Vnitřní předpis VUT - Jednací řád Vědecké rady VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor výzkumu a vývoje (RE-OVaV)
Účinnost: od 13.6.2017


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d146766