Rozhodnutí č. 5/2017 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 20.3.2017


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d138213