investigation of Optical Beams Generated by Optical Fibre. In Proceedings of the 11th Conference Competition STUDENT EEICT 2005. Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

Martin Hampl. The Reduction of The Influence of Vibrations in Free Space Optics Communications. In 5th International Conference of PhD Students. University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 9636616787.
Detail

Ing. Zdeněk Mikéska. The Page Access Procedure in Bluetooth. In Procedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005 Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2005. p. 435 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

Růžička, Z. Matematické modely sítě 3G pro kmitočtové plánování. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2004 - sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Elektrotechniky a Komunikačních Technologií, 2004. s. 14 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J.; SVAČINA, J.; URBANEC, T. Different Modes for EMI Filters Measurement. In 15th International Travelling Summer School, Lecture notes. L'Aquila, Itálie: DIE, 2005. p. 352 ( p.)
Detail

Láčík Jaroslav. Modelling of planar structures in the time domain using method of moments. In 15th International Travelling Summer School on Microwaves. Itálie, L'aquila: University of L'aquila, Italy, 2005. p. 363 ( p.)
Detail

Zbyněk Fedra, Vladimír Šebesta. Peak to Average Power Ratio Reduction in MC-CDMA via Spreading Code Selection. In Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2005. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2005. p. 142 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

Vishwas Lakkundi, Miroslav Kasal. Short Message Service Application for AMSAT Phase 3E Satellite: Signal Processing and Protocol Aspects. In the proceedings of NORSIG 2005. Stavanger, Norway: 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 82-993158-6-7.
Detail

Ing. Ondřej HÁLA Ing. Ivo HERTL prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Current state of DVB-T experimental broadcasting in Brno. In EDS 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 16 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

Martin Švirák, Vladimír Šebesta. Channel estimation error in space-time block coded system. In Electronics Devices and Systems EDS'05. Brno: 2005. p. P11 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

Martin Švirák, Vladimír Šebesta. Simulation of non-orthogonal space-time block coded system with channel estimation errors. In Technical Computing Prague 2005, sborník příspěvků 13. ročníku konference. Praha: 2005. p. 185 ( p.)ISBN: 80-214-2701-8.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J.; SVAČINA, J.; ZAMAZAL, M.; URBANEC, T.; LÁČÍK, J. Variable Impedance in Measuring EMI Filter`s Insertion Loss. In Asia - Pacific Conference on Communications 2005. Perth, Western Australia: Curtin University of Technology, 2005. p. 24-28. ISBN: 0-7803-9132-2.
Detail

Martin Hampl. The investigation of the propagation of optical beams generated by optical fiber through turbulent atmosphere. In Proceedings of the Fourteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference. Portorož: 2005. p. 1 ( p.)
Detail

M. Zamazal, M. Kasal, J. Dřínovský, T. Urbanec. Slow Data Rate Sequence Satellite Ranging. In Asia - Pacific Conference on Communications 2005. Perth, Australia: Curtin University of Technology, 2005. p. 578 ( p.)
Detail

Zdeněk Růžička, Stanislav Hanus. Radio Network Dimensioning in UMTS Network Planning Process. In ICECom 2005 Conference Proceedings. Dubrovník, Chorvatsko: KoREMA, Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control, 2005. p. 227 ( p.)ISBN: 953-6037-44-0.
Detail

Zbyněk Fedra, Vladimír Šebesta. VLIV VÝBĚRU ROZPROSTÍRACÍ SEKVENCE V SYSTÉMU MC-CDMA NA VÝSLEDNÝ PAPR. In Sborník příspěvků konference Vršov 2005. Brno: VUT FEKT, 2005. s. 49 ( s.)ISBN: 80-214-3008-7.
Detail

Petr Kutín. Analýza a optimalizace aktivních frekvenčních násobičů. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109, Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2005. Vršov: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, 2005. s. 26 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

Zdeněk Růžička, Stanislav Hanus. Model přenosu a zpracování signálu v síti UMTS. In Sborník příspěvků konference VRŠOV 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií, 2005. s. 148 ( s.)ISBN: 80-214-3008-7.
Detail

Petr Kučera, Otakar Wilfert. Kvantová optická komunikace. In Optické komunikace 2005. Praha: ČSSF, 2005. s. 87 ( s.)ISBN: 80-86742-10-5.
Detail

URBANEC, T.; ZAMAZAL, M. Výše, lépe, radostněji, aneb experimenty s pouťovými radiobalónky. In Sborník seminářů UREL 2005. Brno, Czech Republic: UREL FEEC VUT Brno, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

FRÝZA, T. Odstranění prolínání obsahu scén při komprimaci video signálů pomocí 3D DCT. In Sborník příspěvků konference Vršov 2005. Brno: FEKT VUT v Brně, 2005. s. 56-59. ISBN: 80-214-3008-7.
Detail

Zdeněk Mikéska, Stanislav Hanus. Devices discovering in Bluetooth. In Proceedings of fourteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2005, Volume A. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Ljubljana, Slovinsko: Slovenian Section IEEE, 2005. p. 149 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

Zdeněk Mikéska. Rozbor segmentu skokových frekvencí vyhledávací procedury. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: VUT v Brně, FEKT, UREL, 2005. s. 8 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

FRÝZA, T. Prostředky pro testování komprimačních vlastností metody 3D DCT. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2005. Brno (Česká republika): FEKT, VUT v Brně, 2005. s. 46 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

Kuiper, Sigmund, Richter, Poetsch. Acoustic Authenticity of Old Optical Sound Tracks. In Electronic Speech Signal Processing. Praha: R. Vich, 2005. p. 167 ( p.)ISBN: 3-938863-17-X.
Detail

KUIPER, A.; SIGMUND, M. Simulating of Authentic Movie Faults. In Proceedings of EUROCON 2005. Belgrade: University of Belgrade, 2005. p. 1015-1018. ISBN: 1-4244-0050-3.
Detail

Michal Zamazal. Realizace pro dálkoměrná měření. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2005 - Sborník. Vršov: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2005. s. 31 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

Zbyněk Fedra, Vladimír Šebesta. Dynamika signálů ortogonálních systémů s více nosnými vlnami. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2005 - Sborník. Brno: VUT FEKT UREL, 2005. s. 68 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

Jiří Špaček. Záložní oscilátor. In Sborník Semináře o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2005. s. 4 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

Ondřej Pirochta, Aleš Prokeš. MATEMATICKÝ MODEL GENERÁTORU IMPULSŮ SCINTILAČNÍHO DETEKTORU. In Sborník příspěvků konference Vršov 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2005. s. 131 ( s.)ISBN: 80-214-3008-7.
Detail

Ondřej Pirochta, Aleš Prokeš. DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU ODEZVY SCINTILAČNÍHO DETEKTORU. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2005. s. 52 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J. Analýza a odhad vlastností odrušovacích filtrů EMC. In Seminář o řešení projktu GA ČR 102/03/H109 v roce 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2005. s. 20 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J.; ZAMAZAL, M. Konference APCC2005 aneb jak bylo v Austrálii ... In Odborné semináře 2005. Brno: Urel, FEKT, VUT Brno, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

Zdeněk Růžička. Matematický model sítě UMTS. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 v roce 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2005. s. 11 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

Vishwas Lakkundi. Short Message Service Application for AMSAT P3E. In the proceedings of Seminar o reseni projectu Metody, struktury a komponenty elektronicke bezdratove komunikace v roce 2005-Sbornik. Vrsov: Brno University of Technology, 2005. p. 34 ( p.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

HÁLA, O. Návrh televizních distribučních sítí. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: VUT v Brně, FEKT, UREL, 2005. s. 6 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

Jakub Džubera. Metody synchronizace v systémech OFDM. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 - Sborník. Brno: VUT Brno, FEKT, UREL, 2005. s. 54 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

Kuiper Andy. Restoration of Faults on Old Films Media. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Vrsov: 2005. p. 20 ( p.)ISBN: 000000.
Detail

Martin Švirák. Odhad kanálů u systémů s časoprostorovým kódováním. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponentyelektronické bezdrátové komunikace v roce 2005 - Sborník. Brno: 2005. s. 56 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

Otakar Wilfert, Petr Kučera. Přenos utajených zpráv pomocí FSO. In Sbornik narodni konference TELEINFORMATIKA 2005 (CD-ROM). Praha: 2005. s. 1 ( s.)
Detail

Vishwas Lakkundi, Miroslav Kasal. Comparative Analysis of Forward Error Correcting Codes for AMSAT Phase 3-E Short Message Application. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2005. p. 65 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Vishwas Lakkundi. Turbo Codes for Wireless Communications Applications: Simulation and Analysis. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2005. p. 488 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Hardware Tools for Compression Algorithm Implementation. In Radioelektronika 2005 Conference Proceedings. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2005. p. 53-56. ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

BOSTIK, M. Voice Stress Recognition Methods. In Proceedings of Radioelektronika 2005. Brno: VUTIUM PRESS, 2005. p. 393 ( p.)ISBN: 80-214-2904.
Detail

Vishwas Lakkundi. Cellular Mobile Communications: History and Evolution. In the proceedings of. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 00-0000-0.
Detail

Hampl, M. The Investigation of Optical Beams Generated by Optical Fibre. In Proceedings of the International Interdisciplinary Honeywell EMI 2005 Student Competition and Conference. Brno: Zdeněk Novotný, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2942-9.
Detail

KUIPER, A. The Lumiere Brothers. In POSTER 2005. Praha: 2005. p. HS1 ( p.)ISBN: 0.
Detail

KUIPER, A. Restoration of Faded Color Films using Digital Image Processing. In Honeywell EMI 2005. Brno: VUT, 2005. p. 627 ( p.)ISBN: 80-214-2942-9.
Detail

Vishwas Lakkundi. Turbo Codes for Wireless Communications Applications: Simulation and Analysis. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2005. p. 245 ( p.)ISBN: 80-214-2942-9.
Detail

Ing. Petr Křivák, doc. Ing. Otakar Wilfert, CSc. GAIN OF FSO-LINK RECEIVER. In 16th International Czech-Slovak Scientific Conference. 135. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 274 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

Ing. Petr KŘIVÁK, Dr. Otakar Wilfert. ADDITIONAL GAIN CALCULATION FOR THE FREE-SPACE OPTICAL LINK TRANSCEIVER. In Proceedings of the 12th conference Student EEICT 2006 volume 4. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 281 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

Vishwas Lakkundi,Roman Marsalek. Forward Error Correction Coding Schemes in Ultra Wideband Communications. In the proceedings of Junior Scientist Conference 2006. Vienna: Technische Universitat Wien, 2006. p. 45 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Jiří Špaček, Miroslav Kasal. Secondary Frequency Standard for Experimental Satellite. In Conference Proceeding of Radioelektronika 2006. Slovak University of Technology in Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 113 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

Vishwas Lakkundi. Ultra Wideband Communications: History, Evolution and Emergence. In the proceedings of. Praha, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2006. p. HS06 ( p.)ISBN: 000000-0.
Detail

Ondřej Pirochta and Aleš Prokeš. Detection of Impulses from the Response of a Scintillation Detector. In Junior Scientist Conference 2006. Vídeň: Vienna University of Technology, 2006. p. 57 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Ondřej Pirochta, Aleš Prokeš, Pavel Pirochta. Hardware Co-Simulation of Digital Modulators. In Proceedings of the Fifteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorose: IEEE Region 8, 2006. p. 77 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

Ondřej Pirochta, Aleš Prokeš. Detekce kumulace impulsů při zpracování signálu ze scintilačního detektoru. In Sborník příspěvků konference Vršov 2006. Brno: 2006. s. 131 ( s.)ISBN: 80-214-3247-0.
Detail

KUČERA, P. Description of Quantum States Using in Free Space Optic Communication. In Proceedings of ESA/CNES ICSO 2006. Sixth International Conference on Space Optics. Noordwijk, The Netherlands: ESA Publications Division, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 92-9092-932-4.
Detail

DORDOVÁ, L.; BARTUŠEK, K. Electric charge sensor using electro - optic crystal. In 16th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Varšava: Faculty of Electronics and Information Technology, Warsaw University of Technology, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

KUIPER, A. Removal of Blotches on Multiple Double Sided Variable Area Code Sound Tracks using MatLab. In Student EEICT 2006. Student EEICT 2006. Brno: Brno, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3160-1.
Detail

Kuiper, A., Sigmund, M. Procedures of Detection and Removal of Blotches on Scanned Optical Sound Tracks using MatLab. In Junior Scientist Conference 2006. Wien: TU Wien, 2006. p. 43 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Kuiper, A. Edison’s Tribute to Motion Picture Technology. In POSTER 2006. Prague: 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 000000.
Detail

ŠPAČEK, J. Příjem extrémně slabých radiových signálů. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109, Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2006. s. 6 ( s.)ISBN: 80-214-3304-3.
Detail

Zdeněk Mikéska. The Collocation of Bluetooth and WiFi Devices. In 10th International Student Conference on Electrical Engineering, POSTER 2006. Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

Vishwas Lakkundi. UWB Channel Models and FEC Schemes. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronicke bezdratove komunikace v roce 2006-Sbornik. Brno: Brno University of Technology, 2006. p. 32 ( p.)ISBN: 80-214-3304-3.
Detail

Zbyněk Fedra, Vladimír Šebesta. REDUKCE PAPR V SYSTÉMU MC-CDMA. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 - SBORNÍK. Brno: UREL, FEKT, VUT Brno, 2006. s. 52 ( s.)ISBN: 80-214-3304-3.
Detail

KŘIVÁK, P.; WILFERT, O. Modeling of Gaussian Beam for Terrestrial Optical Wireless Link. In 2006 Northern Optics Conference Proceedings. Bergen, Norway: University of Oslo, UNIK, 2006. p. 79 ( p.)ISBN: 1-4244-0435-5.
Detail

Vishwas Lakkundi, Roman Marsalek. Performance Analysis of Serially Concatenated Convolutional Codes for Ultra Wideband Communications. In the proceedings of. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorose: IEEE Region 8, 2006. p. 223 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

Vishwas Lakkundi, Roman Marsalek. Novel FEC Schemes for UWB: Design, Modelling and Performance Analysis. In the proceedings of The Institution of Engineering and Technology Forum on Waveform Diversity and Design in Communications, Radar and Sonar. London: IET, 2006. p. 83 ( p.)ISBN: 0-86341-721-3.
Detail

RUMÁNEK, J. Vypracování algoritmů počítačové optimalizace obvodů pásmových propustí. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006 Volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2006. s. 120 ( s.)ISBN: 80-214-3161-X.
Detail

Hampl M. Two Mode Optical Fiber in Space Optics Communications. In Proceedings of ESA/CNES ICSO 2006. European Space Agency, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 92-9092-932-4.
Detail

Zdeněk Růžička, Stanislav Hanus. UMTS Network Model for Interference Analysis - Multipath Propagation Impact to C/I Ratio. In Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006 ( ISSN: 1581-4572 ). Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorož, Slovenia: Slovenska sekcia IEEE, 2006. p. 115 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

Zdeněk Růžička, Stanislav Hanus. Modelování UMTS - snížení úrovně interferencí optimalizací rozložení rozprostíracích kódů. In Sborník příspěvků konference VRŠOV 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií, 2006. s. 153 ( s.)ISBN: 80-214-3247-0.
Detail

Zbyněk Fedra, Vladimír Šebesta. REDUKCE PAPR V SYSTÉMU MC-CDMA. In Sborník příspěvků konference Vršov 2006. 2006. s. 34 ( s.)ISBN: 80-214-3247-0.
Detail

HÁLA, O. Návrh a optimalizace televizních distribučních sítí. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: VUT v Brně, FEKT, UREL, 2006. s. 9 ( s.)ISBN: 80-214-3304-3.
Detail

Džubera Jakub. Carrier Frequency Recovery in AWGN Channel. In Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorož, Slovenija: Slovenian Section IEEE, 2006. p. 57 ( p.)ISBN: 1581-4572.
Detail

Džubera Jakub. Simulace synchronizačních algoritmů. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: VUT Brno, FEKT, UREL, 2006. s. 49 ( s.)ISBN: 80-214-3304-3.
Detail

Jiří Špaček. Systems for very weak space probes radio signal reception. In Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorož: Slovenska sekcia IEEE, 2006. p. 57 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

Zbyněk Fedra and Vladimír Šebesta. Peak to Average Power Ratio Reduction in M-modification of MC-CDMA. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, 2006. p. 13 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Fedra, Z. The Optimization in PAPR Reduction. In Proceedings of the 12th conference Student EEICT 2006. Brno: VUT Brno, 2006. p. 331 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

Ing. Ondřej Hála. Transfer Characteristic of Broadband TV Amplifier Determination by Means of Frequency Spectrum. In EEICT 2006. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2006. p. 261 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

Ing. Ondřej Hála. Simulation and Optimization of CSO and CTB in Cable Television. In JSC 2006. Vídeň: Vienna University of Technology, 2006. p. 19 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Růžička, Z. UMTS Network Modeling – Interference Iimpact to Signal Quality. In Junior Scientist Conference 2006 Proceedings. Vídeň: Vienna University of Technology, 2006. p. 65 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Zbyněk Fedra, Vladimír Šebesta. GENETIC ALGORITHM AND ANT COLONY OPTIMIZATION FOR PAPR REDUCTION IN MC-CDMA. In Radioelektronika 2006 Conference Proceedings. Bratislava: Institute of Radio Electronics, STU Bratislava, 2006. p. 157 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

Petr KUČERA. Optimizing of Quantum State Detector. In Student EEICT-2006. Proceeding of the 12 Conference and Competition STUDENT EEICT 2006. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2006. p. 286 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

Petr Kučera. Single-Photon Ttransmission in Free-Space Channel. In Radioelektronika 2006. 16th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2006. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 292 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

Hovořák P., Wilfert O. Free Space Optical Link For Measurement Of Transmission Quality Link Parameters. In 5th International Conference of PhD Students. Miskolc: University Of Miskolc, 2005. p. 325 ( p.)ISBN: 963-661-673-6.
Detail

Džubera Jakub. The Steepest Descent Method Used for Indirect Frequency Estimation. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vídeň: Vienna University of Technology, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Ing. Ondřej HÁLA. Intermodulation Products Simulation and Determination of the CTB and CSO in CATV. In RADIOELEKTRONIKA 2006. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 86 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

Džubera Jakub. The Steepest Descent and Newton’s Method Used for Indirect Frequency Estimation. In RADIOELEKTRONIKA 2006 - Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

Džubera Jakub. The Comparison of Steepest Descent and Newton’s Method Used for Frequency Offset Elimination. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006. Brno: 80-214-3163-6, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

Růžička, Z., Hanus, S. UMTS Model - Multipath propagation Impact to Signal Quality. In Radioelektronika 2006 Conference Proceedings. Bratislava: Institute of Radio Electronics, Slovak Technical University in Bratislava, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

Růžička, Z. Model of UMTS for Interference Analysis. In Proceedings of the 12th Conference an Competition Student EEICT 2006, vol 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 310 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

FEDRA, Z.; ŠEBESTA, V. The new PAPR reduction approach in MC-CDMA. In Proceedings of the 7th NORDIC SIGNAL PROCESSING SYMPOSIUM. Reykjavik, Iceland: IEEE, 2006. p. 270 ( p.)ISBN: 978-1-4244-0412-4.
Detail

DORDOVÁ, L.; WILFERT, O. Optical intensity distribution and beam halfwidth in relation to the laser diode operating temperature. In Kondor 2007. Trencianske Jastrabie, Slovakia: Institute of Radio Electronics, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2007. p. 13-16. ISBN: 978-80-214-3394-6.
Detail

SLANINA, M.; ŘÍČNÝ, V. A Novel Metric for H.264/AVC No-Reference Quality Assessment. In Conference proceedings. Maribor: University of Maribor, 2007. p. 119 ( p.)ISBN: 978-961-248-036-3.
Detail

RUMÁNEK, J.; ŠEBESTA, J. Optimalizace pásmových propustí s využitím první a druhé Nortonovy transformace. In Kondor 2007. Trencianske Jastrabie, Slovakia: Institute of Radio Electronics, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2007. s. 103 ( s.)ISBN: 978-80-214-3394-6.
Detail

Petr Křivák. Calculation of incident power for optical sensors. In Moderní metody řešení, návrhu a aplikace elektronických obvodů. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2006. p. 41 ( p.)ISBN: 80-214-3328-0.
Detail

Ondřej Pirochta. Digitální zpracování signálu odezvy scintilačního detektoru. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 - SBORNÍK. Brno: UREL, FEKT, VUT Brno, 2006. s. 46 ( s.)ISBN: 80-214-3304-3.
Detail

Ing. Ondřej Hála, Ing. Martin Slanina. Experimental Site for design of broadband circuit of individual or low community TV antenna. In RADIOELEKTRONIKA 2007. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2007. p. 599 ( p.)ISBN: 978-80-214-3390-8.
Detail

HUDCOVÁ, L.; WILFERT, O.; BARTUŠEK, K. Design of Optoelectronic Method for Diabetic Nefropathy Diagnose. In 2007 International Conference on Engineering and Mathematics. Alda. Urquijo s/n 48013 Bilbao: Publicaciones - Escuela Técnica Superior de Ingeniera, 2007. p. 173-179. ISBN: 978-84-95809-29-2.
Detail

MIKULKA, J.; HANUS, S. CCK and Barker Coding Implementation in IEEE 802.11b Standard. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 177-180. ISBN: 1-4244-0821-0.
Detail

MIKULKA, J.; HANUS, S. Complementary Code Keying Implementation in the Wireless Networking. In 14th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2007 and 6th EURASIP Conference Focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services EC-SIPMCS 2007. Maribor, Slovenia: -, 2007. p. 329-333. ISBN: 978-961-248-029-5.
Detail

VÁGNER, P.; KASAL, M. Design of Microstrip Lowpass Filter Using Defected Ground Structure. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno University of Technology: Brno University of Technology, 2007. p. 687 ( p.)ISBN: 1-4244-0821-0.
Detail

DORDOVÁ, L. Spectral and Geometric Properties of Laser Beam in Relation to Laser Diode Operating Temperature. In Proceedings of the 13th Conference Student EEICT 2007 Volume 3. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2007. p. 12 ( p.)ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

DORDOVÁ, L., WILFERT, O. Spectral Properties of the Laser Beam in Relation to the Laser Diode Operating Temperature. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007. p. 367 ( p.)ISBN: 1-4244-0821-0.
Detail

RUMÁNEK, J., ŠEBESTA, J. Elaboration of Algorithm for Computer Aided Optimization of Band-Pass Networks. In Radielektronika 2007. Brno: MJ servis Božetěchova 133, 612 00 Brno, Czech republic, 2007. p. 431 ( p.)ISBN: 978-80-214-3390-8.
Detail

URBAN, J.; MARŠÁLEK, R. PAPR Reduction by Combination of Interleaving with Repeated Clipping and Filtering in OFDM. In Proceedings ot 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Department of Radio Elektronics, BUT, 2007. p. 559-562. ISBN: 978-1-4244-0821-4.
Detail

FEDRA, Z.; MARŠÁLEK, R.; ŠEBESTA, V. Interleaving Optimization in OFDM PAPR Reduction. In Proceedings ot 17th International Conference Radioelektronika 2007. Department of Radio Elektronics, BUT, 2007. p. 137-139. ISBN: 978-1-4244-0821-4.
Detail

GLEISSNER, F. Modelování a simulace mobilního systému UMTS. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: VUT Brno, FEKT, UREL, 2007. s. 8 ( s.)ISBN: 978-80-214-3444-8.
Detail

SLANINA, M.; ŘÍČNÝ, V.; FORCHHEIMER, R. MPEG-4 AVC No-Reference PSNR Estimator: The Framework. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 133 ( p.)ISBN: 1-4244-0821-0.
Detail

JÓZSA, L.; ŠEBESTA, J. Doppler Radar System for Small Objects Localization. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Department of Radio Electronics, Brno University of TechnologyPurkyňova 118, 612 00 Brno, Czech Republic, 2007. p. 87 ( p.)ISBN: 1-4244-0821-0.
Detail

JÓZSA, L. Localization of Small Fast Moving Objects Using Doppler Radar. In Proceedings of the 13th Conference Student EEICT 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2007. p. 17 ( p.)ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

DORDOVÁ, L. Laser Beam Geometry and Spectral Linewidth Variation in Turbulent Atmosphere. In 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHD STUDENTS. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. s. 239-244. ISBN: 978-963-661-783-7.
Detail

KUČERA, P.; MOHR, F. Methods for Measuring the Polarization Properties of Retarders and Beamsplitters. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Department of Radio Electronics Brno University of Technology, 2007. p. 371-376. ISBN: 1-4244-0821-0.
Detail

RŮŽIČKA, Z.; GLEISSNER, F.; HANUS, S. UMTS Network Model, Sensitivity Analysis of Channel Coding and Interleaving. In Proceedings of the Sixteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2007 (ISSN: 1581-4572). Portorož, Slovenia: Slovenia Section IEEE, 2007. p. 132 ( p.)
Detail

GLEISSNER, F.; RŮŽIČKA, Z.; HANUS, S. Model UMTS - Vliv kanálového kódování na BER při přenosu na AWGN kanálu. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2007. Brno: Studentská sekce IEEE VUT v Brně, 2007. s. 40 ( s.)ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

URBAN, J.; MARŠÁLEK, R. OFDM PAPR reduction by combination of Interleaving with Repeated clipping and filtering. In IWSSIP 2007 and EC-SIPMCS 2007. Maribor, Slovenia: University of Maribor, 2007. p. 261-264. ISBN: 978-961-248-036-3.
Detail

DORDOVÁ, L. Metody stanovení teplotních vlivů na bezkabelové optické spoje. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2007. s. 48-51. ISBN: 978-80-214-3444-8.
Detail

SLANINA, M. Methods and Tools for Image and Video Quality Assessment. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109: Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2007 - SBORNÍK. Brno: Ustav radioelektroniky FEKT VUT, 2007. s. 71-72. ISBN: 978-80-214-3444-8.
Detail

SLOBODA, M.; SLANINA, M. Extrapolační metoda pro hledání ustáleného stavu. In IEEE Workshop Zvůle. Brno: FEKT VUT, 2007. s. 210-213. ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

FEDRA, Z.; TAZI, A.; MARŠÁLEK, R. Simulace OFDM systému a přenos signálu s pomocí zvukové karty - laboratorní úloha. In Seminář příspěvků konference ZVŮLE 2007. 2007. s. 32-35. ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

URBAN, J.; MARŠÁLEK, R. Redukce PAPR v OFDM pomocí zjednodušeného clippingu s omezeným zkreslením. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2007. Brno: FEKT VUT Brno, 2007. s. 198-201. ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

RUMÁNEK, J. Application for optimization of band-pass networks by using Norton's transform. In Proceedings of the 6th International Conference of PhD Students. Miskolc: University of Miskolc, Hungary, 2007. p. 72-78. ISBN: 978-963-661-783-7.
Detail

RUMÁNEK, J. Nové modulační techniky pro datovou družicovou komunikace s nízkou přenosovou rychlostí. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2007. s. 38-38. ISBN: 978-80-214-3444-8.
Detail

RUMÁNEK, J. Systémy pro zpracování signálů prostřednictvím zvukové karty. In Sborník příspěvků konference ZVŮLE 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a kumunikačních technologií, 2007. s. 164-167. ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

MIKULKA, J.; TUČEK, A.; HANUS, S. Simulace fyzické vrstvy standardu WiMAX (IEEE 802.16). In Sborník z IEEE workshopu Zvůle. Brno: IEEE, 2007. s. 117-120. ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

RŮŽIČKA, Z.; GLEISSNER, F.; HANUS, S. Modelování UMTS - využití ortogonálních kódů v downlinku. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 168 ( s.)
Detail

JÓZSA, L. Object localization using Doppler radar. In Proceedings of the 6th International Conference of PhD Students. Miskolc: University of Miskolc, Hungary, 2007. p. 57-62. ISBN: 978-963-661-783-7.
Detail

RŮŽIČKA, Z. Model UMTS - analýza a potlačení interferencí. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 v roce 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1 ( s.)
Detail

ŠPAČEK, J. Modelování přenosových řetězců pro nízké poměry Eb/No. In Sborník semináře o řešení grantu GAČR 102/03/H109. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1 ( s.)
Detail

VÁGNER, P. Mikropáskové dolní propusti s narušenou zemní plochou. In Sborník semináře o řešení grantu GAČR 102/03/H109. 2007. s. 1 ( s.)
Detail

HÁLA, O. Aplikace pro návrh a optimalizaci televizních distribučních sítí. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: VUT v Brně, FEKT, UREL, 2007. s. 1 ( s.)
Detail

HÁLA, O., SLANINA M. Aplikace pro návrh televizní distribuční sítě. In IEEE Workshop Zvůle. Brno: VUT Brno, 2007. s. 48-51. ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

FEDRA, Z.; ŠEBESTA, V. Systém MC-CDMA a OFDM z pohledu redukce PAPR. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 - SBORNÍK. Brno: UREL, FEKT, VUT, 2007. s. 64 ( s.)ISBN: 978-80-214-3444-8.
Detail

DŽUBERA, J. Citlivost systémů OFDM na chyby v synchronizaci nosné. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 - Sborník. 2007. s. 1 ( s.)
Detail

URBAN, J.; MARŠÁLEK, R. Metody redukce dynamiky v OFDM a jejich možné kombinace. In Seminář o řešení projektu GAČR 102/03/H109 - sborník. Brno: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT Brno, 2007. s. 76-79. ISBN: 978-80-214-3444-8.
Detail

VÁGNER, P.; KASAL, M. Novel DGS Resonators with Low Resonant Frequency and Lowpass Filter Design. In Proceedings of the Sixteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2007. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorož, Slovenija: Slovenian Section IEEE, 2007. p. A23 (A26 p.)ISBN: 1581-4572. ISSN: 1581-4572.
Detail

Zdeněk Růžička, Stanislav Hanus. Modely pro zkoumání vlivu rušení na kvalitativní parametry signálu UMTS. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 Metody , struktury a komponenty eektronické bezdrátové komunikace v roce 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 12 ( s.)ISBN: 80-214-3304-3.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J. Odhad vlastností odrušovacích filtrů EMC. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 v roce 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2006. s. 21 ( s.)ISBN: 80-214-3304-3.
Detail

HAMPL, M.; KUČERA, P.; KVÍČALA, R. The Utilization of Two-Mode Optical Fiber in Free Space Optics Communication. In Northen Optics 2006. Norway: 2006. p. 1-6. ISBN: 1-4244-0435-5.
Detail

ŠTVERKA, D. Time domain analysis of non-homogeneous on-wire structure. In Radioelektronika 2004. Bratislava: Slovak university of Technology in Bratislava, 2004. p. 265 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

FRÝZA, T. Scan Order and Huffman Coding of 3D DCT Coefficients. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering. Sofia (Bulgaria): WSEAS, 2005. p. 235-238. ISBN: 999-2222-11-X.
Detail

ŘÍČNÝ, V., NOVOTNÝ, V. Comb Filters with Analog Shift Registers BCCD. Radioengineering, 1995, vol. 4 (1995), no. 3, p. 9 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

KAŠPAREC, T. Simulace W-CDMA v Matlabu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J., SVAČINA, J. Test elektromagnetické odolnosti osobního počítače. 2004, roč. 2004, č. 10, s. 1 ( s.)
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J., SVAČINA, J. The Surge Electromagnetic Immunity Test. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 2/4/2004, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

ŠTVERKA, D. Analýza nehomogenní jednovodičové struktury v časové oblasti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 25, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MIKÉSKA, Z. Specifikace rádiové části systému Bluetooth. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 2004/3, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MIKÉSKA, Z. Parameters of Bluetooth receiver and transmitter. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2004, vol. 2004, no. 1/2/2004, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J., SVAČINA, J. Test elektromagnetické odolnosti osobního počítače vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 10, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

URBANEC, T.; SVAČINA, J. Software Support for Six-Port Measurement System. Measurement Science Review, 2004, vol. 2004, no. 4, p. 1 ( p.)ISSN: 1335-8871.
Detail

ŠÁDEK, V. Analysis of the Homogenous Coplanar Strip Line. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 3, p. 32 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠÁDEK, V., SVAČINA, J. Analysis of the Homogenous Coplanar Strip Line. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 3, p. 32 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

DŽBÁNEK, L., KUIPER, A. An Application for Visualization of Parameterized Speech Signals. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 2004, no. 5, p. 1308 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Concept of Variation Detector Used in Video Signal Compression Domain. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 9, p. 1776 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

FRÝZA, T.; HANUS, S. Hardware Implementation of OFDM Modulator and Demodulator Using TMS320C6711 DSK Board. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, vol. 3, no. 9, p. 1825-1829. ISSN: 1109-2734.
Detail

Petr KUTÍN, Miroslav KASAL. Novel Optimization Method of Active Frequency Multiplier Utilizing Harmonic Terminating Impedances with DGS. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 2, p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Vishwas Lakkundi. Ultra Wideband Communications: History, Evolution and Emergence. 2007, vol. 46, no. 4/2006, p. 18 ( p.)
Detail

JÓZSA, L. Lokalizace objektů pomocí ultrazvukových senzorů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 9, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J.; SVAČINA, J. Estimation of EMI Filter Performance for the "Worst-Case" System. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 4, p. 16 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

VÁGNER, P.; KASAL, M. Design of Novel Microstrip Lowpass Filter Using Defected Ground Structure. Microwave and Optical Technology Letters, 2007, no. 1, p. 10-13. ISSN: 0895-2477.
Detail

MIKULKA, J.; HANUS, S.; TUČEK, A. WiMAX Physical Layer Simulation. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006, 2007, vol. A, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

ŠPAČEK, J.; KASAL, M. The Low Rate Telemetry Transmission Simulator. Radioengineering, 2007, vol. 16, no. 4, p. 24-32. ISSN: 1210-2512.
Detail

GLEISSNER, F.; RŮŽIČKA, Z.; HANUS, S. UMTS - Impact of Channel Coding on BER. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006, 2007, vol. 16, no. 1, p. 136 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

KASAL, M. Nové CubeSaty. Praktická elektronika a radio, 2007, roč. XII, č. 5, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

HÁLA, O. Software for CATV Design and Frequency Plan Optimization. Radioengineering, 2007, vol. 16, no. 3, p. 1-6. ISSN: 1210-2512.
Detail

RŮŽIČKA, Z.; HANUS, S. UMTS Network Model for Interference Analysis, Optimization of Spreading Codes Order. Radioengineering, 2007, vol. 16, no. 3, p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

RUMÁNEK, J. Družicové komunikační systémy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 1, č. 37, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

KASAL, M. Projekt Delfi-C3. Praktická elektronika a radio, 2007, roč. XII, č. 2, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

FEDRA, Z.; MARŠÁLEK, R.; ŠEBESTA, V. Chip interleaving and its optimization for PAPR reduction in MC-CDMA. Radioengineering, 2007, vol. 16, no. 4, p. 19-23. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠPAČEK, J. Mikropásková anténní řada pro pásmo 1,5 GHz. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

FEDRA, Z. Automatizované měření nf obvodu pomocí P1DD a sběrnice GPIB. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

Hampl, M. Výpočet a měření vyzařovacích charakteristik optických vláken. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 5, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HÁLA, O. Kompresní technologie ATRAC. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

LAKKUNDI, V., KASAL, M. FEC for Satellite Data Communications: Towards Robust Design. 2004, vol. 3, no. 6, p. 2058 ( p.)
Detail

HUČKA, R. Traps In Chaotic Maps And Correction Methods. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1873 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

MARŠÁLEK, R., PROKEŠ, A., PROKOPEC, J. Experimental workplace for the evaluation of power amplifier linearization algorithms. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 2004, no. 6, p. 1977 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

Růžička Zdeněk. NetTek analyzátor s modulem YBT250 a možnosti jeho využití. Sdělovací technika, 2005, roč. 2005, č. 11, s. 1 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

ŠEBESTA, J., ŠEBESTA, J. Universal DSP Based System for Communication with AMSAT Experimental Satellites. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2005, vol. 2005, no. 1, p. 16 ( p.)ISSN: 1109-2742.
Detail

URBAN, J.; MARŠÁLEK, R. OFDM PAPR reduction by simplified clipping and filtering with bounded distortion. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 128-131. ISSN: 1581-4572.
Detail

ŠTVERKA, D. Elektrostatické pole v průchodce. Sdělovací technika, 2004, roč. 2004, č. 6, s. 10-11. ISSN: 0036-9942.
Detail

HANUS, S., WILFERT, O., PROKEŠ, A., NOVÁČEK, Z., DÝMAL, P., ZÁVODNÝ, L., FRÝZA, T. Modely mobilních sítí a jejich optimalizace. Dílčí zpráva za rok 2004. Brno: Grantová agentura ČR, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

HANUS, S., DÝMAL, P., ZÁVODNÝ, L. Inovace předmětu Bezdrátové a mobilní komunikace. Záverečná zpráva o řešení projektu. Brno: FRVŠ, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

DÝMAL, P.; HANUS, S. Optimalizovný technologický návrh vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

Vladimír Šebesta. Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Dílčí zpráva projektu GA ČR 102/03/H109 za rok 2005. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, V. Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Dílčí zpráva projektu GAČR 102/03/H109 za rok 2004. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

URBANEC, T.; SVAČINA, J. Vektorová měření metodou šestibranu. 1. Brno, Czech Republic: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

Hovořák P. Měřicí optický směrový spoj pro měření vlivu atmosférických jevů na kvalitu přenosu. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
Detail

HANUS, S.; ŠEBESTA, V.; SVAČINA, J.; KASAL, M.; WILFERT, O. Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Závěrečná výzkumná zpráva o řešení doktorského projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace GD102/03/H109. výzkumná zpráva. 1. 2007. s. 1-72.
Detail

HANUS, S. Bezdrátové a mobilní komunikace. mobil.cz. > http://mobil.idnes.cz/mobilni_komunikace/operatori/sluzby/sluzby_tmobile/t-mobileskripta041126: Mobil server a T-Mobile.cz, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

Hanus Stanislav, Fencl Josef, Štencel Vít. Bezdrátové a mobilní komunikace II. Brno: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2817-1.
Detail

DÝMAL, P. Testování mobilních sítí GSM 2.5. Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: VUT Brno, FEKT, UREL, 2004. s. 3 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

FRÝZA, T. Detekce střihu ve video sekvenci v časové oblasti. Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 v roce 2003 - sborník. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2004. s. 26 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

DORDOVÁ, L.; BARTUŠEK, K.; WILFERT, O. Electro-optic system for electic charge measuring. EOS Conference on Trends in Optoelectonics. Mnichov: European Optical Society (EOS), Hannover, Germany, 2007. p. 71 ( p.)ISBN: 978-3-00-020991-8.
Detail

KAŠPAREC, T. Užití waveletových transformací v multicarrier. Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2004. s. 38 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

PROKOPEC, J. Carrier phase recovery for Turbo coded systems. Proceedings of the 10th Conference and Cometition STUDENT EEICT 2004 volume 2. Brno: FEKT a FIT VUT v Brně, 2004. p. 123 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

PROKOPEC, J., ŠEBESTA, V. Carrier phase recovery in systems with iterative decoding. Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava: KRE ELF STU Bratislava, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

BOŠTÍK, M. Retrieval of Emotional Stess Detection Techniques. Poster 2004. Praha: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

BOŠTÍK, M. Stress Detection Using Karhunen-Loeve Transformation. Proceedings of Radioelektronika 2004. Bratislava: 2004. p. 128 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

BOŠTÍK, M. Principal Component Analysis in Stress Detection Technique. Proceedings of EEICT 2004. Brno: 2004. p. 17 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

BOŠTÍK, M. Analysis of Speech under Stress Using Voiced Excitation. Proceedings of Biosignal 2004. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM PRESS, 2004. p. 131 ( p.)ISSN: 1211-412X.
Detail

PROKOPEC, J., PROKEŠ, A. Software tool for education of carrier recovery for MPSK and MQAM signals. Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems. Poznaň: PTETIS, 2004. p. 453 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

PROKOPEC, J., ŠEBESTA, V. Joint Carrier Phase Recovery and Iterative Decoding. A. Ljubljana: IEEE Slovenia, 2004. p. 77 ( p.)
Detail

KAŠPAREC, T. Užití waveletů v multicarrier CDMA. Seminář o řešení projektů GA ČR 102/03/H109. Radešín: VUT, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2004. s. 78 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

Měřič chybovosti otického spoje (rychlost 2048kb/s).Vyvinuto pro Testcom Praha. (funkční vzorek)
Detail

Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Zvůle (28.08.2007)
Detail

V. Šebesta, P. Kučera, Z. Fedra: Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno (02.11.2006)
Detail