Detail projektu

Studium procesů ovlivňujících radiální transport energie v obloukovém výboji s kapalinovou stabilizací.

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2004

O projektu

Studium vlastností a procesů, zvláště přenosu záření v termálním plazmatu generovaném ve speciálním typu obloukového výboje s kapalinovou stabilizací (Gerdienův oblouk).

Popis anglicky
The present project will investigate the properties and processes, namely radiative transport, in thermal plasma generated in a special type of arc discharge with the column stabilized by water vortex (Gerdien arc) or generally by liquid vortex.

Klíčová slova
Obloukový výboj,termální plazma, radiální transport energie, parciální charakteristiky, spektrální vlastnosti plazmatu, dynamický model oblouku.

Klíčová slova anglicky
Arc discharge, thermal plasma, radiative transport, partial characteristics, spectral properties of plasma, fluid-dynamic model.

Označení

GA202/02/1027

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2002 - 31.12.2004)

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (01.01.2002 - 31.12.2004)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2002-01-01 - 2004-12-31)

Výsledky

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Radiation in SF6+PTFE Arc Plasmas. In Proceedings of the XIV International Conference on Gas Discharges and their Applications. Liverpool: The University of Liverpool, 2002. p. 47-50. ISBN: 0-9539105-1-2.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M., DOHNAL, P. Net Emission Coefficients in SF6 Arc Plasmas With Cu Admixture. In Proceedings of IV International Conference "Plasma Physics and Plasma Technology". Minsk, Belarus: Institute of Molecular and Atomic Physics, 2003. p. 277-280. ISBN: 5-85389-039-5.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Contribution of Cu Vapour to Radiation Transfer in SF6 + PTFE Arc Plasmas. In Proceedings of 16th International Symposium on Plasma Chemistry. Taormina, Italy: Department of Chemistry, University of Bari, 2003. p. 682-682. ISBN: 978-1-899072-30-9.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Radiation Transfer in SF6+Cu Arc Plasmas. In Proceedings of XVth Symposium on Physics of Switching Arc. Brno: UVEE FEKT, 2003. p. 7-12. ISBN: 80-214-2307-2.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Influence of Cu Vapour on Radiation in SF6 Arc Plasma. In Proceedings of the XIVth Symposium on Application of Plasma Processes (SAPP XIV). Liptovský Mikuláš: Department of Plasma Physics & Institute of Physics at Comenius University, 2003. p. 5-6. ISBN: 80-8040-195-0.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Radiation absorption coefficients in arc plasmas. Czechoslovak Journal of Physics, 2004, vol. 2004, no. 54, p. 759-765. ISSN: 0011-4626.
Detail

JENIŠTA, J.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V. Comparison of Performance between Hybrid and Water Vortex Stabilized Electric Arcs. In New Trends in Physics (NTF 2004). Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 178-181. ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

BARTLOVÁ, M. Absorption of Radiation in SF6, Ar and H2O Arc Plasmas. In Proc. 22nd International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2004), Contributed Papers. Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade (Serbia and Montenegro), 2004. p. 425 ( p.)ISBN: 86-7306-063-X.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M. Net Emission Coefficients in Argon Arc Plasmas. Czechoslovak Journal of Physics, 2002, vol. 52, no. 6, p. 522-527. ISSN: 0011-4626.
Detail

AUBRECHT, V. Technické aplikace plazmatu. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2004, roč. 2004, č. 123, s. 1-25. ISSN: 1213-418X.
Detail

AUBRECHT, V., BARTLOVÁ, M., URBAN, F., VALENTA, J. Partial characteristics of radiation for thermal plasmas in H2O and argon. In XVth International Conference on Gas Discharges and their Applications. Toulouse: Paul Sabatier University, 2004. p. 141-144. ISBN: 978-1-899072-30-9.
Detail