Směrnice č. 2/2017 - Dodatek č. 2 ke směrnici 2/2017 - Pravidla pro organizaci studia na FCH

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 26.6.2019Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d186902