Detail projektu

Laboratoř moderních metod v automatizaci

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2002

Označení

IS421858

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zezulka František, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (14.02.2002 - nezadáno)
Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (14.02.2002 - nezadáno)

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (14.02.2002 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2002-01-01 - nezadáno)

Výsledky

ŠTOHL, R., ČERNÝ, L. Výukové panely s instrumentací PROFIBUS-PA. In Sborník přednášek z technické konference při PRAGOREGULA-ELEXPO 2003. Praha: Masarykova akademie práce, 2003. s. 37 ( s.)ISBN: 80-902131-9-7.
Detail

ŠTOHL, R., ČERNÝ, L. Výukový panel sítě Profibus-PA. Automa, 2003, roč. 9, č. 7, s. 43 ( s.)ISSN: 1210-9592.
Detail

ŠTOHL, R. TRAINING PANEL OF THE PROFIBUS PA NETWORK. In Process Control '03. Bratislava: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-1902-1.
Detail