Směrnice č. 2/2017 - Pravidla pro organizaci studia na FCH

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 1.9.2017 - do 18.9.2018


Dodatek č. 1 ke směrnici 2/2017 - Pravidla pro organizaci studia na FCH:

Stav: zrušena/neúčinná


Dodatek č. 2 ke směrnici 2/2017 - Pravidla pro organizaci studia na FCH:

Stav: zrušena/neúčinná


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d149206