Archiv - Směrnice rektora č. 7/2000 - Forma protokolu státní závěrečné zkoušky

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 15.5.2000 - do 1.5.2017


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d39404