Vnitřní předpis - Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc., prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
Účinnost: od 29.9.2009 - do 17.7.2017


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fast/d139033