Směrnice č. 7/2017 - Pravidla pro přijímací řízení v DSP 2018-2019

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 12.9.2017 - do 2.5.2019


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d151307