Vnitřní předpis - Volební řád Akademického senátu Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Stav: aktuální
Odpovědnost: doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D., prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.
Účinnost: od 17.7.2017


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fast/d147205