Rozhodnutí č. 13/2019 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a studentů doktorského studijního programu

Stav: neaktuální
Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek
Účinnost: od 29.4.2019 - do 31.12.2019


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d185495