Směrnice č. 3/2020 - Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2021/2022

Stav: aktuální
Odpovědnost: MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.
Účinnost: od 23.6.2020


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-favu/d200689