Směrnice č. 5/2018 - Pravidla pro organizaci studia v bakalářském a magisterském studijním programu 2018/2019

Stav: zrušena/neúčinná
Odpovědnost: Fakulta architektury (FA)
Účinnost: od 3.9.2018 - do 19.9.2019


Tato norma je zrušena následující normou:


Tato norma ruší:


Odkaz https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d186303