Směrnice č. 9/2017 - PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2017/2018

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (HS) (HS5000)
Účinnost: od 1.9.2017 - do 1.9.2018


Tato norma je zrušena následující normou:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d149705