Směrnice č. 2/2019 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na FA VUT pro akademický rok 2020/2021

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 2.5.2019 - do 30.6.2020


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d195345