Detail projektu

Internetový časopis Elektrorevue (2003)

Období řešení: 01.03.2003 — 31.12.2003

O projektu

Projekt je zaměřen na podporu internetového časopisu Elektrorevue, dostupného na doméně elektrorevue.cz. Cílem časopisu je zpřístupnit široké české veřejnosti, zejména mládeži, výsledky výzkumu a vývoje v oblasti elektrotechniky prováděného na uznávaných pracovištích v České republice. Zveřejňované články využívají možnosti sítě Internet (multimediální technologie, hypertext, vysoká aktuálnost atd.), čímž se se stávají velmi atraktivními i pro neodborníky a studenty. Výrazným přínosem pro kvalitu časopisu je i zapojení našich předních odborníků působících na vysokých školách (VUT, ČVUT, TU, vědeckých institucích (AV ČR) a ve významých podnicích v oblasti elektrotechniky jako autorů příspěvků a odborných recenzentů. Časopis je skvělou příležitostí k publikování i pro mladé výzkumníky.

Popis anglicky
The aim of the project is to support the internet journal Elektrorevue, which can be found at the domain elektrorevue.cz. The journal is focused in presenting the results of research and development carried out by considerable institutions in the Czech Republic in the field of electrotechnology to the Czech public, above all to young people. The contributions presented in the journal make use of Internet network features (multimedial technology, hypertext, high actuality etc.). That makes the journal very attractive to laymen and students. A significant contribution to the quality of the project is the participation of prominent Czech specialist from universities, scientific institutions and important electrotechnical companies as contribution authors and reviewers. To young investigators the journal offers an excellent possibility to present their work.

Klíčová slova
elektronika, elektrotechnika, Internet, časopis, Elektrorevue, popularizace, recenze

Klíčová slova anglicky
electronics, electrotechnology, Internet, journal, Elektrorevue, popularisation, review

Označení

LP03

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Škorpil Vladislav, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (04.10.2002 - 31.12.2003)
Molnár Karol, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (03.10.2002 - 31.12.2003)
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (03.10.2002 - 31.12.2003)
Soumar Michal, Ing.
- spoluřešitel (03.10.2002 - nezadáno)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (04.10.2002 - 31.12.2003)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje (2000-2003)
- plně financující (2002-10-04 - nezadáno)

Odkaz