Směrnice č. 12/2020 - Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2021/2022 v navazujících magisterských studijních programech „Realitní inženýrství, Expertní inženýrství v dopravě a Řízení rizik technických a ekonomických systémů"

Stav: aktuální
Odpovědnost: Ústav soudního inženýrství (ÚSI)
Účinnost: od 26.11.2020 - do 31.12.2021
Štítky: studium


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d205912