Rozhodnutí č. 5/2019 - Časový plán akademického roku 2019/2020 - dodatek č. 1

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 28.4.2020 - do 4.9.2020Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d198982