Dlouhodobý záměr - Dlouhodobý záměr FEKT 2016 - 2020

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT)
Účinnost: od 11.11.2015


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/d132011