Směrnice č. 11/2016 - Přijímací řízení na Fakultu stavební VUT v Brně pro akademický rok 2017–18 do doktorských studijních programů s prezenční i kombinovanou formou studia s výukou v českém a anglickém jazyce

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., Ing. Světlana Popelová
Účinnost: od 1.2.2017 - do 31.3.2018


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fast/d139244