Detail projektu

Generace a měření gradientních magnetických polí pro in vivo MR lokalizovanou spektroskopii

Období řešení: 01.01.2002 — 31.12.2004

O projektu

Teoretický návrh NMR metody a adaptivní filtrace MR signálů, využití waveletové transformace pro zpracování MR signálů a experimentální ověření výsledků na MR systémech.

Popis anglicky
Theoretical design of NMR method and adaptive MR signals filtering, MR signals analysis by use of wavelet transformation, experimental adjustment of obtained results.

Klíčová slova
Gradientní systém, nukleární magnetická rezonance, waveletová transformace,

Označení

IAA2065201

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- spolupříjemce (01.01.2002 - 31.12.2004)
Ústav přístrojové techniky AV ČR
- příjemce (01.01.2002 - 31.12.2004)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019

- plně financující (2002-01-01 - 2004-12-31)

Výsledky

BARTUŠEK, K., GESCHEIDTOVÁ, E. Adaptive digital filter for gradient magnetic field measurement in MR tomography. In APCCAS 2002. Bandung, Indonésie: IEEE, 2002. p. 79 ( p.)ISBN: 0-7803-7690-0.
Detail

REZ, J., GESCHEIDTOVÁ, E. Effect of specimen shape on information yield in non-destructive magnetic testing. In Electromagnetic Fields and Materials & Magnetic Measurement´02. Bratislava: 2002. p. 114 ( p.)ISBN: 80-233-3632-1.
Detail

ŠTĚPÁN, M. LPSVD Algorithm for parameter estimation of damped sinusoids. In Proceedings of 9th Conference and CompetitionSTUDENT EEICT 2003, Volume 1. MSD, spol. s r. o., Skorkovského 70a, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. p. 546 ( p.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. MR MEASUREMENT TECHNIQUE OF THE RAPIDLY SWITCHED GRADIENT MAGNETIC FIELDS IN MR TOMOGRAPH. In AED 2003. Neuveden. Praha: ČVUT, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86059-35-9.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. Magnetic resonance technique of gradient magnetic field measurement. In Engineering in Medicine and Biology Sociaty. Neuveden. Cancún: IEEE, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7803-7790-7.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. FILTERING OF MR SIGNAL IN NMR TOMOGRAPHY. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2003. Neuveden. Brno: VUT Brno, 2003. p. 221 ( p.)ISBN: 80-214-2433-8.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. SPIN ECHO SERIES MR TECHNIQUE FOR GRADIENT MEASUREMENT. In Measurement 2003. Neuveden. Smolenice: SAV, 2003. p. 371 ( p.)ISBN: 80-967402-6-1.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. Magnetic resonance technique of gradient magnetic field measurement. In Engineering in Medicine and Biology Society. Neuveden. Cancún: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7803-7790-7.
Detail

STEINBAUER, M., BARTUŠEK, K. Magnetic susceptibility evaluation by means of MRI technique. In Materialy ogolnopolskiego seminarium. Krakov: 2003. p. 65 ( p.)ISBN: 83-902980-4-X.
Detail

ŠTĚPÁN, M. Automatic Algorithms for Parameter Estimation of Damped Signals. In Research in telecommunication technology 2003 RTT 2003. Bratislava: FEI STU Bratislava, 2003. p. 30 ( p.)ISBN: 80-227-1934-X.
Detail

STEINBAUER, M., BARTUŠEK, K. Utilization of nuclear magnetic resonance for magnetic susceptibility measurement. In AMTEE 03. Plzeň: ZČU Plzeň, 2003. p. C23 ( p.)ISBN: 80-7082-960-5.
Detail

STEINBAUER, M. Ansys magnetic analysis of homogenity deformation in MR tomography. In ANSYS & Star-CD User's meeting. Znojmo: SVS FEM Brno, 2003. p. C-5 ( p.)ISBN: 80-239-1598-3.
Detail

RYCHNOVSKÝ, J. Relaxation processes in NMR. In Proceedings of 9th conference and competition Student EEICT 2003. Volume 3. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2003. p. 510 ( p.)
Detail

BARTUŠEK, K., GESCHEIDTOVÁ, E., KUBÁSEK, R., SMÉKAL, Z. Digital filtering for instantaneous frequency measurements in MR tomography. In 3rd International Conference on Networking - ICN'2004. Gosier: University of Haute Alsace, 2004. p. 1035-1040. ISBN: 0-86341-326-9.
Detail

KUBÁSEK, R., GESCHEIDTOVÁ, E., SMÉKAL, Z. Denoising digital quadrature miror filter banks using remez algorithm. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: VUTIUM, 2004. p. 223 ( p.)ISBN: 80-214-2633-0.
Detail

STEINBAUER, M., BARTUŠEK, K. Impact of Weakly Magnetic Materials on MR Tomograph Field Homogeneity. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 2004. p. 65 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

KUBÁSEK, R.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Wavelet denoising of NMR signal. In Applied Electronics 2004. Plzeň: 2004. p. 127 ( p.)ISBN: 80-7043-274-8.
Detail

KUBÁSEK, R.; STEINBAUER, M.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Denoising of NMR signal using wavelet subband thresholding. In Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: 2004. p. 132 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., KUBÁSEK, R. Design of Digital Equiripple Quadrature Mirror Filter Banks. In RTT 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; FIALA, P. Measurement of Ultra-Short Solitary Electromagnetic Pulses. In Progress in Electromagnetic Reasearch. Pisa: University of Pisa, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 88-8492-268-2.
Detail

KUBÁSEK, R. NMR Signal Denoising. In Sborník příspěvků konerence Radešín. Brno: 2004. p. 73 ( p.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

MACOLA, J., BARTUŠEK, K. Fast Method for Measurement of Gradient Magnetic Field Waveforms. In Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. Copenhagen: Springer, 2004. p. 301 ( p.)ISBN: 10-334-004-0048-8.
Detail

ŠTĚPÁN, M. Contribution of blackbox methods to initial guess of parameters for iterative methods in NMR. In Proc. of the conference TSP - 2004. Brno, Czech rep.: VUT Brno, 2004. p. 129 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

BUCHTA, Z., RYCHNOVSKÝ, J., LAZAR, J., BARTUŠEK, K. Ŕízení a stabilizace vlnové délky Ti:Sa laseru a experimentální uspořádání pro optické čerpání atomů rubidia. In Elektrotechnika a informatika 2004, část druhá, Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, 2004. s. 95-100 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

BUCHTA, Z., RYCHNOVSKÝ, J., BARTUŠEK, K., LAZAR, J. Optical pumping of atoms of rubidium ba Ti:Sa laser. In New trends in physics. Brno: Department of Physics FEEC, Brno University of Technology, 2004. p. 20 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., SMÉKAL, Z., KUBÁSEK, R., BARTUŠEK, K. Equiripple Digital Filters in Quadrature Mirror Filter Banks for Nuclear Magnetic Tomograpfy. In APCCAS 2004. Tainan: IEEE Circuits and Systems Society, 2004. p. 713 ( p.)ISBN: 0-7803-8661-2.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. Gradient magnetic field measuring method using MR technique with spin echo series. In Progress in Electromagnetics Research. Pisa: University of Pisa, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 88-8492-268-2.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K., KUBÁSEK, R. Signal denoising in MR tomography using wavelet. In Progress in Electromagnetics Research Symposium. Pisa: University of Pisa, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 88-8492-268-2.
Detail

RYCHNOVSKÝ, J. Aparatura pro polarizaci 129Xe - pracovní režimy. In Elektrotechnika a informatika 2003, část první Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 121 ( s.)ISBN: 80-7082-993-1.
Detail

MACOLA, J. MEASUREMENT OF DIFFUSION COEFFICIENTS BY NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE. In Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004, volume 2. Brno: VUT Brno (FEKT + FIT), 2003. p. 105 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

KUBÁSEK, R., GESCHEIDTOVÁ, E. Signal Denoising. In Poster 2004. Praha: 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KUBÁSEK, R., GESCHEIDTOVÁ, E. Signal Denoising Using Subband Thresholding. In Student EEICT 2004. Brno: VUT v Brně, FEKT, FIT, 2004. p. 85 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

STEINBAUER, M., BARTUŠEK, K. Impact of weakly magnetic materials on MR tomograph field homogeneity. In IC-SPETO 2004. Institute of Theoretical and Industrial Electrical Engineering, Silesian University of Technology, 2004. p. 91 ( p.)ISBN: 83-85940-26-X.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E.; KUBÁSEK, R.; SMÉKAL, Z.; BARTUŠEK, K. Automatic Adjustment of Time-Variant Thresholds When Filtering Signals in MR Tomography. In Networking-ICN 2005. Reunion: University of Haute Alsace, Francie, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 3-540-25338-6.
Detail

STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Magnetic properties of materials - comparison of NMR and inductive measuring methods. In 28th International Conference SPETO 2005. Gliwice, Polsko: Silesian University of Technology, 2005. p. 67 ( p.)ISBN: 83-85940-27-8.
Detail

STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Magnetic properties of materials - comparison of NMR and inductive measuring methods. In 28th International Conference SPETO 2005. Gliwice, Polsko: Silesian University of Technology, 2005. p. 67 ( p.)ISBN: 83-85940-27-8.
Detail

SMUTNÝ, T.; KAFKA, V.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Measurement of gradient magnetic field. In Proceedings of the 4 th WSEAS International conferenc on AEE 05. Praha: WSEAS, 2005. p. 451 ( p.)ISBN: 960-8457-13-0.
Detail

Karel Bartusek, Zdeněk Dokoupil, Zdenek Smekal, Eva Gescheidtova. Use of DSP96002 for Processing and Data Transfer in MR Tomography. In RTT 2005, 6th International Conference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. p. 110 ( p.)ISBN: 80-248-0897-8.
Detail

STEINBAUER, M., BARTUŠEK, K., FIALA, P. Magnetic resonance imaging measurement of magnetic susceptibility. In Applied Electronics 2005. Plzeň: University of West Bohemia, 2005. p. 313 ( p.)ISBN: 80-7043-369-8.
Detail

BARTUŠEK, K., GESCHEIDTOVÁ, E., STEINBAUER, M. Increase in the resolution of MR images weighted by relaxation time T2. In AMTEE '05 Seventh International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, Katedra teoretické elektrotechniky, 2005. p. 7-13. ISBN: 80-7043-392-2.
Detail

BARTUŠEK, K., STEINBAUER, M. Comparison of NMR and inductive methods for weakly magnetic materials measurement. In AMTEE '05 Seventh International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, Katedra teoretické elektrotechniky, 2005. p. 13-19. ISBN: 80-7043-392-2.
Detail

BARTUŠEK, K.; SMÉKAL, Z. Processing of MR images weighted by relaxation time T2 to increase their resolution. In Measurement 2005. Slovensko - Smolenice: Institute of Measurement Science SAS, 2005. p. 169 ( p.)ISBN: 80-967402-8-8.
Detail

BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. Mapping the Induction of Magnetic Field Around an Applicator for Dermato Magnetotherapy, using the Magnetic Resonance Method. In Measurement 2005. Slovensko - Smolenice: Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2005. p. 367-372. ISBN: 80-967402-8-8.
Detail

STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K.; FOLTÝN, D. Susceptibility of weakly magnetic materials - comparison of NMR and inductive measurement methods. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on AEE 2005. Praha: WSEAS, 2005. p. 458 ( p.)ISBN: 960-8457-13-0.
Detail

STARČUK, Z.; HUBÁLKOVÁ, H.; KRUPA, P.; BARTUŠEK, K.; STARČUKOVÁ, J.; LINETSKIY, I. Assessment of MR compatibility of selected dental alloys. In ISMRM 13th Scientific Meeting. Miami Beach, Florida, USA: International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 2005. p. 2276-2277. ISBN: 1545-4436.
Detail

KAREL BARTUSEK, ZDENĚK DOKOUPIL, ZDENEK SMEKAL, EVA GESCHEIDTOVA. Data Transfer and Processing in MR Tomography using Digital Signal Processor. In Applications of Electrical Engineering. Praha: WSEAS, 2005. p. 340 ( p.)ISBN: 960-8457-13-0.
Detail

ŠTĚPÁN, M. Algoritmus LPSVD pro určení parametrů harmonických tlumených signálů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 5, s. 862 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BARTUŠEK, K., GESCHEIDTOVÁ, E. Měření vlastností gradientních magnetických polí v tomografii magnetické rezonance metodou okamžitého kmitočtu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 26, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. Application of digital signal processors in a gradient controller for MR tomography. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 9, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

BARTUŠEK, K., GESCHEIDTOVÁ, E. Instantaneus freguency of spin echo method for gradient magnetic fields measurement on MR systems. Journal of Electrical Engineering, 2002, vol. 53, no. 10/s (2002), p. 49 ( p.)ISSN: 0013-578X.
Detail

BARTUŠEK, K., GESCHEIDTOVÁ, E. Měření indukce magnetického pole metodou okamžitého kmitočtu spinového echa. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 35, s. 35 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠTĚPÁN, M. Nelineární aproximace signálů, implementace algoritmu pro nelineární odhad parametrů v Matlabu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 17, s. 1024 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E. Využití bank filtrů v měření okamžitého kmitočtu v NMR tomografii. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 42, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K., KUBÁSEK, R., SMÉKAL, Z. Využití bank číslicových filtrů v měření okamžitého kmitočtu v NMR tomografii. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 42, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E., BARTUŠEK, K. A Magnetic Resonance Measurement Technique for Rapidly Switched Gradient Magnetic Fields in a Magnetic Resonance Tomograph. Acta Polytechnica, 2003, vol. 2003, no. 4, p. 30 ( p.)ISSN: 1210-2709.
Detail

RYCHNOVSKÝ, J. Laserem polarizovaný xenon pro NMR. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004/24, č. 4, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

MACOLA, J., BARTUŠEK, K. Fast Method for Measurement of Gradient Magnetic Field Waveforms. 2004, vol. 16, no. 1, p. 301 ( p.)
Detail

STEINBAUER, M., BARTUŠEK, K. ANSYS analysis of weakly magnetic materials in MR tomography. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 15 ( p.)ISSN: 1336-1376.
Detail

KUBÁSEK, R.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Wavelet Denoising of NMR Signal Using QMF Filer Bank Designed by Remez Algorithm. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 13 ( p.)ISSN: 1336-1376.
Detail

GESCHEIDTOVÁ, E.; KUBÁSEK, R.; SMÉKAL, Z.; BARTUŠEK, K. Automatic Adjustment of Time-Variant Thresholds when Filtering Signals in MR Tomography. Lecture Notes in Computer Science, 2005, vol. 2005, no. 3421, p. 384-394. ISSN: 0302-9743.
Detail

BARTUŠEK, K.; SMÉKAL, Z. Processing of MR images weighted by relaxation time T2 to increase their resolution. Measurement Science Review, 2006, vol. 6, no. 2, p. 10-14. ISSN: 1335-8871.
Detail

BARTUŠEK, K. Organizace embryí ve shlucích raných somatických embryí smrku ztepilého. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 13, s. 377 ( s.)ISSN: 0009-2770.
Detail

MAREŠ, M.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Ověření kvality gradientních magnetických polí metodami magnetické rezonance. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2005, roč. 05049, č. 49, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

Zdenek Smekal, Eva Gescheidtova, Karel Bartusek, Zdeněk Dokoupil. Digital Signal Processor for Data Transfer and Processing in MR Tomography. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2005, vol. 13, no. 1, p. 39 ( p.)ISSN: 1738-6438.
Detail

BARTUŠEK, K. Měření časových charakteristik gradientů magnetického pole metodami nukleární magnetické resonance. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
Detail