Rozhodnutí č. 12/2018 - Výše a způsob úhrady poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce

Stav: aktuální
Odpovědnost: Ing. Roman Hladík
Účinnost: od 19.9.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d177405