Detail projektu

Elektronicky řízené syntetické prvky s imitancí vyššího řádu

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2003

O projektu

Projekt je zaměřen na konkrétní aplikace hypotetických syntetických prvků s imitancí vyššího řádu při syntéze aktivních dvojbranů. Půjde zejména o návrh elektronicky řízených kmitočtových filtrů v napěťovém i proudovém módu, antialiasingových filtrů a stejnosměrně přesných filtrů určených pro nepřímé převodníky D/A. Navržené obvody budou zhodnoceny z hlediska citlivosti obvodových funkcí na změnu hodnot parametrů obvodových prvků, s ohledem na vstupní a výstupní impedance apod. Dodatečným úkolem bude syntéza bloku řízení. V neposlední řadě půjde o realizaci a proměření námi navržených nových obvodů a zhodnocení jejich vlastností i vhodnosti jejich využití v návrhářské praxi. Hlavním cílem projektu je podpora nadstandardní tvůrčí činnosti zainteresovaných studentů - doktorandů v oblasti aktivních kmitočtových filtrů. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je soustavná práce na teoreticky náročné problematice elektronického řízení kmitočtových charakteristik filtrů vyššího řádu s hypotetickými syntetickými obvodovými prvky. Náročnost těchto úkolů posouvá tento projekt nad rámec vlastní disertační práce zodpovědného řešitele, která je zaměřena na kmitočtové pevně naladěné filtry s moderními aktivními prvky (CCx, ICCx, VCx, UCC, UVC apod.).

Klíčová slova
syntetický prvek, imitance vyššího řádu, aktivní dvojbran, kmitočtový filtr, elektronické řízení.

Označení

2202/2003/G1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (10.04.2002 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-04-10 - nezadáno)

Výsledky

OLŠÁK, M., MATĚJÍČEK, L., VRBA, K., SMÉKAL, Z. Realization of Nth-order electronically tunable highpass filter employing only N OTAs. In 10th International Conference on Telecommunications ICT‘2003. Tahiti, Papeete – French Polynesia: IEEE Operations Center, 2003. p. 671 ( p.)ISBN: 0-7803-7662-5.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., MATĚJÍČEK, L. Electronically Tunable Elliptic Leapfrog Ladder Filter Using MOTAs. In Proceedings of the 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP’03 – Recent Trends in Multimedia Information Processing. Neuveden. Praha: 2003. p. 61 ( p.)ISBN: 80-86645-05-3.
Detail

OLŠÁK, M., ZAJAČEK, J., VRBA, K. Controlled Filters Employing Current-Controlled CDBAs. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology RTT‘2003. Neuveden. Bratislava: 2003. p. 51 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

OLŠÁK, M., BIOLEK, D., MATĚJÍČEK, L. Nekonvenční struktury elektronicky řízených kmitočtových filtrů na bázi syntetických prvků s imitancí vyššího řádu. Oponovaná výzkumná zpráva k projektu FRVŠ reg. č. 2202/2003/G1A, 104 stran. 2003. s. 1 ( s.)
Detail

OLŠÁK, M. Struktury elektronicky řiditelných filtrů s jedinečnými dynamickými vlastnostmi. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 104 ( s.)ISBN: 80-7082-993-1.
Detail

OLŠÁK, M. Programmable elliptic lowpass filter using analog multiplexers. In Proceedings of the 9th Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2003. p. 130 ( p.)ISBN: 80-214-2378-1.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., MATĚJÍČEK, L. Electronically tunable high-order highpass filters with minimum of components. Journal of Electrical Engineering, 2003, vol. 54, no. 3-4, p. 57 ( p.)ISSN: 1335-3632.
Detail

OLŠÁK, M., VRBA, K., ZAJAČEK, J. Current-Controlled CDBA-based Filters Derived from LC Ladder Filters. In Proceedings of the 26th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP‘2003. Neuveden. Brno: 2003. p. 87 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail