Vnitřní předpisy VUT - Jednací řád Vědecké rady VUT

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti (RE-OTČ)
Účinnost: od 13.6.2017


Tato norma ruší: