Detail projektu

Vestavěné řídicí systémy a jejich vzájemná komunikace

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2004

O projektu

Rozšíření aplikací vestavěných řídicích systémů sledujeme jak v oblasti výrobků vybavených těmito systémy tak i v komplexních výrobních a technologických systémech. Důležitým hlediskem při návrhu těchto systémů je v současnosti součinnost jednotlivých vestavěných systémů mezi sebou navzájem. Projekt je zaměřen na návrh a testování architektur, metod a nástrojů pro vývoj spolupracujících soustav vestavěných systémů. Nedílnou součástí návrhu je optimální rozložení komunikačních cest a prostředků pro jejich realizaci. Výsledkem bude zvýšení výkonnosti struktur vestavěných systémů, přičemž návrhové prostředky povedou k sjednocení použitých programových prostředí na všech úrovních řídicích systémů až po případné připojení vložených systémů na Internet. Navržená metodika a prostředky usnadní práci při vývoji a realizaci řídicích systémů založených na distribuovaných vestavěných systémech určených pro průmyslové aplikace.

Popis anglicky
Embedded control system applications penetrate currently not only into individual instruments and gadgets but also into complex production equipments. Design of those systems stems from developing cooperation among individual embedded components. The project focuses on system architectures and development methods and tools for design and testing aimed at cooperating embedded components including optimal distribution of their communication and interconnection means. The target is to increase embedded systems performance, to unify programming environments, and to integrate communication interconnections at all levels of control systems up to their respective coupling with Internet. The developed methods and tools will enable more effective implementation of control systems based on distributed embedded systems aiming at industrial applications.

Klíčová slova
vestavěné systémy, připojování do sítí, vývojová prostředí, systémové architektury

Klíčová slova anglicky
embedded systems, networking, development environments, system architectures

Označení

GA102/02/1032

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (26.10.2005 - nezadáno)
Srovnal Vilém, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2002 - 31.12.2004)

Útvary

Ústav informačních systémů
- příjemce (01.01.2002 - 31.12.2004)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- částečně financující
Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- částečně financující

Výsledky

KUČERA, P. FORMAL METHOD AND INDUSTRIAL COMMUNICATION. In Student EEICT 2003. Brno: VUT Brno, 2003. p. 54 ( p.)
Detail

ŠVÉDA, M. Specifications of embedded systems. Učební texty pro předmět SVS, obor IT. Brno: 2002. p. 0 ( p.)
Detail

ŠVÉDA, M., RATTRAY, C., ROZENBLIT, J. Formal Specifications of Computer-Based Systems. In Proceedings of the Ninth IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2002. p. 224-225. ISBN: 0-7695-1549-5.
Detail

KUČERA, P., ZEZULKA, F., ŠVÉDA, M., VRBA, R. Executable specifications for Process Automation and Microelectronics. In IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Lund: University of Stirling, 2002. p. 91-98. ISBN: 1-85769-169-5.
Detail

ŠVÉDA, M. Rapid Prototyping of Embedded Distributed Systems. In IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002. p. 320-323. ISBN: 80-214-2094-4.
Detail

RYŠAVÝ, O. XML constraint specification language. In Proceedings of the 9th Electronic Devices and Systems Conference EDS'02. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 0 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

ŠVÉDA, M., RÁB, J. Designing dedicated distributed architectures for embedded systems. In Proceedings of Electronic Devices and Systems, 2002. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 301-310. ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

ŠVÉDA, M. A fail-stop model for design of embedded systems. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 152-155. ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

ŠČUGLÍK, F. Comparing CSP representation and First order logic. In Proceedings of the 9th Electronic Devices and Systems Conference EDS'02. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 341-344. ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. An Integrated Framework for Internet-Based Applications of Smart Sensors. In Proceedings of IEEE Sensors 2002. Piscataway, New York: IEEE Computer Society, 2002. p. 1543-1548. ISBN: 0-7803-7454-1.
Detail

VRBA, R., SAJDL, O., ŠVÉDA, M., KUCHTA, R. Wireless Smart Sensor Network System. In Proceedings of the ICSE & INCOSE 2004 Conference. Las Vegas, Nevada: CRC Press LLC, 2004. p. 104 ( p.)ISBN: 1-85769-1970.
Detail

VRBA, R., ŠVÉDA, M. Reuse of Formal Specifications in Computer-Based Systems Design. In Proceedings of the ICSE & INCOSE 2004 Conference. Las Vegas, Nevada: CRC Press LLC, 2004. p. 142 ( p.)ISBN: 1-85769-1970.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. An Approach to Computer-Based System Synthesis. In Proceedings of the ICSE & INCOSE 2004 Conference. Las Vegas, Nevada: CRC Press, 2004. p. 77 ( p.)ISBN: 1-85769-1970.
Detail

ŠVÉDA, M. Executable Specifications with Rapid Prototyping for Embedded Distributed Systems. In Programmable Devices and Systems 2003. IFAC Proceedings, Pergamon. Kidlington, Oxford: Elsevier Science, 2003. p. 49-54. ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Embedded System Formal Specifications Reuse by a Case-Based Reasoning Approach. In Proceedings of the 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, 2002, Vol. I. Orlando: The International Institute of Informatics and Systemics, 2003. p. 157-162. ISBN: 980-07-8150-1.
Detail

VEČEŘA, I., VRBA, R., ŠVÉDA, M. A/D Switched-Current Converter with Built-in Self Testing Features. In Proceedings of the 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics, 2002, Vol. III. Orlando: The International Institute of Informatics and Systemics, 2003. p. 367-370. ISBN: 980-07-8150-1.
Detail

ŠVÉDA, M. Rapid Prototyping of Networked Embedded Systems. In Proceedings of the IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems 2003. Huntsville, AL: IEEE Computer Society, 2003. p. 125-132. ISBN: 0-7695-1917-2.
Detail

ŠVÉDA, M., RATTRAY, C., ROZENBLIT, J. Formal Specifications of Computer-Based Systems. In Proceedings of the IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems 2003. Huntsville, AL: IEEE Computer Society, 2003. p. 169-172. ISBN: 0-7695-1917-2.
Detail

RYŠAVÝ, O., ŠVÉDA, M. A Minimal Formal Language for Object-Oriented Specifications. In Proceedings of the IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems, 2003. Huntsville, AL: University of Stirling, 2003. p. 35-40. ISBN: 1-85769-189-X.
Detail

ŠČUGLÍK, F., ŠVÉDA, M. Automatically Generated CSP Specifications. In Proceedings of the IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems, 2003. Huntsville, AL: University of Stirling, 2003. p. 41-47. ISBN: 1-85769-189X.
Detail

ŠČUGLÍK, F. Diagram Based Formal Specification using CSP. In Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 629-633. ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

BUREŠ, F. Selected Methods of Specification and Verification of Industriall Application. In Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2003. p. 614-618. ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

ŠVÉDA, M. Engineering of Computer-Based Systems: Brno in 2004. In Proceedings EDS'03. Electronic Devides and Systems, 10th. Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 85-88. ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. A Development Environment for Internet-Based Applications of Smart Sensors. In Proceedings of the 2004 ISA/IEEE Sensors for Industry Conference. New Orleans, LA: IEEE Computer Society, 2004. p. 170-176. ISBN: 0-7803-8143-2.
Detail

VRBA, R., ŠVÉDA, M., MAREČEK, K. Pressure Transducer with Multiplexed Frequency Transmitter. In Proceedings of the 2004 ISA/IEEE Sensors for Industry Conference. New Orleans, LA: IEEE Computer Society, 2004. p. 7-10. ISBN: 0-7803-8143-2.
Detail

HÁZE, J., KREJČÍ, J., VRBA, R., ŠVÉDA, M. Sensor Analysis of Liquid Pollution. In Proceedings of the 2004 ISA/IEEE Sensors for Industry Conference. New Orleans, LA: IEEE Computer Society, 2004. p. 155-158. ISBN: 0-7803-8143-2.
Detail

RÁB, J. Design and Verification of Real-Time UML System Models. In Programmable Devices and Systems 2003. IFAC Proceedings, Pergamon. Kidlington, Oxford: Elsevier Science, 2003. p. 311-314. ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

BUREŠ, F., RYŠAVÝ, O. A Graph Representation for Use Case Specifications. In Proceedings of the WSEAS International Conferences. Salzburg: World Scientific and Engineering Academy, 2004. p. 686 ( p.)ISBN: 960-8052-95-5.
Detail

BUREŠ, F., ŠČUGLÍK, F. Shared variables in CSP. In Proceedings of the WSEAS International Conferences. Salzburg: World Scientific and Engineering Academy, 2004. p. 690 ( p.)ISBN: 960-8052-95-5.
Detail

ŠVÉDA, M. A Design Framework for Internet-Based Embedded Distributed Systems. In Proceedings of the International IEEE Conference and Workshop ECBS'2004. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 2004. p. 113-120. ISBN: 0-7695-2125-8.
Detail

RYŠAVÝ, O., BUREŠ, F., ŠČUGLÍK, F., ŠVÉDA, M. Integration of Formal Methods in a Specification Framework for Embedded Systems. In Proceedings of the IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Stirling: IEEE Computer Society, 2004. p. 57-63. ISBN: 1-85769-1970.
Detail

OČENÁŠEK, P. Reasoning about Security Issues in Wireless Devices based on the IEEE 802.11. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2004. p. 228-231. ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

ŠVÉDA, M. IP Multicast with Publish/Subscribe for Sensors on Internet. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 350-353. ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Reuse of Formal Specifications in Computer-Based Systems Design. In Proceedings of the ICSE & INCOSE 2004 Conference. Las Vegas, NV: CRC Press LLC, 2004. p. 478 ( p.)ISBN: 0-85760-919-X.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. An Approach to Computer-Based System Synthesis. In Proceedings of the ICSE & INCOSE 2004 Conference. Las Vegas, NV: CRC Press LLC, 2004. p. 414 ( p.)ISBN: 0-8576-9197-0.
Detail

VRBA, R., SAJDL, O., KUCHTA, R., ŠVÉDA, M. Wireless Smart Sensor Network System. In Proceedings of the ICSE & INCOSE 2004 Conference. Las Vegas, NV: CRC Press LLC, 2004. p. 466-471. ISBN: 0-8576-9197-0.
Detail

KAPOUN, V., ŠVÉDA, M. Management systems and their organization. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 12, p. 0 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

CACH, P., FIEDLER, P., ŠVÉDA, M., PROKOP, M., WAGNER, M. A Sensor with Embedded Ethernet. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, vol. 1, no. 2, p. 213 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

BRADÁČ, Z.; ŠVÉDA, M.; SAJDL, O.; VRBA, R. Data Acquisition System Exploiting Bluetooth Technology. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, vol. 2003, no. 1, p. 117 ( p.)ISSN: 1109-2734.
Detail

ŠČUGLÍK, F. Uživatelské rozhraní formální specifikace vestavěných systémů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 23, s. 0 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠVÉDA, M., KAPOUN, V. Internet-Based Smart Sensor Networking Architectures. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2003, vol. 2003, no. 6, p. 0 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

ŠVÉDA, M. Local Time for Formal Specification of Networked Embedded System. WSEAS Transactions on Computers, 2003, vol. 2, no. 1, p. 4-9. ISSN: 1109-2750.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Embedded System Specification Reuse by a Case Based Reasoning Approach. WSEAS Transactions on Computers, 2003, vol. 2, no. 1, p. 10-14. ISSN: 1109-2750.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. An Integrated Framework for Internet-Based Applications of Smart Sensors. IEEE SENSORS JOURNAL, 2003, vol. 3, no. 5, p. 579-586. ISSN: 1530-437X.
Detail

ŠČUGLÍK, F., ŠVÉDA, M. Automatically Generated CSP Specifications. Journal of Universal Computer Science, 2003, vol. 9, no. 11, p. 1277-1295. ISSN: 0948-6968.
Detail

RYŠAVÝ, O., BUREŠ, F. A Graph Representation for Use Case Specifications. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 686-690. ISSN: 1109-2750.
Detail

ŠČUGLÍK, F., BUREŠ, F. Shared variables in CSP. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 690-695. ISSN: 1109-2750.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. Sensor Networking with Publish/Subscribe and IP Multicast. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2004, vol. 1, no. 4, p. 983-987. ISSN: 1790-0832.
Detail

ŠVÉDA, M., RATTRAY, C., ROZENBLIT, J. Formal Specifications of Computer-Based Systems - J.UCS Special Issue. Journal of Universal Computer Science, 2004, vol. 10, no. 10, p. 1354-1356. ISSN: 0948-6968.
Detail

CACH, P., FIEDLER, P., ŠVÉDA, M., PROKOP, M., WAGNER, M. A Sensor with Embedded Ethernet. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, vol. 2, no. 1, p. 213-215. ISSN: 1109-2734.
Detail

SAJDL, O., BRADÁČ, Z., VRBA, R., ŠVÉDA, M. Data Acquisition Systém Exploiting Bluetooth Technology. WSEAS Transactions on Circuits, 2003, vol. 2, no. 1, p. 117-119. ISSN: 1109-2734.
Detail

ŠVÉDA, M., BENEŠ, P., VRBA, R., ZEZULKA, F. Introduction to Industrial Sensor Networking. In Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems. Boca Raton, Florida: CRC Press LLC, 2005. p. 10-24. ISBN: 0-8493-1968-4.
Detail

RATTRAY, C., ŠVÉDA, M., ROZENBLIT, J. IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Lund: University of Stirling, 2002. p. 0 ( p.)ISBN: 1-85769-169-5.
Detail

RATTRAY, C., ŠVÉDA, M., ROZENBLIT, J. Proceedings IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Huntsville, AL: University of Stirling, 2003. p. 0 ( p.)ISBN: 1-85769-189X.
Detail

DVOŘÁK, V., ŠVÉDA, M. Proceedings of the International IEEE Conference and Workshop ECBS'2004. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2004. ISBN: 0-7695-2125-8.
Detail

RATTRAY, C., ŠVÉDA, M., ROZENBLIT, J. Proceedings of the IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Stirling: University of Stirling, 2004. ISBN: 1-85769-1970.
Detail

ŠVÉDA, M., VRBA, R. An Integrated Framework for Sensor-Based Embedded Systems. In Proceedings of the Ninth IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2002. p. 195-202. ISBN: 0-7695-1549-5.
Detail