Detail projektu

Vliv vnějších polí na vlastnosti elektrického oblouku

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2006

Označení

GA102/04/2090

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vávra Zdeněk, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (23.03.2003 - 31.12.2006)
Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2004 - 31.12.2006)
Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2004 - 31.12.2006)
Gregor Jan, Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2004 - 31.12.2004)
Vaněk Jaromír, Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2004 - 31.12.2006)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (23.03.2003 - 31.12.2006)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2004-01-01 - 2006-12-31)

Výsledky

URBAN, F. Calculations of temperature rise of current-carrying conductor in MCB. In EPVE 2003 elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: FEKT VUT Brno, 2003. p. 222 ( p.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

VALENTA, J. Elektrodynamické síly v jističích. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: 2003. s. 225 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

VALENTA, J., VÁVRA, Z. Extinguishing Process in Low Voltage Circuit Breakers. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004. Brno: Ing Zdeněk Novotný, CSc., 2004. p. 535 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

VALENTA, J., VÁVRA, Z. Extinguishing Process in Low Voltage Circuit Breakers. In Student EEICT 2004. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2004. p. 469 ( p.)ISBN: 80-227-2057-7.
Detail

URBAN, F. Calculation of temperature rise in circuit breaker. In EEICT 2004. Brno: FEKT VUT Brno, 2004. p. 530 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

VALENTA, J. Electric Arc Extinguishing in Low Voltage Circuit Breakers. In Poster 2004. Praha: FEL ČVUT, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

DOHNAL, P., URBAN, F., VALENTA, J. AUTOMATIZACE VÝPOČTU ZKRATOVÉHO PROUDU NA MĚNÍRNÁCH MHD. In Symep Praha 2004. Praha: CTU Publishing House, 2004. s. 245 ( s.)ISBN: 80-01-03018-0.
Detail

VÁVRA, Z., AUBRECHT, V., DOHNAL, P., VALENTA, J., URBAN, F. Measurement and Diagnostic system in the Laboratory of Switching Arc. In Proceedings of the 5th Int.Conf. ELEKTRO 2004. Žilina, SK: FEE University of Žilina, 2004. p. 267-270. ISBN: 80-8070-252-7.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M., URBAN, F., VALENTA, J. Partial characteristics of radiation for thermal plasmas in H2O and argon. In XVth International Conference on Gas Discharges and their Applications. Toulouse: Paul Sabatier University, 2004. p. 141-144. ISBN: 978-1-899072-30-9.
Detail

AUBRECHT, V. Plasma Technology - State of the Art. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 152-155. ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

URBAN, F. Využití vysokorychlostní kamery v elektrotechnice. In EPVE 2004. Brno: FEKT VUT Brno, 2004. s. 271 ( s.)ISBN: 80-214-2766-3.
Detail

DOHNAL, P., VÁVRA, Z., AUBRECHT, V., VALENTA, J., URBAN, F. VÝKONOVÉ ZKOUŠKY SPÍNACÍHO PŘÍSTROJE. In Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: UVEE FEKT VUT Brno, 2004. s. 51 ( s.)ISBN: 214-2766-3.
Detail

TULIS, Z. Timing devices for high-speed digital camera sensing. In Brno: FEKT VUT, 2005. p. 152 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

J. Jenista, M. Bartlová, V. Aubrecht. Investigation of Hybrid Stabilized Electric Arc with Radiation Losses Involved by the Net Emission and the Partial Characteristics Methods. In 19th Int. Conf. on Numerical Simulation of Plasmas and 7th Asia Pacific Plasma. Nara, Japan: 2005. p. 149 ( p.)
Detail

VALENTA, J., VÁVRA, Z., DOHNAL, P., VANĚK, J. Current Constriction Between Contacts in Electrodynamic Forces Modeling. In XVIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Department of Power Electrical and Electronic Engineering FEEC VUT Brno, 2005. p. 211 ( p.)ISBN: 80-214-2931-3.
Detail

VALENTA, J., DOHNAL, P., VÁVRA, Z. Plasma Diagnostic in Low Voltage Circuit Breaker. In XVIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: Department of Power Elekctrical and Electronic Engineering FEKT VUT Brno, 2005. p. 215 ( p.)ISBN: 80-214-2931-3.
Detail

VALENTA, J., VÁVRA, Z. Optimization of an Electric Apparatus Using Genetic Algorithms. In Proceedings of the 11th Conference and Competition Student EEICT 2005 Volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2005. p. 166 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

VALENTA, J. Bench for Short-circuit Tests of Low Voltage Apparatuses. In 9th International Student Conference on Electrical Engineering Poster 2005. Praha: FEL ČVUT Praha, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Radiation transfer in air thermal plasmas. In XVIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: UVEE FEKT VUT v Brně, 2005. p. 9-12. ISBN: 80-214-2931-3.
Detail

Gregor J., Jakubová I., Šenk J. Model of energy exchange in the arc heater channel. In Proceedings of the XIVth Symposium on Physics of Switching Arc - Contributed Papers and Invited Lectures. Brno, ČR: UVEE FEKT VUT Brno, 2005. p. 77 ( p.)ISBN: 80-214-2931-3.
Detail

Gregor J., Jakubová I., Šenk J., Vávra Z. Investigation of the processes in the plasma torch in the arc heater channel. In Conference Materials of the 10th Int. Conf. on Switching Arc Phenomena. Lodz, Poland: Politechnika Lodzka. Poland, 2005. p. 161 ( p.)ISBN: 83-7283-165-3.
Detail

Zdeněk Tulis. Měřící systém pro digitální rychlostní kameru a snímání tlaku v instalačním jističi NN. In EPVE 2005 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: UVEE FEEC VUT v Brně, 2005. s. 184 ( s.)ISBN: 80-214-3052-4.
Detail

VALENTA, J.; VÁVRA, Z.; DOHNAL, P. Study of Magnetic Field and Switching Arc Interaction. In Tenth International Conference on Switching Arc Phenomena. Lodz, Polsko: Politechnika Lódzka Instytut Aparatów Elektrycznych, 2005. p. 21 ( p.)ISBN: 83-7283-165-3.
Detail

URBAN, F.; AUBRECHT, V.; VÁVRA, Z. Aerodynamic conditions in quenching chamber. In 10th International conference on switching arc phenomena. Lodz, Polsko: Politechnika Lodzka, Intytut aparatow elektrycznych, 2005. p. 25-27. ISBN: 83-7283-165-3.
Detail

Urban, F. Air flow in quenching chamber. In Sborník. Brno: FEKT VUT, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2931-3.
Detail

Urban, F., Valenta, J., Tulis, Z., Vaněk, J. Thermal field in MCB. In Sborník. Brno: FEKT VUT, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2931-3.
Detail

VALENTA, J., VÁVRA, Z., VANĚK, J., DOHNAL, P. Movement of the Contact in LV Circuit Breaker. In Tenth International Conference on Switching Arc Phenomena. Lodz, Polsko: Politechnika Lódzka Instytut Aparatów Elektrycznych, 2005. p. 17 ( p.)ISBN: 83-7283-165-3.
Detail

DOHNAL, P., VALENTA, J., URBAN, F. DIAGNOSTICS OF LV ARC BLASTING. In XVIth symposium on physics of switching arc : Volume1 Contributed Papers. Brno, Česká republika: VUT v Brně, 2005. p. 245 ( p.)ISBN: 80-214-2307-2.
Detail

TULIS, Z., VÁVRA, Z. Timing devices for high-speed digital camera sensing. In Honeywell EMI 2005 Proceedings of the International Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2005. p. 200 ( p.)ISBN: 80-214-2942-9.
Detail

TULIS, Z., VÁVRA, Z. Accessories for sensing with digital high-speed camera. In CD-ROM Poster 2005. Praha: FEL ČVUT, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

M. Hrabovsky, O. Chumak, J. Gregor, and O. Hurba. Electric Probe Diagnostics and Imaging of Expanding DC Arc Plasma Jet. In Proceedings of the International Conference on Gas Discharges. Xi'an, China: 2006. p. 737 ( p.)
Detail

Tulis, Z. Measuring system for high-speed digital camera and pressure condition sensing in LV MCB. In XVIth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: FEKT VUT, 2005. p. 194 ( p.)ISBN: 80-214-2931-3.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Radiative Heat Transfer in Thermal Plasmas. In Proceedings of CoPhys - International Physics Workshop 2006. Nitra: Prirodovedec No. 235, 2007. p. 71-76. ISBN: 978-80-8094-084-3.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Radiation Transfer in Arc Plasmas. In The Physics of Ionized Gases. AIP Conference Series 876. Melville, USA: American Institute of Physics, 2006. p. 338-345. ISBN: 978-0-7354-0377-2.
Detail

DOHNAL, P., URBAN, F., VALENTA, J. AUTOMATED DC SUBSTATION SHORT-CURRENT EVALUATION. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2004, vol. 2004, no. 2, p. 278 ( p.)ISSN: 1336-1376.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; MENDL, T.; ŠENK, J. Investigation of Hot Gas Mixture Free Jet. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES, 2006, vol. 9, no. 2, p. 220-223. ISSN: 1203-8407.
Detail

GREGOR, J.; JAKUBOVÁ, I.; MENDL, T.; ŠENK, J.; KONRÁD, M. Interaction of hot gas mixture free jet with surrounding air (IF=0.343). High Temperature Material Processes: An International Journal, 2007, vol. 11, no. 2, p. 181-190. ISSN: 1093-3611.
Detail

DOHNAL, P., URBAN, F., VALENTA, J. Rychlostní kamera zachytí každý okamžik. Technický týdeník, 2005, roč. 53, č. 3, s. 5 ( s.)ISSN: 0040-1064.
Detail

J. Gregor, I. Jakubová, T. Mendl, J. Šenk, M. Konrád. Interaction of hot gas mixture free jet with surrounding air. Book of Abstracts of EMRS Symposium HTPP9 High Technology Plasma Processes. St Peterburg, Russia: European Materials Research Society, 2006. p. 63 ( p.)
Detail

J. Gregor, I. Jakubová, J. Šenk. Investigation of Radial Energy Flows in an Arc Heater Channel. Book of Abstracts of the EMRS Symposium on High Technology Plasma Processes HTPP9. St. Peterburg, Russia: European Materials Research Society, 2006. p. 63 ( p.)
Detail

J. Gregor, I. Jakubová, J. Šenk. Estimation of the Transparent Radiation Coefficient in the Intensively Blasted Electric Arc. Book of Abstracts, 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2006. p. 58 ( p.)ISBN: 80-01-03506-9.
Detail

J. Gregor, I. Jakubová, T. Mendl, J. Šenk. The Character of the Flow in the Free Jet. Abstracts of the 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: 2006. p. 37 ( p.)ISBN: 80-01-03506-9.
Detail

AUBRECHT, V.; BARTLOVÁ, M. Radiation Transfer in Arc Plasmas. Belgrade, Serbia: Institute of Physics, 2006. p. 279 ( p.)
Detail

URBAN, F. Temperature rise calculation in circuit breaker. 2004. p. 1 ( p.)
Detail

DOHNAL, P. Vliv magnetického pole na plazma elektrického oblouku. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

Valenta, J. Studium vlivu funkčních parametrů na zhášecí schopnost výkonového spínače nízkého napětí. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně: XVIth Symposium on Physics of Switching Arc. Nové Město na Moravě (Ski Hotel) (05.09.2005)
Detail