Rozhodnutí č. 4/2021 - Poplatek za úkony spojené s posouzením zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení pro ak. rok 2022/23

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 1.9.2021
Štítky: studium


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d208234