Archiv - Rozhodnutí rektora č. 2/2016 - Akademický rok 2016/17. Časová struktura výukové části akademického roku na VUT v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 11.1.2016


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší: