Směrnice č. 1/2017 - Mezifakultní výuka svobodných předmětů na VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 1.9.2017


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d136005