Pokyn č. 7/2018 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony

Stav: aktuální
Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí (RE-OSZ)
Účinnost: od 18.4.2018


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d170249