Směrnice č. 10/2017 - PRO UDĚLOVÁNÍ STIPENDIÍ PRO OBDOBÍ 01.09.2017 – 31.08.2018

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 1.9.2017 - do 8.10.2018


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d149707