Pokyn č. 24/2017 - Forma protokolu státní závěrečné zkoušky

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 1.5.2017


Tato norma ruší: