Dokumenty

DOKUMENTY PRO EVROPSKOU KOMISI


1. GaP analýza proces - Template 1
2. GaP analýza VUT přehled - Template 2
3. OTM-R politika VUT - 3
3. Akční plán VUT - Template 4
5. Harmonogram
6. Zpráva z Dotazníkového šetření 2020

V říjnu 2020 (1. 10. 2020), byly odeslány (přes e-tool Euraxess) povinné dokumenty a další podpůrné dokumenty na Evropskou komisi.
Nyní bude Evropská komise kontrolovat způsobilost žádosti. Po kladném potvrzení budou všechny materiály předány 3 nezávislým hodnotitelům / 1 předseda + 2 členové
(z různých zemí EU), kteří mají 3 měsíce na prostudování a zaslání vyhodnocení.

Legislativa / Strategické dokumenty

VUT úřední deska - www.vut.cz/uredni-deska 
Vysokoškolský zákon

EURAXESS ČR

Síť EURAXESS Česká republika je součástí Evropské sítě servisních center EURAXESS, jejíž činnost byla oficiálně zahájena 30. června 2004 v Paříži. V současnosti je v síti EURAXESS Česká republika devět regionálních kontaktních míst a dvě servisní centra (Praha a Brno).
Níže najdete informace a služby, které zdarma poskytují EURAXESS centra v České republice výzkumným pracovníkům a zaměstnavatelům a které vám pomohou s celou řadou problémů.

Praktické informace

    Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová