Vnitřní předpis VUT - Dodatek č. 1

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor výzkumu a vývoje (RE-OVaV)
Účinnost: od 4.12.2019Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d193381