• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Vnitřní předpisy VUT - Volební řád Akademického senátu VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost:Právní odbor (PrO)
Účinnost:od 13.5.2017

Tato norma ruší: