Rozhodnutí č. 5/2019 - Časový plán akademického roku 2019/2020

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Účinnost: od 8.4.2019 - do 4.9.2020


Časový plán akademického roku 2019/2020 - dodatek č. 1:

Stav: zrušena/neúčinná


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fch/d184731