Archiv - Rozhodnutí rektora č. 11/2009 - Pravidla pro udělování mimořádného stipendia pro studenty v obtížné životní situaci

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 10.4.2009 - do 1.5.2017


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d39604