Směrnice č. 6/2018 - Pravidla pro organizaci studia v DSP 2018/18

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 1.9.2018 - do 1.9.2019


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d177095