Rozhodnutí č. 8/2017 - Výše a způsob úhrady za studium v akreditovaných studijních programech v rámci celoživotního vzdělávání

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Ing. Roman Hladík
Účinnost: od 1.9.2017 - do 16.7.2018


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d150051