Rozhodnutí č. 7/2018 - Výše a způsob úhrady za studium v akreditovaných studijních programech v rámci celoživotního vzdělávání

Stav: aktuální
Odpovědnost: Ing. Roman Hladík
Účinnost: od 16.7.2018


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d173709