Směrnice č. 7/2018 - Udělování stipendií pro období 01.09.2018 - 31.08.2019

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 8.10.2018 - do 31.8.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d177175