Vnitřní předpis VUT - Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor kvality (RE-OK)
Účinnost: od 31.7.2017