Směrnice č. 5/2018 - Pravidla pro organizaci studia v bakalářském a magisterském studijním programu 2018/2019

Stav: aktuální
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 3.9.2018 - do 31.8.2019


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d186303