Rozhodnutí č. 3/2019 - Poplatek za úkony spojené s posouzením zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení na VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 1.9.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d187689