Archiv - Rozhodnutí rektora č. 19/2016 - Časová struktura výukové části akademického roku na VUT v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 1.12.2016 - do 1.5.2017


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d131565