Směrnice č. 3/2019 - Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2020/2021

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
Účinnost: od 28.3.2019 - do 23.6.2020


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d184278